My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Wang, Te-wei -- See Wang, Dewei   1
Wang, Te-Yu, 1957- : Sayonara to the Lee Teng-hui era : politics in Taiwan, 1988-2000 / edited by Wei-chin Lee, T.Y. Wang.  2003 1
Wang, Tengfei. : Container port production and economic efficiency [electronic resource] / Teng-Fei Wang, Kevin Cullinane, Dong-Wook Song.  2005 1
Wang, Theodore. : Vector quantization in digital image coding / by Theodore Wang.  1985 1
Wang, Thomas, : Air Crash Investigation : Caution to the Wind - Series 12, Ep 3 of 13.  2014 1
Wang, Thomas C.   6
Wang, Tian.   2
Wang, Tianbin. : Taiwan xin wen chuan bo shi / Wang Tianbin zhu.  2002 1
Wang, Tianbing. : Qi bing jun / Yisake Babie'er zhu ; Dai Cong yi ; Wang Tianbing bian = Konarmii︠a︡ / Isaak Babelʹ.  2004 1
Wang, Tianchang.   3
Wang, Tiancheng. : Da zhuan xing : Zhongguo min zhu hua zhan lüe yan jiu kuang jia / Wang Tiancheng zhu.  2012 1
Wang, Tiande, 1960- : Mountainscapes : new ink art = Shan shang : de xin shui mo hua / by Wang Tiande.  2014 1
Wang, Tian'en. : Chu ban gong zuo shou ce / Wang Tian'en ... [et al.] bian.  1981 1
Wang, Tianhui. : Han yu qing jing hui hua = Chinese situational dialogues / Chen Ru, Wang Tianhui.  1991 1
Wang, Tianjiang.   3
Wang, Tianjin.   2
Wang, Tianliang. : San guo zhi di ming suo yin / Wang Tianliang bian.  1980 1
Wang, Tianping, : Shanghai yi shu shi tu jian. She ying juan / zong zhu bian Shanghai yi shu yan jiu suo ; fen juan zhu bian Lin Lu, Wang Tianping.  2016 1
Wang, Tianqing. : Jian ming di xue ci dian / Wang Tianqing ... deng bian.  1988 1
Wang, Tianran. : Advanced manufacturing technology in China [electronic resource] : a roadmap to 2050 / Tianran Wang...[et al.], editors.  c2012 1
Wang, Tianrong. : Zhongguo xian dai mei shu jia ren ming da ci dian = A great biographic dictionary of Chinese artists / zhu bian Lei Zhengmin ; fu zhu bian Wang Amin ; zhuan gao ren Wang Tianrong ... [et al.].  1989 1
Wang, Tianruo. : Miao zu min jian gu shi xuan / Liang Bin, Wang Tianruo bian ; [qian tu Shen Hou, Lu Zhongjian].  1986 1
Wang, Tianshun. : Xi Xia zhan shi / zhu bian Wang Tianshun.  1993 1
Wang, Tianxi. : Min zu fa gai lun / Wang Tianxi.  1988 1
Wang, Tianxi, 1940- : Bei Yuming / Wang Tianxi.  1990 1
Wang, Tianyan, : "Zhonghua Renmin Gongheguo nong cun tu di cheng bao fa" tiao wen li jie yu shi yong : tiao wen zhu zhi, tiao wen shi yi, can kao he tong wen ben, dian xing an li, fa lü shi yong / Gao Shengping, Wang Tianyan, Wu Zhaojun zhu.  2019 1
Wang, Tianyi,   2
Wang, Tianyou.   6
Wang, Tianyou, 1944- : Ming Qing lun cong = A collection of essays on the Ming and Qing dynasties / zhu bian Zhu Chengru, Wang Tianyou ; zhu ban Gu gong bo wu yuan, Beijing da xue.  2009 1
Wang, Tianyu.   3
Wang, Tianyun. : Xia Yan : ying ju qi feng / Wang Tianyun.  1999 1
Wang, Tianzeng. : Tan tan Zhongguo gong chan dang de zheng dang zheng feng / Yang Yifan, Luo Feng, Wang Tianzeng.  1984 1
Wang, Tianzhen,   3
Wang, Tie. : Zhongguo dong nan de zong zu yu zong pu / Wang Tie zhu.  2002 1
Wang, Tie, 1959- : Dayu Baojing gu min ju shi kao / zhu bian Wang Tie ; fu zhu bian Fan Yingchun, Zhao Yu, Han Jun, Li Chuzhi, Wang Yuntong, Chen Jianguo, Wang Xiaobao.  2015 1
Wang tie zhi, (1953- ) : Zhongguo ge min zu = China's ethnic groups / Tawakule, Wang Tiezhi zhu bian.  2004 1
  Wang, Tie-zi, 1900- -- See Wang, Mingdao, 1900-   1
Wang, Tiecheng, 1936- : Xi'an shi bian [videorecording] = Xi an shi bian / Xi'an dian ying zhi pian chang ; bian ju, Zheng Zhong, Cheng Yin ; dao yan, Cheng Yin.  1999 1
Wang, Tiecheng, 1954- : Xiao shu ye tong hua / Jin Bo zhu wen ; Wang Tiecheng hui hua.  1992 1
Wang, Tiefeng. : Zeng Zhi de gu shi [electronic resource] / Wang Tiefeng, Zhao Chunyi bian zhu.  1996 1
Wang, Tiehan, 1905-   4
Wang, Tiejun.   4
Wang, Tiekun.   2
Wang, Tielan. : Guizhou shao shu min zu jie qing you fu shi = Festivals and costumes of ethnic groups in Guizhou / Lu Xianyi deng she ying ; Wang Tielan zhuan wen.  2006 1
Wang, Tiequan. : Rong bao zhai hua pu. Bai hua tu juan / Song Wumingshi hui ; [Wang Tiequan bian].  1996 1
Wang, Tiesheng. : Zhongguo ren shen / Wang Tiesheng zhu bian ; [fu zhu bian Chang Weichun, Xiao Peigen, Yang Fuhe]  2001 1
Wang, Tiexian. : Qu Qiubai lun gao / Wang Tiexian zhu.  1984 1
Wang, Tieya.   5
Wang, Tieya, (1913-2003) : Hai yang zheng zhi di li / J. R. V. Puleisikete zhu ; Wang Tieya, Shao Jin yi.    1
Wang, Tieyai. : Zhong wai jiu yue zhang hui bian / Wang Tieyai bian.  1962 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next