My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Qin, Tianbao, 1975-   2
Qin, Tiannan, 1949- : Shi yue wei cheng qian chuan / bian ju Guo Junli, Qin Tiannan, Chen Jiayi ; lian he bian ju Ruan Shisheng, Wu Bing, Chen Hui ; gai bian Zhou Bei.  2009 1
Qin, Tiehu.   2
Qin, Tongda. : Zhongguo dang dai shu fa jia ci dian / Jin Tongda [bian].  1990 1
Qin, Tongpei.   3
Qin, Tongran. : Buoyancy-thermocapillary convection of volatile fluids in confined and sealed geometries / Tongran Qin.  2017 1
Qin, Wanshun. : Zhongguo dui wai jing ji yu guo ji shou zhi yan jiu / Li Yining, qin Wanshun zhu bian.  1991 1
Qin, Weihong. : Chen Duxiu xue shu wen hua sui bi / Qin Weihong bian.  1999 1
Qin, Wen-chen   2
  Qin, Wen-cheng -- See Qin, Wenchen, 1966-   1
Qin, Wen-jie.   5
Qin, Wenchen, 1966- : Warszawska jesień : 57. Mįedzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej = Warsaw Autumn : 57. International Festival of Contemporary Music.  2014 1
  Qin, Wencheng -- See Qin, Wenchen, 1966-   1
Qin, Wenjin, (Qing), : Cao E bei / Handan Chun zhuan.    1
Qin, Wenjing. : Zhengzhou Shi jiao tong di tu ce : Jiao tong. lü you. sheng huo / Henan Sheng di tu yuan, Zhong tu bei dou wen hua chuan mei (Beijing) you xian gong si bian zhu ; zhu bian Qin Wenjing, Wang Yuntao, Wang Donghui.  2013 1
Qin, Wenjun. : Lao zu mu de xiao fang zi / Qin Wenjun zhu.  1996 1
Qin, Wenyu. : Nü huo fo / Qin Wenyu.  1985 1
Qin, Xianci.   2
Qin, Xiang. : Zhongguo xian xing shui zhi / Qin Xiang, Li Xiangju bian zhu.  1989 1
Qin, Xiangyang, 1970- : Zhongguo nong cun xin xi hua yan jiu [electronic resource] / Qin Xiangyang ... [et al.] bian zhu.  2010 1
Qin, Xiaohang.   3
Qin, Xiaoyi.   28
Qin, Xin, : Fundamentals of software culture / Zheng Qin, Huidi Zhang, Xin Qin, Kaiping Xu, Kouemo Ngayo Anatoli Dimitrov, Guolong Wang, Wenhui Yu.  2018 1
Qin, Xincheng. : Laozi zhuan / Qin Xincheng, Liu Shengyuan zhu.  1995 1
Qin, Xinghong. : Zhongguo nong min de bian qian / Qin Xinghong, Liao Shufang, Wu Yan zhu.  1999 1
Qin, Xinyu,   2
Qin, Xiqing. : Ou Mei dian ying yu Zhongguo zao qi dian ying, 1920-1930 = Chinese early cinema / Qin Xiqing zhu.  2008 1
Qin, Xitian. : Nanhui xian xu zhi / Yan Wei xiu ; Qin Xitian deng zuan.  1983 1
Qin, Xiyu. : Mao Zedong zhe xue si xiang yan jiu : ji nian Mao Zedong tong zhi jiu shi zhou nian dan chen / zhu bian Yang Huanzhang, Qin Xiyu, Mei Dai ; can jia bian xie zhe Wang Wei ... [et al.].  1983 1
Qin, Xu.   2
Qin, Xuan. : Deng Xiaoping li lun jing lun ji : 116 wei zhuan jia xue zhe lun Deng Xiaoping ji Deng Xiaoping li lun / Qin Xuan zhu bian.  2004 1
Qin, Xueqi.   2
Qin, Xueren. : Zhongguo gu dian bian ju li lun zi liao hui ji / Qin Xueren, Hou Zuoqing bian zhu.  1984 1
Qin, Xuezheng. : 2052 : Wei lai si shi nian de Zhongguo yu shi jie = 2052 : a global forecast for the next forty years / (Nuowei) Qiaogen Landesi (Jorgen Randers) zhu ; Qin Xuezheng, Tan Jing, Ye Shuo yi.  2013 1
Qin, Xuping. : Xiao xue sheng duo yong zi dian / Qin Xuping, Cheng Guofu zhu bian.  1997 1
Qin, Xuqing, 1930- : Zhuangzi = Zhuang zi / Wang Rongpei, Ren Xiuhua ying yi ; Qin Xuqing, Sun Yongchang jin yi.  1997 1
Qin, Yan   4
Qin, Yang,   2
Qin, Yantong. : Xian dai Ri yu pian jia ming yu shi yong ci dian / zhu bian Qin Yantong.  1995 1
Qin, Yaopu. : Zhongguo ren kou. Shanxi fen ce / zhu bian Bi Shilin ; fu zhu bian Qin Yaopu, Ni Jianglin, Zhang Weibang.  1989 1
Qin, Yaqing, 1953-   2
Qin, Yefeng. : Guo gong he zuo de gou qu yu wei lai / Qin Yefeng, Bai Yuwu, Feng Lianju zhu.  1991 1
Qin, Yi,   5
Qin, Yimin.   2
Qin, Ying,   2
Qin, Yinhe.   14
Qin, Yiping. : "Liao zhai zhi yi" shang xi / Qin Yiping xuan xi ; Liang Chaoran shen ding.  1991 1
Qin, Yong,   5
Qin, Yong Cheng   2
Qin, Yong   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next