My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000nam a2200277Ma 4500 
001  ocn785074451 
003  OCoLC 
005  20120427025810.0 
008  120406s2011  cc      000 0 chi d 
020  9787806947968 
020  7806947965 
035  (OCoLC)785074451 
040  BCBTC|cBCBTC 
066  |c$1 
100 1 |6880-01|aWang, Tingru. 
245 10 |6880-02|aGuangling si gu bian /|cWang Tingru. 
260  |6880-03|aYangzhou :|bGuangling shu she,|c2011. 
300  8, 16, 6, 441 p. ;|c23 cm. 
490 0 |6880-04|aYangzhou di fang wen xian cong kan 
650 0 Chinese essays|zChina|zYangzhou (Jiangsu Sheng) 
880 1 |6100-01/$1|a汪廷儒. 
880  |6260-03/$1|a扬州 :|b广陵书社,|c2011. 
880 0 |6490-04/$1|a扬州地方文献丛刊 
880  |6520-00/$1|a本书是清初至道光年间扬州学者,
    作家所作古文的一部总集.本编收录作品,限于作者业已辞世,
    所谓'文章,身后始定'.则所谓'古人'指已作古者.本书的校点,
    以道光扬州仪征汪氏藏板刻印本为底本.此次整理,
    尽量保持原本的体例,同时也作出必要的调整. 
880 10 |6245-02/$1|a广陵思古编 /|c汪廷儒. 
984  VU|b.b4333264x|cheld 
990  Uploaded to LA VU-B.D254 19/11/12 aci 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store QB  PL3032.Y382 WANG 2011 QB1    AVAILABLE