My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shanxi Sheng kao gu xue hui. : Fenhe Wan : Dingcun wen hua yu Jin wen hua kao gu xue shu yan tao hui wen ji = Treatises for the international symposium on Dingcun culture and Jin culture / Zhongguo kao gu xue hui, Shanxi Sheng kao gu xue hui, Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  1996 1
Shanxi Sheng kao gu xue hui (Taiyuan, Shanxi Sheng, China) : Shanxi sheng kao gu xue hui lun wen ji / Shanxi sheng kao gu xue hui, Shanxi sheng kao gu yan jiu suo bian.  1994- 1
Shanxi Sheng kao gu xue hui (Taiyuan, Shanxi Sheng, China). 1993 : : Shanxi sheng kao gu xue hui lun wen ji / Shanxi sheng kao gu xue hui, Shanxi sheng kao gu yan jiu suo bian.  1994- 1
Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo.   8
Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo (Taiyuan, Shanxi Sheng, China)   21
Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo (Taiyuan, Shanxi Sheng, China). : Jin du Xintian : Ji nian Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo Houma gong zuo zhan jian zhan 40 zhou nian / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo Houma gong zuo zhan bian ; [zhu bian Huang Jinglüe ; fu zhu bian Yang Fudou].  1996 1
Shanxi sheng kao gu yan jiu suo (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   12
Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo (Xi'an Shi, China)   14
Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo (Xi'an Shi, China). : Zhongguo Hanyang Ling cai yong = The coloured figurines in Yang Ling Mausoleum of Han in China / Shanxi sheng kao gu yan jiu suo, Han ling gao gu dui bian = compiled by Archaeological Team of Han Mausoleums, Archaeological Institute of Shaanxi Province ; [Wang Xueli zhu bian, zhuan wen].  1992 1
Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo (Xi'an Shi, China). : Qin wu zhi wen hua shi / zhu bian Wang Xueli ; fu zhu bian Shang Zhiru, Hu Lin'gui ; zhuan xie zhe Wang Xueli ... [et al.] ; Shanxi sheng kao gu yan jiu suo Qin Han yan jiu shi bian.  1994 1
Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan,   8
Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan (Xi'an Shi, China)   22
Shanxi Sheng ke xue ji shu xie hui. : Ke xue ji shu zhe xue yan jiu [electronic resource] .    1
Shanxi sheng lang song yi shu yan jiu hui. : Zhongguo xin shi qi lang song shi xuan : xian gei nian qing de peng you men / Shanxi sheng lang song yi shu yan jiu hui, Shanxi sheng Zhongguo xian dai wen xue xue hui bian.  1986 1
Shanxi Sheng liang shi ju zheng ce yan jiu shi. : Taiyue ge ming gen ju di liang shi zi liao xuan bian (chu gao) / Taiyue ge ming gen ju di liang shi shi bian xie zu, Shanxi Sheng liang shi ju zheng ce yan jiu shi bian ; zhu bian: Liu Zhiqi.  1987 1
Shanxi sheng Lintong xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Lintong xian zhi / Shanxi sheng Lintong xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
Shanxi sheng min zhu fu nû lian he hui. : Zheng qu hun yin zi you / Shanxi sheng min zhu fu nû lian he hui bian.  1953 1
Shanxi sheng min zu shi wu wei yuan hui. : Shan gan ning bian qu min zu zong jiao shi liao xuan bian / Shanxi sheng min zu shi wu wei yuan hui bian ; zhu bian Jia ruimei, Guo lin.  1991 1
Shanxi sheng nong ye kan cha she ji yuan. : Shanxi mu cao = Shaanxi herbage / Shanxi Sheng nong mu ting xu mu ju, Shanxi sheng nong ye kan cha she ji yuan.  1987 1
Shanxi Sheng nong ye zong he kai fa ban gong shi, : Shanxi Sheng 2006-2010 nian nong ye zong he kai fa tong ji zi liao / Shanxi Sheng nong ye zong he kai fa ban gong shi bian ; Zhao Jiansheng zhu bian.  2012 1
Shanxi Sheng Pianguan Xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Pianguan Xian zhi / Shanxi Sheng Pianguan Xian zhi bian zuan wei yuan hui ; [zhu bian Niu Ruren].  1994 1
Shanxi Sheng Pingyao Xian ren kou pu cha ban gong shi. : Shanxi Sheng Pingyao Xian di 3 ci ren kou pu cha ji qi hui zong zi liao hui bian.  1983 1
Shanxi sheng Qin ling kao gu dui. : Qin Shihuang ling bing ma yong / [Shanxi sheng Qin ling kao gu dui ; Zhongguo lü you chu ban she bian ; zhu bian Yu Tianwei ; zhuan wen Yuan Zhongyi, Ji Liu ; she ying Luo Zhongmin ... et al. ; hui hua Sun Weimin ... et al.].  1983 1
  Shanxi Sheng Qin yong kao gu dui -- See Shanxi shi huang ling Qin yong keng kao gu fa jue dui   1
Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi.   3
Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi (Taiyuan, Shanxi Sheng, China) : Shanxi Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2000 population census of Shanxi Province / edited by Population Census Office of Shanxi Province.  2002 1
Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi (Xi'an Shi, China) : Shanxi Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao (ji suan ji hui zong) / Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian.  2002 1
Shanxi Sheng ren min zheng fu di 6 ci ren kou pu cha ban gong shi. : Shanxi Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Shanxi Sheng tong ji ju, Shanxi Sheng ren min zheng fu di 6 ci ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2010 population census of Shaanxi Province / compiled by Shaanxi Provincial Bureau of Statistics, Office for the Sixth Population Census of Shaanxi Province.  2012 1
Shanxi sheng ren min zheng xie yan jiu suo. : Shanxi zheng xie nian jian / Shanxi sheng ren min zheng xie yan jiu suo.    1
Shanxi Sheng she hui ke xue xue hui lian he hui.   2
Shanxi sheng she hui ke xue yan jiu suo. : Zhongguo she hui jing ji shi lun cong / Shanxi sheng she hui ke xue yan jiu suo bian.  1981- 1
Shanxi Sheng she hui ke xue yan jiu suo (Taiyuan, Shanxi Sheng, China)   3
Shanxi sheng she hui ke xue yuan. : Jing ji gai ge = Economic reform.  1985- 1
Shanxi Sheng she hui ke xue yuan (Taiyuan, Shanxi Sheng, China)   2
Shanxi sheng she hui ke xue yuan (Taiyuan, Shanxi Sheng, China). : Shanxi ge ming hui yi lu / Shanxi she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian.  1985- 1
Shanxi Sheng she hui ke xue yuan (Taiyuan, Shanxi Sheng, China).   3
Shanxi sheng she hui ke xue yuan (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   2
  Shanxi Sheng she hui ke xue yuan (Xi'an, Shaanxi Sheng, China). -- See Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   1
Shanxi sheng she hui ke xue yuan (Xi'an, Shaanxi Sheng, China).   2
Shanxi Sheng she hui ke xue yuan (Xi'an Shi, China)   6
Shanxi Sheng Shouyang Xian ren kou pu cha ban gong shi. : Shanxi Sheng Shouyang Xian di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
Shanxi Sheng tu shu guan (Taiyuan, Shanxi Sheng, China)   2
Shanxi sheng tu shu guan (Taiyuan shi, China) : Zhongguo, Riben, Chaoxian, Yuenan si guo li shi nian dai dui zhao biao : gong yuan qian 660 niangong yuan 1918 nian / Shanxi sheng tu shu guan bian yin.  1979 1
Shanxi Sheng tu shu guan xue hui. : Jin tu xue kan [electronic resource] .    1
Shanxi Sheng Wanrong Xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Wanrong Xian zhi / [Shanxi Sheng Wanrong Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
Shanxi sheng Weinan di qu Zhong yi xue xiao. : Ying Han sheng wu jian ci hui.  1980 1
Shanxi sheng Weinan ti qu Zhong yi xue yuan. : Ying Han sheng wu jian ci hui / Shanxi sheng Weinan ti qu Zhong yi xue yuan bian.  1973 1
Shanxi sheng wen hua ju xi ju gong zuo yan jiu shi.   2
Shanxi sheng wen hua ting chuang zuo shi (Taiyuan shi, China) : Shanxi xi qu zhe zi xi hui cui / Guo Ende, Zhao Huayun zhu bian ; Shanxi sheng wen hua ting chuang zuo shi, Shanxi sheng xi yan suo xi you bian ji bu bian.  1989 1
Shanxi Sheng wen shi yan jiu guan (Taiyuan, Shanxi Sheng, China) : Shanxi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1961- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next