My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Qian, Dong. : Multiscale simulations and mechanics of biological materials [electronic resource] / edited by Shaofan Li, Dong Qian.  2013 1
Qian Dong nan Miao zu Dong zu Zi zhi zhou Di fang zhi Bian zuan Wei yuan hui. : Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi wu zi zhi / Qian dong nan miao zu dong zu zi zhi zhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou min zu shi wu wei yuan hui. : Dong zu li su ge / Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou min zu shi wu wei yuan hui, Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou wen xue yi shu yan jiu shi zhu bian ; Yang Guoren, Wu Dingguo bian.  1985 1
Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou wen xue yi shu yan jiu shi. : Dong zu li su ge / Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou min zu shi wu wei yuan hui, Qian dong nan Miao zu Dong zu zi zhi zhou wen xue yi shu yan jiu shi zhu bian ; Yang Guoren, Wu Dingguo bian.  1985 1
Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian tsuanwei yuan hui.   2
Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou di fang zhi bian zuan wei yuan hui.   9
Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui. : Dong zu xu shi ge / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui, Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen xue yi shu jie lian he hui zhu bian ; Yang Guoren bian.  1986 1
Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen xue yi shu jie lian he hui. : Dong zu xu shi ge / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou min zu shi wu wei yuan hui, Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen xue yi shu jie lian he hui zhu bian ; Yang Guoren bian.  1986 1
Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen xue yi shu yan jiu shi. : Dong zu zu xian na li lai : Dong zu gu ge / Qian dong nan Miaozu Dongzu Zizhizhou wen yi yan jiu shi, Guizhou min jian wen yi yan jiu hui bian ; Yang Guoren, Wu Dingguo deng zheng li.  1981 1
Qian dong nan zhou min zu yan jiu suo. : Zhongguo Miao zu min su / Qian dong nan zhou min zu yan jiu suo bian ; zhu bian Yang Changcai ; fu zhu bian Lei Xiuwu ... [et al.]  1990 1
Qian, Dongfu. : Xin Qiji zhuan / Qian Dongfu zhu.  1955 1
Qian, Dongfu   2
Qian, Dongsheng. : Mao Yisheng [electronic resource] : Zhongguo xian dai qiao liang de dian ji ren / Qian Dongsheng zhu bian.  2006 1
Qian, Duansheng, 1900-   2
Qian, Duoxiu, : Ji suan ji fu zhu fan yi = Computer-aided translation : a coursebook / Zhu bian Qian Duoxiu.  2014 1
Qian, Edward E. : Quantitative equity portfolio management : modern techniques and applications / Edward E. Qian, Ronald H. Hua, and Eric H. Sorensen.  2007 1
  Qian, En, 1895-1990 -- See Qian, Mu, 1895-1990   1
Qian, Fa-ping. : Wu deng hui yuan : Er shi juan / (Song) Shi Puji ji ; Zhang Enfu, Wu Dexin, Qian Faping bian yi.  2005 1
Qian, Faping. : Ru jia tu wen bao ke : Zai xian Zhongguo ru jia zhi xing shen / Qian Faping bian zhu.  2007 1
Qian, Feng.   2
Qian, Feng, : Zhongguo xian dai jian zhu jiao yu shi (1920-1980) = Education of modern architecture in China (1920-1980) / Qian Feng, Wu Jiang zhu.  2008 1
Qian, Fu. : Zhongguo nuo wen hua tong lun / Qu Liuyi, Qian Fu zhu.  2003 1
  Qian, Fu, 1935- -- See Chien, Frederick F. (Frederick Foo), 1935-   1
Qian, Fu, 1935- : Yong heng de huai nian [electronic resource]: Qian Siliang xian sheng bai nian ming dan ji nian wen ji / Qian Chun, Qian Xu, Qian Fu jing bian.  2007 1
Qian, Fugen. : Tong gong = Tonggong / Zhongguo shao nian er tong chu ban she bian ji.  1965 1
Qian, Gan. : Baoshan xian xu zhi : 17 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan / Zhang Yungao, Qian Gan deng zuan xiu.  1975 1
Qian, Gang.   3
Qian, Gang, 1953-   5
Qian, Gangnan. : 20 shi ji Zhongguo yi shu yu yi shu jia / Maike'er Suliwen zhu ; Chen Weihe, Qian Gangnan yi.  2013 1
Qian, Gechuan.   11
Qian, Gechuan, 1903-   4
Qian, Gong, active 16th century-17th century. : Huan cui tang yuan jing tu / Qian Gong ; Huang Yingzu ; Wang Tingne.  1994 1
Qian, Gonglai, 1886- : Dongbei shi hua, Qian Gonglai zhu.  1959 1
Qian, Gongshan. : San hua ji [electronic resource] : [18 juan / Qian Gongshan bian].  2006 1
Qian, Gongxia,   2
Qian, Gu, 1508-ca. 1578.   2
Qian, Guangpei.   4
Qian, Guanlian. : Han yi Ying yi yu duo shuo 300 li = The dynamic equivalents of three hundred Chinese expressions / Qian Guanlian bian ; Yang Xiping jiao ding.  1988 1
Qian, Gufeng. : Qing wang chao de fu mie : du shi zha ji / Qian Gufeng zhu.  1984 1
Qian, Guisun. : Xin Dao de jing / [Qingming wen, Qian Guisun tu]  1981 1
Qian, Guochao, : The environment and landscape in highway design / Qian Guochao, [and three others].  2014 1
Qian, Guolian. : Gu yun liu tang : Anchang gu zhen yan jiu / Xiang Wenhui, Qian Guolian zhu.  2011 1
Qian, Guoqi. : Model selection and claim frequency for workers' compensation insurance / Jisheng Cui, David Pitt and Guoqi Qian.  2009 1
Qian, Guoxiang. : Han Wei Luoyang cheng yi zhi yan jiu / Du Jinpeng, Qian Guoxiang zhu bian.  2007 1
Qian, Gurong.   7
Qian, Guxun, jin shi 1394. : Baiyi zhuan jiao zhu / Qian Guxun zhuan ; Jiang Yingliang jiao zhu.  1980 1
Qian, Haiyan,   2
Qian, Haiyue, 1901-1968, : Nan Ming shi / Qian Haiyue zhuan.  2016 1
Qian, Handong.   2
Qian, Hang.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next