My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liu, Shujing. : Hutubi xian zhi / zhu bian Zhou Wanxing ; fu zhu bian Dan Longgen, Liu Shujing.  1992 1
Liu, Shujiu. : Haiyang xian zhi / Shandong sheng Haiyang xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Jing Fuzhai, Liu Zhiyun ; fu zhu bian Liu Shujiu.  1988 1
Liu, Shuliang.   2
Liu, Shulin. : Jing ji fa xue ci dian / Liu Shulin bian zhu.  1988 1
Liu, Shuling, : Wu Mi he Minguo wen ren / Liu Shuling zhu.  2016 1
Liu, Shunian. : Dang dai guo ji mao yi yu jin rong da ci dian [electronic resource] / Xue Rongjiu ... [et al.] zhu bian.  1998 1
Liu, Shunzhong. : Innovation management in knowledge intensive business services in China [electronic resource] / Shunzhong Liu.  c2013 1
Liu, Shuo, : Zhonghua Renmin Gongheguo li shi ji shi. Feng yun ji dang (1969-1973) / Liu Shuo deng bian.  1994 1
Liu, Shuofu, 1920-   10
Liu, Shuqi. : Zhongguo zao xing yi shu ci dian [electronic resource] / Lang Shaojun ... [et al.] zhu bian.  1996 1
Liu, Shuqin.   2
Liu, Shuqing : Da Hafo xiao Doudou = Little Dodo at big Harvard / Liu Shuqing zhu.  2001 1
Liu, Shuqing, 1971- : Min sheng shi jiao xia Shanxi Sheng ju min shou ru wen ti yan jiu / Liu Shuqing zhu.  2012 1
Liu, Shusong. : Fu nü yü fa chan : "Fu nü dui jing ji, wen hua, huan jing de zuo yong he gong xian" yan tao hui lun wen ji / zhu bian Jan W. Walls, Wang Jian, Liu Shusong : yi shen Shen Youling, Kuo Zhaolin.  1999 1
Liu, Shuting, 1963- : Zhongguo chuan tong jian zhu xuan yu zhuang shi yi shu / Liu Shuting zhu.  2007 1
Liu Shuxian.   9
Liu, Shuxian, 1934-   13
Liu, Shuxin.   3
Liu, Shuxin, 1934-   2
Liu, Shuxue. : Zhong gu ru sheng zi zai Hebei fang yan zhong de du yin yan jiu / Liu Shuxue zhu.  2000 1
Liu, Shuxun. : Tang Song shi xuan jiang / Liu Shuxun bian zhu.  1979 1
Liu, Shuying, 1943- : Applications of MALDI-TOF spectroscopy [electronic resource] / Zongwei Cai, Shuying Liu, editors ; with contributions by D. Asakawa ... [et al.].  c2013 1
Liu, Shuyong. : Hao Jianxiu / Lin Yinpin, Liu Shuyong.  1953 1
Liu, Shuyong, 1941-   4
Liu, Shuyou. : Dongyangguan Zhen zhi / Han Zhibin zhu xiu ; Liu Shuyou zhu bian.  2008 1
Liu, Si. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 98 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Liu, Si, 1919-   2
"Liu si jian zheng" bian ji wei yuan hui. : Liu si jian zheng = The eyes have it / [bian zhu "Liu si jian zhen" bian ji wei yuan hui].  1990 1
Liu, Sibai. : Zhou yi hua jie.  1977 1
Liu, Sichang, 1928- : Liu Sichang Shandong kuai shu chuang zuo xuan.  1984 1
Liu, Sida, : Criminal Defense in China : The Politics of Lawyers at Work / Sida Liu, Terence C. Halliday.  2016 1
Liu, Sidong, : Multimodal neuroimaging computing for the characterization of neurodegenerative disorders / Sidong Liu.  2017 1
Liu, Sifen.   6
Liu, Sifeng.   11
Liu, Sihan.   3
Liu, Sijie. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 56 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Liu, Sijiu. : Cao Yu yan jiu zhuan ji / Wang Xingping, Liu Sijiu, Lu Wenbi bian.  1985 1
Liu, Siliang. : Zhongguo mei shu si xiang xin lun = Theories of the art in China / Liu Siliang zhu.  2001 1
Liu, Siming, 1957- : Wuhan cheng shi quan qu yu jing ji yi ti hua de ji zhi chuang xin yan jiu / Liu Siming, Liu Xi, Li Zhiyang, Luo Jin'ge deng zhu.  2013 1
Liu, Siqian.   2
  Liu, Siwei, 1970- -- See Low, Sze Wee, 1970-   1
Liu, Siyuan.   2
Liu, Siyuan, 1964 November 7-   3
  Liu, Sjao-Tsji, 1898-1969 -- See Liu, Shaoqi, 1898-1969   1
  Liu, So-la, 1955- -- See Liu, Suola, 1955-   1
Liu, Sola : Choral Music (Pacific) - HARRISON, L. / EDWARDS, R. / BODY, J. / LAWRENCE-KING, A. / BOYD, A. (A Bridge of Dreams) (Ars Nova Copenhagen, Hillier) [electronic resource]  2011 1
  Liu, Sola, 1955- -- See Liu, Suola, 1955-   1
Liu, Song. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 99 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1999? 1
Liu, Song, 14th cent.   2
  Liu, Song H. -- See Liu, Songhao   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next