My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shen, Gangbo.   2
Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji bian ji wei yuan hui. : Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji / Shen Gangbo xian sheng ba zhi rong qing lun wen ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1976 1
Shen, Geoffrey.   2
Shen, Geoffrey Q. , : Future challenges in evaluating and managing sustainable development in the built environment / edited by Peter S. Brandon, Patrizia Lombardi, Geoffrey Q. Shen.  2017 1
Shen, Gong. : Shanghai kan cha she ji zhi / zhu bian Shen Gong ; "Shanghai kan cha she ji zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Shen, Gongtian,   3
Shen, Gou, 1025-1067.   3
Shen, Grace Yen,   2
Shen, Grant Guangren, 1952-   2
  Shen, Gua, 1031-1095 -- See Shen, Kuo, 1031-1095   1
Shen, Guanding. : Fo jiao han fan zi hui / Shen Guangding bian zhu = Chinese sanskrit dictionary of Buddhist terms / by Shen Guanding.  1994 1
Shen, Guang Jun. : Electron microscope study of small defects in nonstoichiometric titanium oxides / by Shen Guang Jun.  1985 1
  Shen, Guangren, 1952- -- See Shen, Grant Guangren, 1952-   1
Shen, Guangyao. : Zhongguo gu dai dui wai mao yi shi / Shen Guangyao zhu.  1985 1
Shen, Guanqun.   3
  Shen, Guicai -- See Shen, Yang   1
Shen, Guiping. : Ying xiang 20 shi ji Zhongguo de 100 feng xin / Shen Guiping, Cheng Yu bian zhu.  1999 1
Shen, Guo, 1031-1095. : "Mengxi bi tan" yi zhu : zi ran ke xue bu fen / Zhongguo ke xue ji shu da xue, Hefei gang die gong si "Mengxi bi tan" yi zhu zu.  1979 1
Shen, Guofan.   2
Shen, Guofan, 1950- : Gongheguo di yi yuan an : "Hu Feng fan ge ming ji tuan" an zhen xiang / Wang Wenzheng kou shu ; Shen Guofan cai xie zheng li.  2005 1
Shen, Guofang. : Zhongguo sheng tai huan jing jian she yu shui zi yuan bao hu li yong / zhu bian Shen Guofang ; fu zhu bian Wang Lixian.  2001 1
Shen, Guofeng. : Li dai yuan an ping fan lu / Beijing zheng fa xue yuan fa zhi shi jiao yan shi bian ; [zhu bian Shen Guofeng ; zhu yi zhe Shen Guofeng ... et al. ; cha tu Wen Guoqi].  1981 1
Shen, Guoliang. : Riben qin lue Shandong shi / Liu Dake, Ma Fuzhen, Shen Guoliang zhu.  1991 1
Shen, Guomei.   3
Shen, Guoming. : 21 shi ji de xuan ze : Zhongguo sheng tai jing ji de ke chi xu fa zhan = Choice ECO / Shen Guoming zhu bian.  2001 1
Shen, Guoyin. : Thermodynamic Data on Oxides and Silicates [electronic resource] : an Assessed Data Set Based on Thermochemistry and High Pressure Phase Equilibrium / by Surendra K. Saxena, Nilanjan Chatterjee, Yingwei Fei, Guoyin Shen.  1993 1
Shen, Guozhen : Nanowire electronics / Guozhen Shen, Yu-Lun Chueh, editors.  2019 1
Shen, H. H. : IUTAM Symposium on Scaling Laws in Ice Mechanics and Ice Dynamics [electronic resource] : Proceedings of the IUTAM Symposium held in Fairbanks, Alaska, U.S.A., 13-16 June 2000 / edited by J.P. Dempsey, H.H. Shen.  2001 1
Shen, Haifeng,   9
Shen, Haimei.   2
Shen, Haining.   2
Shen, Haitian. : Zheng He xia xi yang / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui ; [zhu bian Zhang Weihua ; fu zhu bian Pan Qun ; bian xie ren yuan Shen Haitian ... et al.].  1985 1
Shen, Han,   2
  Shen, Han Ju, 1920-2017 -- See Lin, Florence   1
Shen, Han-Ming. : Necrotic cell death / Han-Ming Shen, Peter Vandenabeele, editors.  2014 1
  Shen, Han-yü, 1820-1879 -- See Shen, Baozhen, 1820-1879.   1
Shen, Hanpan. : Shen Fumeng xian sheng nian pu / Shen Hanyu, Shen Hanpan ji.  1971 1
Shen, Hanqing. : Zhen ben yi shu ji cheng. Di 7 ce, Nei ke lei, Chong ding wen re jing jie [electronic resource] / Shen Hanqing zhu.  1986 1
Shen, Hanwei, : Information theory tools for visualization / Min Chen, University of Oxford United Kingdom, Miquel Feixas, University of Girona, Spain, Ivan Viola, TU Wien, Austria, Anton Bardera, University of Girona, Spain, Han-Wei Shen, The Ohio State Unive  2017 1
Shen, Hanyu, 1628-1694. : Shen Fumeng xian sheng nian pu / Shen Hanyu, Shen Hanpan ji.  1971 1
  Shen, Hanyu, 1820-1879 -- See Shen, Baozhen, 1820-1879.   1
Shen, Hao.   3
Shen, Hao, 1963- : Listeria monocytogenes [electronic resource] : pathogenesis and host response / edited by Howard Goldfine and Hao Shen.  c2007 1
Shen, Hao, 1971- : Long Ge [videorecording] / 21 shi ji ying xiang gong zuo shi ; zhi pian ren Shen Hao ; dao yan Zhou Hao = Using / 21st Century Film Studio ; producer Shen Hao ; director Zhou Hao.  2008 1
Shen, Haobo. : Ming ling wo chen mo : Shen Haobo 1998-2012 nian shi ge xuan / Shen Haobo.  2013 1
Shen, Hayley H. : IUTAM Symposium on Scaling Laws in Ice Mechanics and Ice Dynamics : proceedings of the IUTAM Symposium held in Fairbanks, Alaska, U.S.A., 13-16 June 2000 / edited by J.P. Dempsey and H.H. Shen.  c2001 1
  Shen, He, 1981- -- See Xiaoshenyang, 1981-   1
Shen, Helen H. : Research among learners of Chinese as a foreign language / edited by Michael E. Everson, Helen H. Shen.  2010 1
  Shen, Heling -- See Shen, Helen H.   1
Shen, Heng Tao.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next