My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Roney, Wallace.   7
  Rônez-Kubitschek, Marianne -- See Rônez, Marianne   1
Rônez, Marianne. : Mysterien-Sonaten : für Violine und Generalbaß / Heinrich Ignaz Franz Biber ; [hrsg. von] Ernst Kubitschek ; [unter Mitarbeit von Marianne Rônez].  2000 1
Ronfani, Ugo, 1926-2009. : Sul cattivo giornalismo : lettera a Cirano sugli orrori delle gazzette / Ugo Ronfani.  1984 1
Ronfard, Bruno. : Avec toi : de la France à l'Égypte--"un extraordinaire amour," Suzanne et Taha Hussein (1915-1973) / Suzanne Taha Hussein ; préface de Amina Taha Hussein-Okada ; notes et postface de Zina Weygand, Bruno Ronfard.  2011 1
Ronfard, R⥭i. : Image and geometry processing for 3-D cinematography [electronic resource] / R⥭i Ronfard, Gabriel Taubin, editors.  c2010 1
  Ronfeldt, David -- See Ronfeldt, David F.   1
Ronfeldt, David. : In Athena's Camp : Preparing for Conflict in the Information Age.  1997 1
Ronfeldt, David F.   11
  Ronfeldt, David Frederick -- See Ronfeldt, David F.   1
Ronfeldt, Paul.   5
  Ronfelt, David F. -- See Ronfeldt, David F.   1
  Rong Bao dsai (Beijing, China) -- See Rong bao zhai (Beijing, China)   1
Rong bao zhai (Beijing, China)   123
  Rong bao zhai (Peking, China) -- See Rong bao zhai (Beijing, China)   1
Rong, Benzhen. : Ling wai Han feng. Han zu juan = Lingwai Hanfeng / Rong Benzhen zhu ; Luo Liming zhu bian.  2010 1
Rong, Bin. : Zhongguo li shi wen hua ming cheng / zhu bian Rong Bin, Xu Shidian.  1996 1
Rong, Bo, : 5G heterogeneous networks : self-organizing and optimization / Bo Rong, Xuesong Qiu, Michel Kadoch, Songlin Sun, Wenjing Li.  2016 1
  Rong, Chunfu, 1828-1912 -- See Yung, Wing, 1828-1912   1
Rong, Chunming.   4
  Rong, Chunpu, 1828-1912 -- See Yung, Wing, 1828-1912   1
Rong, Cuiqin. : Zhongguo jiu wen hua ying yong ci dian [electronic resource] / Shen Daochu ... [et al.] bian zhu.  1994 1
Rong, Dushan.   2
Rong Fa, Liu   2
Rong, Gaotang. : Dang dai Zhongguo ti yu / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji ; zhu bian Rong Gaotang ; zhuan gao ren Zhang Caizhen ... et al.].  1984 1
Rong, Geng, 1894-   8
Rong, Geng, 1894-1983.   2
Rong, Guangqi. : Haizi zui mei de 100 shou shu qing duan shi / Haizi zhu ; Rong Guangqi xuan bian.  2009 1
Rong, Guangrun. : Shanghai wu shi nian wen xue chuang zuo cong shu. Hua ju juan / Zhu bian Ba Jin ; fu zhu bian Xu Junxi, Jiang Zengpei ; [ben juan zhu bian Rong Guangrun].  1999 1
  Rong, Guangzhao, 1828-1912 -- See Yung, Wing, 1828-1912   1
Rong, Guanqiong. : Rong guanqiong ren lei xue min zu xue wen ji / Rong Guan qiong zhu.  2003 1
Rong, Haishan, : Tu shuo Nanning Shi jin xian dai jing dian li shi jian zhu / Rong Haishan, Tao Xiaolan zhu bian ; Nanning Shi cheng xiang gui hua she ji yan jiu yuan zu zhi bian xie.  2015 1
  Rong, Hong, 1828-1912 -- See Yung, Wing, 1828-1912   1
Rong, Hongjun, 1973- : Yan yun Li song ju : Wang Shixiang zhen cang wen wu ju san shi lu / Rong Hongjun zhu.  2011 1
  Rong, Hongzeng -- See Yung, Bell   1
Rong, Hu, : Foreign Correspondent : Our Man In China.  2015 1
Rong, Huan Zong, : High speed catamarans and multihulls : technology, performance, and applications / Liang Yun, Alan Bliault, Huan Zong Rong.  2019 1
Rong, Jian. : Qin huang ling. Bing ma yong [videorecording] = Mausoleum of emperor of Qin Dynasty and Terracotta warriors and horses / chu pin ren Rong Jian ; fa xing ren Du Kangling ; Zhejiang chang cheng ying shi gong si zhi zuo.  2002 1
Rong, Jian'guang. : Changsha san ci hui zhan / Rong Jian'guang.  1990 1
Rong, Jiashu, : Metasomatic textures in granites : evidence from petrographic observation / Jiashu Rong, Fenggang Wang.  2016 1
Rong, Jiayu. : Nei Menggu Da'erhan Maoming'an lian he qi Bate'aobao di qu zhi liu, ni pen ji di ceng yu dong wu qun / Li Wenguo, Rong Jiayu, Dong Deyuan zhu bian.  1985 1
Rong, Jingben. : Jian she shi chang jing ji de zong ti gou xiang yu fang an she ji / Wu Jinglian, Zhou Xiaochuan, Rong Jingben deng zhu.  1996 1
Rong, Jizhi.   2
Rong, Ke. : Business ecosystems [electronic resource] ; constructs, configurations, and the nurturing process / Ke Rong, Yongjiang Shi.  2014 1
Rong, Ke, 1984- : Business ecosystems : constructs, configurations, and the nurturing process / Ke Rong, Yongjiang Shi.  2015 1
  Rong, Kevin, 1958- -- See Rong, Yiming, 1958-   1
Rong, Lang. : Shanxi hui guan / Rong Lang zhu.  2007 1
Rong, Li. : Menggu zu : Tonghai Xingmeng Xiang / Menggu zu diao cha zu bian xie ; gu wen Yang Wei ... [et al.] ; fen ce zhu bian Fang Hui, Rong Li.  2001 1
Rong, Lihua. : 1949-1989 si shi nian chu tu mu zhi mu lu / Rong Lihua bian ji ; Wang Shimin jiao ding.  1993 1
Rong, Linhai. : Shu yu yu shu yu fan yi yan jiu : di 2 jie "Mian xiang fan yi de shu yu yan jiu" quan guo xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian Rong Linhai, Shen Huairong.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next