My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ma, Zhenpin,   2
Ma, Zhenxu. : Nanjing bao wei zhan / Ma Zhenxu ... [deng] bian.  2005 1
Ma, Zhenzhi. : Si chou zhi lu : da xi bei yi zhen = Silk road : the surviving treasures from the Northwest China / zhu bian Cheng Jianzheng ; fu zhu bian Ma Zhenzhi ... [et al.] ; zhuan gao Sun Ji ... [et al.].  2010 1
Ma, Zhi, 14th cent.   2
Ma, Zhi-Ming.   3
Ma, Zhi-Ming Gerry, : TAM signalling in CNS demyelination and multiple sclerosis / Zhi-Ming Gerry Ma.  2015 1
Ma, Zhichun, : Yi bao wei zheng : lao bao kan jian zheng Zhongguo kang zhan cong shu / Ma Zhichun zhu bian.  2015 1
Ma, Zhien, 1935-   2
Ma, Zhiliang, : Galeimang de zi sun men : Sala zu / Gao Fayuan zhu bian ; Gao Yongjiu, Ma Zhiliang deng zhu.  2003 1
Ma, Zhining : The ACFTU and Chinese Industrial Relations Zhining Ma [electronic resource]    1
Ma, Zhiquan. : Nei Menggu Ejina he liu yu kao gu bao gao : Siwen Heding bo shi shuai ling de Zhong Rui lian he ke xue kao cha tuan Zhongguo xi bei zhu sheng ke xue kao cha bao kao kao gu lei di 8 he di 9 / kao cha zhe: Fuke Beigeman ; zheng li zhe: Bo Suomasitelemu ; fan yi: Huang Xiaohong, Zhang Defang, Zhang Cunliang, Ma Zhiquan ; shen jiao: Zhang Defang.  2014 1
Ma, Zhisu.   2
Ma, Zhiwei. : Han yu pu tong hua zheng yin zi dian = Hanyu putonghua zhengyin zidian / Ma Zhiwei bian zhu.  1998 1
Ma, Zhixiang. : Jiong nan hai [videorecording] = Orz boyz! / Ying yi zhi zuo suo gu fen you xian gong si ; dao yan / bian ju Yang Yazhe.  2009 1
Ma, Zhixiu. : Cao Wei zhi jing ji ji chu / Ma Zhixiu.  1967 1
Ma, Zhiyong, : Global well-posedness and asymptotic behavior of the solutions to non-classical thermo(visco)elastic models / Yuming Qin, Zhiyong Ma.  2016 1
Ma, Zhiyuan, 1250?-1324?. : China and the Chinese. Volume 103 [electronic resource].  1917 1
Ma, Zhong. : Gu dai Han yu yu fa / Ma Zhong zhu.  1983 1
  Ma, Zhong-Qi, 1940- -- See Ma, Zhongqi, 1940-   1
Ma, Zhongcai.   2
Ma, Zhongji. : Shanghai shu cai shang ye zhi / zhu bian Chen Huiying ; fu zhu bian Xie Weizhong, Ma Zhongji ; "Shanghai shu cai shang ye zhi" bian zuan wei yuan hui.  1996 1
Ma, Zhonglian. : Kang Ri zhan zheng shi hua / Ma Zhonglian bian zhu.  1983 1
Ma, Zhonglin. : Zhongguo gu dai zuo pin xuan bian : Shang gu -- 1919 = Readings from Chinese writers = Textes choisis d'ecrivains Chinois / [Ma Zhonglin deng bian].  1991 1
Ma, Zhongqi. : Han yu yin yun xue lun gao / Ma Zhongqi zhu.  1998 1
Ma, Zhongqi, 1940-   4
Ma, Zhongwen, 1967- : Ronglu yu wan Qing zheng ju = A story on RongLu and late Qing politics / Ma Zhongwen zhu.  2016 1
Ma, Zhu. : Qing zhen zhi nan / Ma Zhu zhu. Zheng jiao zhen quan / Wang Daiyu zhu.  1979 1
Ma, Zichen.   2
Ma, Zifu.   2
Ma, Zihong, 1976 May- : Zhongguo qu ji chan ye zhuan yi yu di fang zheng fu de zheng ce xuan ze = Zhongguo qiji chanye zhuanyi yu difang zhengfu de zhengce xuanze / Ma Zihong zhu.  2009 1
Ma, Zihua. : Du gu zhi nan : wu bai yao ji jian jie / Ma Zihua, Wen Gongyi bian zhu.  1988 1
Ma, Zili. : Er shi shi ji Zhongguo wen xue shi lun wen jing cui. Wen xue shi fang fa lun juan / Te yue bian wei Ma Zili ; xuan bian Xu Jianping.  2001 1
Ma, Zingmin. : Soft computing in XML data management [electronic resource] : intelligent systems from decision making to data mining, web intelligence and computer vision / Zingmin Ma and Li Yan (Eds.).  c2010 1
Ma, Zishu, 1939-   4
Ma, Zong, d. 823.   2
  Ma, Zongdao, active 1414-1451 -- See Ma, Huan, active 1414-1451   1
Ma, Zonghuo, 1897-1976.   7
Ma, Zonghuo, 1898- : Wen zi xue fa fan.  1935 1
Ma, Zongjin, 1933-   2
Ma, Zongmin, 1965-   9
Ma, Zongping. : Maguan qi chi / Qiao Huantian, Ma Zongping.  1991 1
Ma, Zuchang, 1279-1338.   3
Ma, Zuwei. : Polymer membranes in biotechnology : preparation, functionalization and application / Seeram Ramakrishna, Zuwei Ma & Takeshi Matsuura.  2011 1
Ma, Zuxi. : Chen Zilong shi ji / Chen Zilong zhu ; Shi Zhecun, Ma Zuxi biao jiao.  1983 1
Ma, Zuyi.   4
Ma, Zuyi, 1925- : Australian writing translated into Chinese, 1954-1988 / compiled by Hugh Anderson, Ma Zuyi and Chen Zhengfa.  1989 1
  Musée d'art décoratif de Belgrade -- 2 Related Authors   2
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Finland),   2
Maa, Jilloo. : Mother India / Mehboob Productions Private, Ltd. ; directed by Mehboob.  2000? 1
  MAA (Mathematical Association of America) -- See Mathematical Association of America   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next