My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Tang, Yuan. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 115 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
Tang, Yuan, 1269-1345.   2
Tang, Yuan, 1933- : Wu Zuxiang : qing xing yan jun de xian shi zhu yi zhe / ze ren bian ji Tang Yuan.  1990 1
Tang, Yuan Y. : Wavelet Analysis and Its Applications [electronic resource] : Second International Conference, WAA 2001 Hong Kong, China, December 1820, 2001 Proceedings / edited by Yuan Y. Tang, Pong C. Yuen, Chun-hung Li, Victor Wickerhauser.  2001 1
Tang, Yuan Yan. : Document analysis and recognition with wavelet and fractal theories [electronic resource] / Yuan Yan Tang.  2012 1
Tang, Yuan Yan, 1943-   4
Tang, Yuanhong, 1590-1647. : Xuan ji tu shi du fa [shang xia juan, Kang Wanmin zhuan]. Du shi jun [4 juan, Tang Yuanhong zhuan.  1972 1
Tang, Yuanhong, ju ren 1612. : Du shi jun [electronic resource] : [4 juan / Tang Yuanhong zhuan].  2006 1
Tang Yuanji, 1904- : Hua xue xue xiao / Ousifa zhu ; Tang Yuanji yi.  1965 1
  Tang, Yuanyan, 1943- -- See Tang, Yuan Yan, 1943-   1
Tang, Yubin, : Environmental protection and resource utilization IV : selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD 2014) October 25-26, 2014, Nanjing, China / edited by Yubin Tang, Qunjie Xu and Yulin Min.  2015 1
Tang, Yubing. : Nü xing fu shi wen hua yu xing xiang she ji / Tang Yubing deng zhu.  2006 1
Tang, Yue. : Jiao yu da ci shu / Tang Yue, Zhu Jingnong, Gao Juefu zhu bian ; [xiu ding zhe Sun Bangzheng].  1974 1
Tang, Yue, 1891- : Guo gu xin tan / Tang Yue zhu.  1926 1
Tang, Yuemei, : Ancient capital. eng  2014 1
Tang, Yueqin, : Ke ji fan yi = Scientific translation / zhu bian Fu Yonglin,Tang Yueqin.  2013 1
Tang, Yufang.   2
Tang, Yukun, fl. 1800-1853. : Zhi qian tong kao : [3 juan] / Tang Yukun ji.  1852 1
Tang, Yuli, : Ling yin si liang shi ta liang jing chuang xian zhuang diao cha yu ce hui bao gao / Hangzhou Shi yuan lin wen wu ju Lin Ying guan li chu (Hangzhou hua pu) bian zhu ; Tang Yuli zhu bian.  2015 1
Tang, Yuliang.   2
Tang, Yuling. : Wu bai li Dianchi = Wubaili Dianchi Mi ren de feng guang / Tang Yuling, Bai Wei, Wang Li bian xie; Yu Liyan, Yang Guiqing, Li Qingtang zhu yin.  1996 1
Tang, Yun. : Taiwan cheng shi hua fa zhan ji qi dong li yan jiu [electronic resource] : ji yu kong jian ji liang jing ji xue de shi zheng fen xi = Study of Taiwan's urbanization and its mechanism : an empirical analysis based on spatial econometrics / Tang Yun zhu.  2011 1
Tang, Yun, 1910- : Rong bao zhai hua pu. Hua niao shan shui bu fen/ Tang Yun hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Tang, Yun, -1969. : Shi ji : fu Tang Yun shi cun / Chen Yinke zhu.  2015 1
Tang, Yunjun. : Jiangsu wen wu gu ji tong lan / zhu bian Tang Yunjun, fu zhu bian Su Youchun.  2000 1
Tang, Yunmeng. : WHO gao ling you shan cheng shi zhi biao ke ji xing zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Shunzhi ; xie tong zhu chi ren Wu Kejiu ; yan jiu yuan Qiu Ziheng ; yan jiu zhu li Tang Yunmeng, Wu Tingying.  2012 1
Tang, Yunming. : Tang Yunming kao gu lun wen ji.  1990 1
Tang, Yunmo.   2
Tang, Yunxiang. : Zhongguo fei shou xian shi chang fa zhan yan jiu bao gao 2003.  2004 1
Tang, Yunzhou.   2
Tang, Yuqi. : Shi ji mo de piao bo = Shijimodepiaobo / Tang Yuqi zhu.  2006 1
Tang, Yuyang. : Xing zou yu li shi yu wei lai zhi jian : Datong Yungang shi ku bao hu xing ku yan gai nian she ji gong zuo fang = Wandering in the history and the future of Yungang Grottoes : workshop on conceptual design of cave protector / zhu bian, Tang Yuyang, Zou Jingyu ; can bian, Pan Yingjun, Ouyang Wen.  2007 1
Tang, Yuyuan, 1935- : Zhongguo lun li si xiang shi / Tang Yuyuan zhu.  1996 1
Tang, Zaisheng. : Quanxian zhi / Huang Kun [i.e. Kun]-shan deng xiu ; Tang Zaisheng deng zuan.  1974 1
Tang, Zaixing. : Wen xue li lun ci dian / Zheng Naizang, Tang Zaixing zhu bian.  1989 1
Tang, Zangun.   2
Tang, Zesheng. : Computer applications in production and engineering / edited by Qiangnan Sun, Zesheng Tang and Yijun Zhang.  1995 1
Tang, Zhangping.   2
Tang, Zhanyun. : Qi su yu su zhuang / Tang Zhanyun zhu bian ; Shi Jinping fu zhu bian.  1993 1
Tang, Zhanyun, 1882-1960. : Zhui biao wen zi yu yin xue shu yao, Tang Zhanyun shu.  1963 1
Tang, Zhaofan. : Bama Yaozu Zizhixian tu di zhi / zhu bian Tang Zhaofan ; Bama Yaozu Zizhixian tu di guan li ju.  1999 1
Tang, Zhaohui.   2
Tang, Zhaomin.   2
Tang, Zhaoxia. : Zhongguo dian li shi chang jie gou gui zhi gai ge yan jiu [electronic resource] / Tang Zhaoxia zhu.  2011 1
Tang, Zhaoyou. : Zhongguo ke xue ji shu zhuan jia zhuan lue [electronic resource] / Tang Zhaoyou zhu bian.  2007 1
Tang, Zhaoyun. : Dang dai Zhongguo ren kou zheng ce yan jiu / Tang Zhaoyun zhu.  2005 1
Tang, Zhe.   2
Tang, Zhenchang.   6
Tang, Zhenchu. : Min sheng zhu yi yao yi / Tang Zhenchu bian.  1955 1
Tang, Zhenchu, 1915-   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next