My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Qian, Faping. : Ru jia tu wen bao ke : Zai xian Zhongguo ru jia zhi xing shen / Qian Faping bian zhu.  2007 1
Qian, Feng,   2
Qian, Feng, : Zhongguo xian dai jian zhu jiao yu shi (1920-1980) = Education of modern architecture in China (1920-1980) / Qian Feng, Wu Jiang zhu.  2008 1
Qian, Fu. : Zhongguo nuo wen hua tong lun / Qu Liuyi, Qian Fu zhu.  2003 1
  Qian, Fu, 1935- -- See Chien, Frederick F. (Frederick Foo), 1935-   1
Qian, Fu, 1935- : Yong heng de huai nian [electronic resource]: Qian Siliang xian sheng bai nian ming dan ji nian wen ji / Qian Chun, Qian Xu, Qian Fu jing bian.  2007 1
Qian, Fugen. : Tong gong = Tonggong / Zhongguo shao nian er tong chu ban she bian ji.  1965 1
Qian, Gan. : Baoshan xian xu zhi : 17 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan / Zhang Yungao, Qian Gan deng zuan xiu.  1975 1
Qian, Gang.   3
Qian, Gang, 1953-   5
Qian, Gangnan. : 20 shi ji Zhongguo yi shu yu yi shu jia / Maike'er Suliwen zhu ; Chen Weihe, Qian Gangnan yi.  2013 1
Qian, Gechuan.   11
Qian, Gechuan, 1903-   4
Qian, Gong, active 16th century-17th century. : Huan cui tang yuan jing tu / Qian Gong ; Huang Yingzu ; Wang Tingne.  1994 1
Qian, Gonglai, 1886- : Dongbei shi hua, Qian Gonglai zhu.  1959 1
Qian, Gongshan. : San hua ji [electronic resource] : [18 juan / Qian Gongshan bian].  2006 1
Qian, Gongxia,   2
Qian, Gu, 1508-ca. 1578.   2
Qian, Guangpei.   4
Qian, Guanlian. : Han yi Ying yi yu duo shuo 300 li = The dynamic equivalents of three hundred Chinese expressions / Qian Guanlian bian ; Yang Xiping jiao ding.  1988 1
Qian, Gufeng. : Qing wang chao de fu mie : du shi zha ji / Qian Gufeng zhu.  1984 1
Qian, Guisun. : Xin Dao de jing / [Qingming wen, Qian Guisun tu]  1981 1
Qian, Guochao, : The environment and landscape in highway design / Qian Guochao, [and three others].  2014 1
Qian, Guolian. : Gu yun liu tang : Anchang gu zhen yan jiu / Xiang Wenhui, Qian Guolian zhu.  2011 1
Qian, Guoqi. : Model selection and claim frequency for workers' compensation insurance / Jisheng Cui, David Pitt and Guoqi Qian.  2009 1
Qian, Guoxiang. : Han Wei Luoyang cheng yi zhi yan jiu / Du Jinpeng, Qian Guoxiang zhu bian.  2007 1
Qian, Gurong.   7
Qian, Guxun, jin shi 1394. : Baiyi zhuan jiao zhu / Qian Guxun zhuan ; Jiang Yingliang jiao zhu.  1980 1
Qian, Haiyan,   2
Qian, Haiyue, 1901-1968, : Nan Ming shi / Qian Haiyue zhuan.  2016 1
Qian, Handong.   2
Qian, Hang.   2
Qian, Hao.   3
Qian he ying shi chuan bo you xian gong si. : Zhongguo Ao yun jun tuan = Pride of the nation : Chinese Olympic athletes / Wu zhou chuan bo yin xiang chu ban she chu pin ; Wu zhou chuan bo zhong xin she zhi.  2008 1
Qian, Hong.   2
Qian, Hong, 1960- : Chemical biophysics : quantitative analysis of cellular systems / Daniel A. Beard, Hong Qian.  2008 1
Qian, Hongjun. : Taiwan wen xue liang Zhong shu [electronic resource] / Zhong Lihe,Zhong Zhaozheng zhu ; Qian Hongjun bian.  1998 1
Qian, Hongming. : Guo wai Mao Zedong yan jiu shu ping / Bi Jianheng, Qian Hongming, Bi Lan zhu.  1993 1
Qian hou Shu li shi yu wen hua xue shu tao lun hui (1991 : : Qian hou Shu de li shi yu wen hua : Qian hou Shu li shi yu wen hua xue shu tao lun hui lun wen ji / Chengdu Wang Jian mu bo wu guan bian zhu.  1994 1
Qian, Housheng,   2
Qian, Hua. : Nano-structures and dielectric responses of relaxor ferroelectrics lead scandium tantalate and lead magnesium niobate / Hua Qian.  1996 1
  Qian, Huaiju, 1910-1998 -- See Qian, Zhongshu, 1910-1998   1
Qian, Huihuan,   4
Qian, Huiying. : Tunxi hua yin dang = Tunxihua yindang / zhu bian Hou Jingyi ; bian xie Qian, Huiying ; fa yin Qian Huiying ; jie shuo Fang Zhou.  1997 1
  Qian, Ji, 1899-1987 -- See Qian, Nanyang   1
Qian Jia xue zhe de yi li sue yan tao hui (1999-2000 : : Qian Jia xue zhe de yi li xue / zhu bian Lin Qingzhang, Zhang Shou'an ; zhi xing bian ji Wu Shanyi.  2003 1
Qian, Jiahua. : Cheng xu she ji yu yan bian yi yuan li / Chen Huowang, Qian Jiahua, Sun Yongqiang bian.  1980 1
Qian, Jiaju, 1909-   6
Qian, Jiaju, 1910-   3
Qian, Jiang, : Zhong wai jiao tong gu di tu ji / Zhu Jianqiu, Chen Jiarong, Qian Jiang, Tan Guanglian bian zhu.  2017 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next