My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shanghai jing ji yan jiu zhong xin, Shanghai shi ke xue ji shu wei yuan hui xin ji shu ge ming yu Shanghai dui ce yan jiu zu. : Shi jie xin ji shu ge ming yu Shanghai de dui ce / Shanghai jing ji yan jiu zhong xin, Shanghai shi ke xue ji shu wei yuan hui xin ji shu ge ming yu Shanghai dui ce yan jiu zu bian.  1986 1
Shanghai Jing ju tuan.   2
Shanghai jing ju tuan.   2
Shanghai jing ju tuan.   2
Shanghai jing ju yuan. : Hai Rui shang shu : Jing ju / Shanghai jing ju yuan ji de chuang zuo, Xu Siyan zhi bi.  1979 1
"Shanghai jiu lao zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai jiu lao zhi / zhu bian Ye Siqiu ; fu zhu bian Fang Songquan ; chang wu fu zhu bian Luo Jiefeng ; "Shanghai jiu lao zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Shanghai jun yao (ji tuan) you xian gong si   3
Shanghai junyao (ji tuan) you xian gong si : [Shanghai shi bo hui ji xiang wu Haibao]  2010? 1
"Shanghai kan cha she ji zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai kan cha she ji zhi / zhu bian Shen Gong ; "Shanghai kan cha she ji zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Shanghai ke run xiang bao zhi pin you xian gong si : Huan bao lin bao : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui te xu shang pin = Recycle Handbag : Expo 2010 Shanghai China Licensed Product.  2010? 1
Shanghai ke xue ji shu chu ban she.   2
Shanghai ke xue ji shu qing bao yan jiu suo.   3
Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, : Di tu wen hua zhi lü : Shanghai di tu zhong de li shi ji yi = Map cultural journey : historical memories in Shanghai map / Shanghai Shi ce hui yuan bian zhi.  2015 1
Shanghai ku zai shi ye you xian gong si : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui te xu shang pin : gong neng xing - xiao xing Haibao ya hua qi yao shi quan = Expo 2010 Shanghai China Licensed Product : [keychain]  2010? 1
"Shanghai Kun ju zhi" bian ji bu. : Shanghai Kun ju zhi / "Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui, "Shanghai Kun ju zhi" bian ji bu ; zhu bian Fang Jiaji, Zhu Jianming.  1998 1
"Shanghai lao dong zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai lao dong zhi / zhu bian Shen Zhi, Li Tao ; fu zhu bian Cao Guisheng, Cai Guangxing ; "Shanghai lao dong zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Shanghai "Li cai zhou kan" she. : 2012 Zhongguo li cai shi chang bao gao [electronic resource] = 2012 the report of China finance market / Li cai zhou kan, Di yi li cai wang bian.  2012 1
Shanghai li gong da xue. : Shanghai li gong da xue xue bao [electronic resource] = Shanghai ligong daxue xuebao = Journal of University of Shanghai for Science and Technology.  1998- 1
Shanghai li gong ke da xue jiao yu ge ming zuo tan hui, 1970. : Strive to build a socialist university of science and engineering.  1972 1
Shanghai Li Hua nu zi jing xiu gong si.   2
Shanghai li sheng ying yin you xian gong si. : Dalian [videorecording] : lang man zhi du = Dalian : romantic city.  2005 1
Shanghai li shi yan jiu suo. : Shanghai jiao shi yun dong hui yi lu / Shanghai li shi yan jiu suo jiao shi yun dong shi zu bian.  1984 1
Shanghai li xue xue hui. : Shanghai li xue [electronic resource] = Shanghai mechanics.    1
Shanghai lian he zheng xin suo zheng xin zu. : Tu chan jie shao. di er bian / Shanghai lian he zheng xin suo zheng xin zu.  1951 1
"Shanghai liang shi zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai liang shi zhi / zhu bian Ying Fei, fu zhu bian Jin Zhunli ; "Shanghai liang shi zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
  Shanghai Library. -- See Shang-hai tʻu shu kuan.   1
Shanghai lu xiang ying shi gong si : Dao jiao ming shan [videorecording] : Wudang Shan = Taoist famous mountain : Mt. Wudangshan.  2006 1
Shanghai Lu Xun ji nian guan.   9
Shanghai Mei hua yi shu gong si,   3
Shanghai Mei hua yi shu shou gong she. : Shanghai mei hua shi zi tiao xiu tu. di 20 ji / Shanghai Mei hua yi shu shou gong she.  1939 1
Shanghai mei shu da zhan 2007 : : "Shi bo xiang xiang" : 2007 Shanghai mei shu da zhan. She ji yi shu zhan = Imagination of Expo 2010 : 2007 fine art & design exhibition, Shanghai / [Shanghai mei shu jia xie hui].  2008 1
Shanghai mei shu dian ying zhi pian chang. : Xiao hao shou / Li Ruqing yuan zhu ; Lin Xuan bian wen ; Shanghai mei shu dian ying zhi pian chang gong gao.  1974 1
Shanghai mei shu guan.   5
"Shanghai mei shu zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai mei shu zhi / zhu bian Xu Changming ; zhi xing zhu bian Huang Ke, Wu Jingze, Mao Ziliang ; "Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui, "Shanghai mei shu zhi" bian zuan wei yuan bian.  2004 1
"Shanghai min fang zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai min fang zhi / zhu bian Song Yuanpeng ; chang wu fu zhu bian Wei Mingde ; fu zhu bian Jiang Jiazhen ... [et al.] ; "Shanghai min fang zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Shanghai min ge bian ji wei yuan hui. : Fu nü li liang ban bian tian / Shanghai min ge bian ji wei yuan hui bian.  1958 1
Shanghai min jian wen yi jia xie hui. : Zhongguo min jian wen hua / Shanghai min jian wen yi jia xie hui bian.  1991- 1
Shanghai min su xue hui. : Zhongguo min jian wen hua / Shanghai min jian wen yi jia xie hui bian.  1991- 1
"Shanghai min zheng zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai min zheng zhi / zhu bian Fan Jingsi ; fu zhu bian Shi Qun ; "Shanghai min zheng zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
Shanghai min zu yue tuan.   2
"Shanghai min zu zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai min zu zhi / zhu bian Ha Baoxin ; fu zhu bian Fang Zongwei, Peng Gaocheng, Shi Xiren ; "Shanghai min zu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
  Shanghai minzu yuetuan -- See Shanghai min zu yue tuan   1
  Shanghai minzuyuetuan -- See Shanghai min zu yue tuan   1
Shanghai Missionary Conference (1877) : China and the Chinese. Volume 55 [electronic resource].  1913 1
  Shanghai Municipal Institute of Surveying & Mapping -- See Shanghai Shi ce hui yuan   1
  Shanghai Municipal Orchestra -- See also Shanghai jiao xiang yue tuan   1
  Shanghai Municipal Statistics Bureau -- See Shanghai (China). Tong ji ju   1
  Shanghai Municipality (China) -- See Shanghai (China)   1
  Shanghai Museum of Art -- See Shanghai bo wu guan   1
  Shanghai shi bo wu guan -- See Shanghai bo wu guan   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next