My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ní Chuilleanáin, Eiléan, 1942-   5
Ni, Dabai. : Dong Tai yu gai lun / Ni Dabai zhu.  1990 1
Ni, Dahong. : San qiang pai an jing qi [videorecording] = A woman, a gun and a noodle shop / Beijing xin hua mian ying ye you xian gong si, Huan qiu dian ying (2009) huo ban you xian gong si chu ban ; jian zhi/chu pin ren Zhang Weiping, Jiang Zhiqiang, Gu Hao ; bian ju Xu Zhengchao, Shi Jianquan ; dao yan Zhang Yimo.  2011 1
Ni, Daiheng, / author. : Traffic flow theory : characteristics, experimental methods, and numerical techniques / Daiheng Ni.  2015 1
Ni, Daqi. : Deng Xiaoping jing ji si xiang yan jiu / Ni Daqi, He Nansong, Yang Linxing zhu.  1992 1
Ní Dhomhnaill, Nuala, 1952- : Selected poems = Rogha Dánta / Nuala Ní Dhomhnaill ; translated by Michael Hartnett.  1988 1
Ni Dhonnchadha, Labhoise / editor Editor. : Translation, Technology and Autonomy in Language Teaching and Learning Pilar Alderete-Diez, Laura Incalcaterra McLoughlin, Labhoise Ni Dhonnchadha [electronic resource]    1
Ni Dhubhgaill, Aine Arranger : Harp Music - CAROLAN, T. / O'CATHAIN, R.D. / NI UALLACHAIN, P. / HARBISON, J. (Masters of the Irish Harp) [electronic resource]    1
Ní Dhubhghaill, Sorcha, / editor. : Innovative implantation technique : bag-in-the-lens cataract surgery / Marie-José Tassignon, Sorcha Ní Dhubhghaill, Luc Van Os, editors.  2019 1
Ni, Dingfu. : Xue dian luo ji / Ni Dingfu, Zhang Jialong, Liu Peiyu bian xie.  1978 1
Ni{dot}zegorodcew, Anny. : Poza d{acute}zwi©ıekii s{lstrok}owa [electronic resource] : tom jubileuszowy dla Janiny Anieli Ozgi / podredakcj©ıa Anny Ni{dot}zgorodcew i Marii Jod{lstrok}owiec =Beyond sounds and words : volume in honour of Janina Aniela Ozga /edited by Anna Ni{dot}zgorodcew and Maria Jod{lstrok}owiec.  c2011 1
Ní Éigeartaigh, Aoileann.   2
Ni. Ersi. : The impact of foreign investment in housing market on Melbourne's housing price / Ersi Ni.  2011 1
Ni, Fan, ju ren 1705.   4
Ní Fhlainn, Sorcha, 1980- / author. : Postmodern vampires : film, fiction, and popular culture / Sorcha Ní Fhlainn.  2019 1
Ní Fhlathúin, Máire,   3
Ní Fhlionn, Dierdre. : Irish traditional songs [electronic resource].  1958 1
Ni, Fu, 16th cent.   2
Ní Gháirbhí, Róisín. : Patrick Pearse : collected plays = drámaí an Phiarsaigh / Róisín Ní Ghairbhí ; Eugene McNulty [(eds)].  2013 1
Ní Ghallchóir, Colette. : Idir dhá ghleann / Colette Ní Ghallchóir.  1999 1
Ni Ghradaigh, Jenifer. : Envisioning Christ on the cross : Ireland and the early medieval west / Juliet Mullins, Jenifer Ní Ghrádaigh & Richard Hawtree, editors.  2013 1
Ni, Guangzheng.   2
Ni, Guohua. : Mulian gu li : Huansha / Cheng Zhiwen, Ni Guohua zhu.  2011 1
Ni, Guolian, jin shi 1730. : Qin ding Kang ji lu / [Lu Zengyu zuo ; Ni Guolian lu].  1976? 1
Ni, Guoliang, 1962- : Jing ji quan qiu hua yu Zhongguo xi bu dui wai kai fang yan jiu = A study on economic globalization and open policy of economy in west region of China / Ni Guoliang zhu.  2004 1
Ni, Guoqiang, / author. : Technology for advanced focal plane arrays of HgCdTe and AlGaN / Li He, Dingjiang Yang, Guoqiang Ni ; with contributiuons by Lu Chen [and more].  2016 1
Ni, Guotan. : Hang hai, qian shui yi xue / zhu bian Han Guang ; fu zhu bian Ni Guotan, Gong Jinhan.  1984 1
Ni, Haishu.   8
Ni, Hao, / author. : Educational governance in China / Ming Yang, Hao Ni.  2018 1
Ni, Hongxing. : Ru shi yu nong chan pin shi chang kai fang / zhu bian Tang Zhengpin, Zheng Zhihai ; fu zhu bian Ni Hongxing, Zuo Changkai.  2000 1
Ni, Huiding, 1621-1706. / Ni Wenzheng gong nian pu. 1971. : Sun Xiafeng xian sheng nian pu / Tang Bin zhuan. Ni Wenzheng gong nian pu / Ni Huiding shu.  1971 1
Ni, Huizhu, 1946- : Zhongguo chuan tong yin shi yi ji quan shu / Wang Huanhua, Ni Huizhu bian zhu.  1998 1
Ni, Ji-Qin. : Biomethanation : a developing technology in Latin America / Ji-Qin Ni and Edmond-Jacques Nyns.  1993 1
Ni, Jiade.   3
Ni, Jianbing, / author. : Privacy-enhancing fog computing and its applications / Xiaodong Lin, Jianbing Ni, Xuemin (Sherman) Shen.  2018 1
Ni, Jianglin. : Zhongguo ren kou. Shanxi fen ce / zhu bian Bi Shilin ; fu zhu bian Qin Yaopu, Ni Jianglin, Zhang Weibang.  1989 1
Ni, Jianlin. : Zhongguo fo jiao zhuang shi / Ni Jianlin zhu.  2000 1
Ni, Jianzhong.   2
Ni jing.   2
Ni, Jingying. : Sichuan da xue tu shu guan guan cang di fang zhi mu lu / Ni Jingying zhu bian ; Zhang Xikang jiao ding.  1991 1
Ni, Jinren, / supervisor. : Nitrogen removal characteristics of aerobic denitrifying bacteria and their applications in nitrogen oxides emission mitigation / Maosheng Zheng ; [supervisor] Jinren Ni.  2019 1
Ni, Jun.   2
Ni, Jun (Mechanical engineer), / editor. : Proceedings of 3rd International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing : AMP 2018 / Jun Ni, Vidosav D. Majstorovic, Dragan Djurdjanovic, editors.  2018 1
Ni, Junming.   3
Ni, Keqin. : Hu Yaobang zhuan lüe / Yang Zhongmei zhu ; Ni Keqin, Shang Fucai yi ; Zeng Lingfu jiao.  1989 1
  Ni-kʻo-hsün, 1913-1994 -- See Nixon, Richard M. (Richard Milhous), 1913-1994   1
  Ni-kʻo-sen, 1913-1994 -- See Nixon, Richard M. (Richard Milhous), 1913-1994   1
  Ni-kʻo-sung, 1913-1994 -- See Nixon, Richard M. (Richard Milhous), 1913-1994   1
Ni, Kuang.   19
Ni, Kuei-Jung,   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next