My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wang, Daigong, b. 1856. : Xiangqi fu jun nian pu / Wang Daigong shu.  1971 1
  Wang, Daisy Yiyou -- See Wang, Yiyou   1
Wang, Daiying. : Bu gui niao / Wang Daiying zhu.  1962 1
Wang, Daiyu. : Qing zhen zhi nan / Ma Zhu zhu. Zheng jiao zhen quan / Wang Daiyu zhu.  1979 1
Wang, Daiyu, active 17th century. : Chinese gleams of sufi light : Wang Tai-yü's Great learning of the pure and real and Liu Chih's Displaying the concealment of the real realm ; with a new translation of Lawā'ih from the Persian by William C. Chittick / by Sachiko Murata ; with a foreword by Tu Weiming.  2000 1
Wang, Dajun.   3
Wang, Dakong, 1920-   2
Wang, Dalai, : Wen xue fan yi zhong de wen hua que sheng bu chang ce lüe yan jiu / Wang Dalai zhu.  2016 1
Wang, Dali. : Advanced fuzzy logic technologies in industrial applications [electronic resource] / Ying Bai, Hanqi Zhuang and Dali Wang (eds.).  c2006 1
Wang, Dalong. : Xin ren kou li zan. Jie fang jun juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Wang Dalong zhu bian.  2007 1
Wang, Dalu   11
Wang, Damin.   3
Wang, Daming.   4
Wang Dan.   2
Wang, Dan, 1969-   18
Wang, Dan, 1971- : Ling nan hua pai da shi : Gao Jianfu / Wang Dan zhu.  2009 1
Wang, Dan : Sublinear algorithms for big data applications / Dan Wang, Zhu Han.  2015 1
Wang dan ning. : Yi han ying chang yong ci ci hui / Ma lin ying, wang dan ning, su shan.  2008 1
Wang, Dang, fl. 1101-1110.   4
Wang, Dangxiao. : Haptic rendering for simulation of fine manipulation [electronic resource] / Dangxiao Wang, Jing Xiao, Yuru Zhang.  2014 1
Wang Danhong. : Xiao ju ren si zhu yue tuan [videorecording] : Yin yue hui yan chu shi kuang.  2011 1
Wang, Daniel I. C. (Daniel I-chyau), 1936-   2
  Wang, Danning -- See Walters, Dennis Elton   1
Wang, Danning : State Policies and Women's Autonomy in China, India, and the Republic of Korea, 1950-2000 [electronic resource] : Lessons from Contrasting Experiences / Gupta, Das Monica  1999 1
Wang, Danping : English in the Chinese Foreign Language Classroom Danping Wang [electronic resource]  c2014 1
Wang, Danping, 1982-   2
Wang, Danwei,   3
Wang, Daocheng. : Yuan ming yuan - li shi, xian zhuang, lun zheng / zhu bian Wang Daocheng ; fu zhu bian Fang Yuping.  1999 1
Wang, Daojun. : Jiao yu xue xin bian ben / Wang Daojun, Wang Hanlan zhu bian.  1989 1
Wang, Daokun. : Zuo zhuan Du Lin he zhu [electronic resource] : [50 juan, Chun qiu ti yao / Du Yu, Lin Yaosou zhu ; Wang Daokun, Zhao Ruyuan bian].  2006 1
Wang, Daokun, ju ren 1621. : Zuo zhuan Du Lin he zhu : [50 juan / Wang Daokun, Zhao Ruyuan tong bian.  1973 1
Wang, Daolong, : Zhongguo nong ye qi hou zi yuan tu ji (1981-2010 nian). Zuo wu guang wen zi yuan juan / zong zhu bian Mei Xurong ; zhu bian Wang Daolong, Yao Yanmin, You Songcai.  2015 1
Wang, Daoqian,   2
Wang, Daorui. : Guanyin Damo Luo han quan zhuan / Xidawuchenzouren, Zhu Dingchen, Zhu Kaitai deng bian zhu.  1995 1
Wang, Daosheng. : Yuan ding / Wang Daosheng ; [feng mian she ji Chen Yadan]  1979 1
Wang, Daowei. : Kunshan xian zhi / Jiangsu sheng Kunshan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Daowei, fu zhu bian Gu Houde ... [et al].  1990 1
Wang, Daoyan, : Sichuan shui li gai ge yu fa zhan = The reform and development of Sichuan water conservancy / zhu bian Lin Ling, Wang Daoyan ; fu zhu bian Liu Libin, Liu Shiqing.  2013 1
Wang, Daoyong. : Zhongguo nong min gong de wei lai [electronic resource] / Wang Daoyong zhu.  2013 1
Wang, Dapeng. : Zhongguo li dai shi hua xuan / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo wen yi li lun yan jiu shi ; Wang Dapeng ... [et al.] bian xuan ; Wu Xiaoru shen ding.  1985 1
Wang, Daquan. : Jing xi hua gong ci dian / Wang, Dachuan zhu bian.  1998 1
Wang, Dashun, : Complex networks VI : proceedings of the 6th Workshop on Complex Networks CompleNet 2015 / Giuseppe Mangioni, Filippo Simini, Stephen Miles Uzzo, Dashun Wang, editors.  2015 1
Wang, David.   7
Wang, David, 1954-   4
  Wang, David C., 1954- -- See Wang, David, 1954-   1
  Wang, David Der-Wei -- See Wang, Dewei   1
Wang, David Q.-H. : The biliary system [electronic resource] / David Q.-H. Wang, Brent A. Neuschwander-Tetri, and Piero Portincasa.  c2012 1
Wang, David T., 1968- : Memory systems [electronic resource] : cache, DRAM, disk / Bruce Jacob, Spencer W. Ng, David T. Wang ; with contributions by Samuel Rodriguez.  c2008 1
Wang, Dawei. : Xian dai han ying fan yi ji qiao / Wang Dawei bian zhu.  1999 1
Wang, Dawen. : San ge hai zi he yi ping you / Haoran xie, Wang Dawen, He Yumei hua.  1973 1
Wang, Daxue. : Bian ji de xiu yang / Wang Daxue bian zhu.  1985 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next