My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wang, Wen-Sheng, 1953- : Xian xiang xue yu ke xue zhe xue / Wang Wensheng zhu.  2001 1
Wang, Wen-shih, 1921- : The night of the snowstorm / Wang Wen-shih.  1979 1
Wang, Wen-Xu, / author. : Nonlinear analysis of gas-water/oil-water two-phase flow in complex networks / Zhong-Ke Gao, Ning-De Jin, Wen-Xu Wang.  2014 1
Wang, Wen-yeu,   2
Wang, Wen-Yue, / editor of compilation. : Codification in East Asia : selected papers from the 2nd IACL Thematic Conference / Wen-Yue Wang, editor.  2014 1
  Wang wen zhuang xiang di fang zhi bian xiu wei yuan hui -- See Wangwenzhuang xiang di fang zhi bian xiu wei yuan hui   1
Wang, Wen'an. : Zhongguo min jian yi shu jue zhao : (fu ke bu fen) / Wang Wen'an bian zhu.  1995 1
Wang, Wenbao.   9
Wang, Wenbin.   2
Wang, Wenbing.   2
Wang, Wenbo.   6
Wang, Wencai.   6
Wang, Wenchang.   4
Wang, Wencheng.   2
  Wang, Wencheng, 1472-1529 -- See Wang, Yangming, 1472-1529   1
Wang, Wenchu.   2
Wang, Wencui. : Lai ting ge ba! Dang Tai yu lao ge yu shang hei jiao chang pian / Wang Wencui zong bian ji.  2013 1
Wang, Wending.   3
Wang, Wending, 1957- : Bingxin ping zhuan / Wan Pingjin, Wang Wending zhu.  2000 1
Wang, Wenfeng.   3
Wang, Wenfeng, 1957- / editor. : Mo dai huang di Puyi zai Changchun / Zhao Jimin, Wang Wenfeng zhu bian.  2016 1
Wang, Wenfu. : Zhongguo ming te xiao chi ci dian / Wang Wenfu zhu bian = Dictionary of China's special snacks / chief editor Wang Wenfu.  1990 1
Wang, Wen'guang.   4
Wang, Wenguang, 1955- : Baiyue min zu fa zhan yan bian shi : cong Yue, Liao dao Zhuang Dong yu zu ge min zu = Baiyue minzu fazhan yanbian shi : cong Yue, Liao dao Zhuangdong yuzu ge minzu / Wang Wenguang, Li Xiaobin zhu.  2007 1
Wang, Wenhan. : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Hua Xian zu zhi shi zi liao, 1931.6--1987.10 / Zhong gong Hua Xian xian wei zu zhi bu, Zhong gong Hua Xian xian wei dang shi ban gong shi, Hua Xian dang an ju ; [zhu bian Wang Wenhan].  1991 1
Wang, Wenhu. : Sichuan fang yan ci dian / Wang Wenhu, Zhang Yizhou, Zhou Jiajun zhu.  2014 1
Wang, Wenhua. : Zhongguo xie hou yu / Sun Zhiping [and others] bian zhu.  1988 1
Wang, Wenjia. : Intelligent data engineering and automated learning--IDEAL 2011 [electronic resource] : 12th International Conference, Norwich, UK, September 7-9, 2011, proceedings / Hujun Yin, Wenjia Wang, Victor Rayward-Smith (eds.).  2011 1
Wang, Wenjian, 1957-   2
Wang, Wenjie.   2
Wang, Wenjin.   2
Wang, Wenjing. : Da xiang nan hai yu ji qi nü hai [videorecording] / [Cai tuan fa ren gong gong dian shi wen hua shi ye ji jin hui], Shang ye zhou kan chu pin ; dao yan, Lin Yuxian.  2006 1
Wang, Wenjuan, / author. : Kua wen hua shi ye xia : wan Qing Zhongguo ren Ou Mei you ji yan jiu / Wang Wenjuan zhu.  2016 1
Wang, Wenjun,   3
Wang, Wenlan, 1953- : Bai ming she ying ji zhe ju jiao China : 1949-2009 / [Wang Wenlan zhu bian].  2009 1
Wang, Wenli. : Meixi ji [electronic resource] : [54 juan, fu lu 1 juan / Wang Shipeng zhuan].  2006 1
Wang, Wenlong.   2
Wang, Wenlu.   2
Wang, Wenqing.   6
Wang, Wenqing, 1928- : Hui Ye bian zhen : 2 juan / Laihamaitula zhu ; Wang Wenqing yi.  1922 1
Wang, Wenquan, 1945- : Beijing feng qing / [she ying Wang Wenquan ... et al. ; zhuan wen Ma Jun ; bian ji Liu Xiangfang].  1990 1
Wang, Wenru.   4
Wang, Wenshan. : Dian nao ruan ti ci dian : ji suan ji ruan jian = English Chinese computer software dictionary / Wang Wenshan, Zuo Yude he bian.  1988 1
  Wang, Wenshan, 1st cent. -- See Wang, Long, 1st cent.   1
Wang, Wensheng. : Lin Hai ji / Wang Wensheng zhu.  1983 1
Wang, Wensheng, 1976-   2
Wang, Wenshi. : Meixi ji [electronic resource] : [54 juan, fu lu 1 juan / Wang Shipeng zhuan].  2006 1
Wang, Wenshi, 1921- : Feng xue zhi ye / Wang Wenshi zhu.  1959 1
Wang, Wensun. : Li dai xiong bian wen xue xuan / zhu bian Wang Wensun.  1992 1
Wang, Wentao,   6
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next