My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wang, Dakong, 1920-   2
Wang, Dalai, : Wen xue fan yi zhong de wen hua que sheng bu chang ce lüe yan jiu / Wang Dalai zhu.  2016 1
Wang, Dali. : Advanced fuzzy logic technologies in industrial applications [electronic resource] / Ying Bai, Hanqi Zhuang and Dali Wang (eds.).  c2006 1
Wang, Dalong. : Xin ren kou li zan. Jie fang jun juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Wang Dalong zhu bian.  2007 1
Wang, Dalu   11
Wang, Damin.   3
Wang, Daming.   4
Wang Dan.   2
Wang, Dan, 1969-   18
Wang, Dan, 1971- : Ling nan hua pai da shi : Gao Jianfu / Wang Dan zhu.  2009 1
Wang, Dan : Sublinear algorithms for big data applications / Dan Wang, Zhu Han.  2015 1
Wang dan ning. : Yi han ying chang yong ci ci hui / Ma lin ying, wang dan ning, su shan.  2008 1
Wang, Dang, fl. 1101-1110.   4
Wang, Dangxiao. : Haptic rendering for simulation of fine manipulation [electronic resource] / Dangxiao Wang, Jing Xiao, Yuru Zhang.  2014 1
Wang Danhong. : Xiao ju ren si zhu yue tuan [videorecording] : Yin yue hui yan chu shi kuang.  2011 1
Wang, Daniel I. C. (Daniel I-chyau), 1936-   2
  Wang, Daniel I-chyau, 1936- -- See Wang, Daniel I. C. (Daniel I-chyau), 1936-   1
  Wang, Danning -- See Walters, Dennis Elton   1
Wang, Danning : State Policies and Women's Autonomy in China, India, and the Republic of Korea, 1950-2000 [electronic resource] : Lessons from Contrasting Experiences / Gupta, Das Monica  1999 1
Wang, Danping : English in the Chinese Foreign Language Classroom Danping Wang [electronic resource]  c2014 1
Wang, Danping, 1982-   2
Wang, Danwei,   3
Wang, Daocheng. : Yuan ming yuan - li shi, xian zhuang, lun zheng / zhu bian Wang Daocheng ; fu zhu bian Fang Yuping.  1999 1
Wang, Daojun. : Jiao yu xue xin bian ben / Wang Daojun, Wang Hanlan zhu bian.  1989 1
Wang, Daokun. : Zuo zhuan Du Lin he zhu [electronic resource] : [50 juan, Chun qiu ti yao / Du Yu, Lin Yaosou zhu ; Wang Daokun, Zhao Ruyuan bian].  2006 1
Wang, Daokun, ju ren 1621. : Zuo zhuan Du Lin he zhu : [50 juan / Wang Daokun, Zhao Ruyuan tong bian.  1973 1
Wang, Daolong, : Zhongguo nong ye qi hou zi yuan tu ji (1981-2010 nian). Zuo wu guang wen zi yuan juan / zong zhu bian Mei Xurong ; zhu bian Wang Daolong, Yao Yanmin, You Songcai.  2015 1
Wang, Daoqian,   2
Wang, Daorui. : Guanyin Damo Luo han quan zhuan / Xidawuchenzouren, Zhu Dingchen, Zhu Kaitai deng bian zhu.  1995 1
Wang, Daosheng. : Yuan ding / Wang Daosheng ; [feng mian she ji Chen Yadan]  1979 1
Wang, Daowei. : Kunshan xian zhi / Jiangsu sheng Kunshan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Wang Daowei, fu zhu bian Gu Houde ... [et al].  1990 1
Wang, Daoyan, : Sichuan shui li gai ge yu fa zhan = The reform and development of Sichuan water conservancy / zhu bian Lin Ling, Wang Daoyan ; fu zhu bian Liu Libin, Liu Shiqing.  2013 1
Wang, Daoyong. : Zhongguo nong min gong de wei lai [electronic resource] / Wang Daoyong zhu.  2013 1
Wang, Dapeng. : Zhongguo li dai shi hua xuan / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo wen yi li lun yan jiu shi ; Wang Dapeng ... [et al.] bian xuan ; Wu Xiaoru shen ding.  1985 1
Wang, Daquan. : Jing xi hua gong ci dian / Wang, Dachuan zhu bian.  1998 1
Wang, Dashun, : Complex networks VI : proceedings of the 6th Workshop on Complex Networks CompleNet 2015 / Giuseppe Mangioni, Filippo Simini, Stephen Miles Uzzo, Dashun Wang, editors.  2015 1
Wang, David.   7
Wang, David, 1954-   4
  Wang, David C., 1954- -- See Wang, David, 1954-   1
  Wang, David Der-Wei -- See Wang, Dewei   1
Wang, David Q.-H. : The biliary system [electronic resource] / David Q.-H. Wang, Brent A. Neuschwander-Tetri, and Piero Portincasa.  c2012 1
Wang, David T., 1968- : Memory systems [electronic resource] : cache, DRAM, disk / Bruce Jacob, Spencer W. Ng, David T. Wang ; with contributions by Samuel Rodriguez.  c2008 1
Wang, Dawei. : Xian dai han ying fan yi ji qiao / Wang Dawei bian zhu.  1999 1
Wang, Dawen. : San ge hai zi he yi ping you / Haoran xie, Wang Dawen, He Yumei hua.  1973 1
Wang, Daxue. : Bian ji de xiu yang / Wang Daxue bian zhu.  1985 1
Wang, Dayong,   3
Wang, Dayou, 1944- : Tu shuo Zhongguo tu teng / Wang Dayou, Wang Shuangyou zhu.  1998 1
Wang, Dayuan, 14th cent.   3
Wang, Dayuan, active 14th century. : Dao yi zhi l赥 [electronic resource] / [Wang Dayuan zhuan].  2006 1
Wang, De, : Artificial Intelligence and Mobile Services - AIMS 2019 : 8th International Conference, Held as Part of the Services Conference Federation, SCF 2019, San Diego, CA, USA, June 25-30, 2019, Proceedings / edited by De Wang, Liang-Jie Zhang.  2019 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next