My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shen, Dunhe. : Xin jian lu jun bing lüe lu cun / [Yuan Shikai]. Zi qiang jun chuang zhi gong yan / [Shen Dunhe bian]. Zi qiang jun xi fa lei bian / [Shen Dunhe bian]. Bing xue xin shu / [Xu Jianyin shou ji]. Bing fa shi lüe xue / [Chen Qingnian zhuan ; "Zhongguo bing shu ji cheng" bian wei hui bian]  1993 1
  Shen, En-wei -- See Shen, Enwei   1
Shen, Enhua. : Advances in cognitive neurodynamics ICCN 2007 [electronic resource] : proceedings of the International Conference on Cognitive Neurodynamics / edited by Rubin Wang, Fanji Gu, Enhua Shen.  2008 1
Shen, Enwei, : Commercial bribery in China : analysis and countermeasures / author: Shen Enwei ; translator: Zhou Yong ; polisher Leeor Schweitzer.  c2015 1
Shen, Erli. : Zhonghua Renmin Gongheguo shu yi yu huan jing tu ji = The Atlas of plague and its environment in the People's Republic of China / zhu bian Liu Yunpeng, Tan Jian'an, Shen Erli.  2000 1
Shen, Fang, : Jiangzi cheng shi yu jian zhu = City and architecture in Gyantse / Jiang Yongping, Shen Fang zhu.  2017 1
Shen, Fei. : Chun qiu bi shi / [Shen Fei zhuan].  1970 1
Shen, Fen. : Huan yuan zhi / [Yan Zhitui zhuan]. Luo hu ye lu [4 juan / Shi Xiaoying zhuan]. Xu xian zhuan [3 juan / Shen Fen zhuan]. Yi wai bie zhuan / [Yu Yan zhuan]  1981 1
Shen, Fen, 10th cent. : Xu xian zhuan [electronic resource] : [3 juan / Shen Fen zhuan].  2006 1
Shen, Fengming. : Handan chun qiu / Shen Fengming bian zhu.  2002 1
Shen, Fengren. : Xihu gu jin tan / Shen Fengren zhu = Legends of West Lake, Hanchow / by Chen Feng-jen.  1994 1
Shen, Francis H.   3
Shen, Francis X.   4
Shen, Freda Foh, : Mulan II (Movie 2005) / Director: Rooney, Darrell.  2016 1
Shen, Freeman, : Four Corners : June 17, 2019.  2019 1
Shen, Fu. : Wu ya yu ma que / Shen Fu deng ji ti chuang zuo ; Chen Baichen zhi bi.  1965 1
Shen, Fu, 1763-approximately 1808. -- 9 entries   9
Shen, Fu, 1763-ca. 1808   5
SHEN, FU, 1763-CA1808 (FU SHENG LIU CHI. FRENCH) : SIX RECITS AU FILS INCONSTANT DES JOURS;  1966 1
  Shen, Fu, 1937- -- See Fu, Shen, 1937-   1
Shen, Fulian. : Zhongguo Yi zu hu wen hua / Yang Jilin, Shen Fulian zhu.  1992 1
Shen, Fushun. : Mo fan Fa Hua zi dian = Nouveau dictionnaire français-chinois / [bian yi zhe Xiao Ziqin, Xie Shouchang, Shen Fushun].  1983 1
Shen, Fuwei, 1935-   2
Shen, Fuxi. : Shui xiang Shaoxing / wen Shen Fuxi ; she ying Li Yuxiang.  2001 1
Shen, Fuxin.   2
Shen, Fuxu.   9
Shen, Gai. : Yi xiao zhuan [electronic resource] : [6 juan / Shen Gai zhuan].  2006 1
Shen, Gang.   5
Shen, Gangbo.   2
Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji bian ji wei yuan hui. : Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji / Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1976 1
Shen, Geoffrey.   2
Shen, Geoffrey Q. , : Future challenges in evaluating and managing sustainable development in the built environment / edited by Peter S. Brandon, Patrizia Lombardi, Geoffrey Q. Shen.  2017 1
Shen, Gong. : Shanghai kan cha she ji zhi / zhu bian Shen Gong ; "Shanghai kan cha she ji zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Shen, Gongtian,   3
Shen, Gou, 1025-1067.   3
Shen, Grace Yen,   2
Shen, Grant Guangren, 1952-   2
Shen, Guanding. : Fo jiao han fan zi hui / Shen Guangding bian zhu = Chinese sanskrit dictionary of Buddhist terms / by Shen Guanding.  1994 1
Shen, Guang Jun. : Electron microscope study of small defects in nonstoichiometric titanium oxides / by Shen Guang Jun.  1985 1
  Shen, Guangren, 1952- -- See Shen, Grant Guangren, 1952-   1
Shen, Guangyao. : Zhongguo gu dai dui wai mao yi shi / Shen Guangyao zhu.  1985 1
Shen, Guanqun.   3
  Shen, Guicai -- See Shen, Yang   1
Shen, Guiping. : Ying xiang 20 shi ji Zhongguo de 100 feng xin / Shen Guiping, Cheng Yu bian zhu.  1999 1
Shen, Guo, 1031-1095. : "Mengxi bi tan" yi zhu : zi ran ke xue bu fen / Zhongguo ke xue ji shu da xue, Hefei gang die gong si "Mengxi bi tan" yi zhu zu.  1979 1
Shen, Guofan.   2
Shen, Guofan, 1950- : Gongheguo di yi yuan an : "Hu Feng fan ge ming ji tuan" an zhen xiang / Wang Wenzheng kou shu ; Shen Guofan cai xie zheng li.  2005 1
Shen, Guofang. : Zhongguo sheng tai huan jing jian she yu shui zi yuan bao hu li yong / zhu bian Shen Guofang ; fu zhu bian Wang Lixian.  2001 1
Shen, Guofeng. : Li dai yuan an ping fan lu / Beijing zheng fa xue yuan fa zhi shi jiao yan shi bian ; [zhu bian Shen Guofeng ; zhu yi zhe Shen Guofeng ... et al. ; cha tu Wen Guoqi].  1981 1
Shen, Guoliang. : Riben qin lue Shandong shi / Liu Dake, Ma Fuzhen, Shen Guoliang zhu.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next