My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  anp15358173 
005  19961010122043.0 
008  910429s1990  ja a   bl  00100 jpn  
010  91144636 /AJ/r96 
019 1 8378839 
020  4641016658|b: 
040  WaU-L|dWaU-L|dDLC-R|dANL 
043  a-ja--- 
050 00 LAW 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aChūshaku rōdō jikanhō /|cTōkyō Daigaku Rōdōhō 
    Kenkyūkai cho. 
260  |6880-02|aTōkyō :|bYūhikaku Midoru Konmentāru,|c1990. 
300  46, 859 p. :|bill. ;|c22 cm. 
504  Includes bibliographical references and indexes. 
650 0 Hours of labor|xLaw and legislation|zJapan. 
710 2 |6880-03|aTōkyō Daigaku.|bRōdōhō Kenkyūkai. 
710 12 |6880-04|aJapan.|tRōdō kijunhō.|kSelections. 
740 0 |6880-05|aRōdō jikanhō. 
880 00 |6245-01/$1|a注釈 労働 時間法 /|c東京 大学 労働法 研究会 
    著. 
880  |6260-02/$1|a東京 :|b有斐閣 ミドル・コンメンタール,|c1990.
880 2 |6710-03/$1|a東京 大学.|b労働法 研究会. 
880 0 |6740-05/$1|a労働 時間法. 
880 12 |6710-04/$1|aJapan.|t労働 基準法.|kSelections. 
984  |cBa EA 4471.4 T504 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  4463 C329 MJ6    AVAILABLE