My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wang, Zhongshu. : Han dai kao gu xue gai shuo / Wang Zhongshu zhu.  1984 1
  Wang, Zhongshu, 1925- -- See Wang, Zhongshu, 1925-2015   1
Wang, Zhongshu, 1925-   3
Wang, Zhongshu, 1925-2015. : Han civilization / Wang Zhongshu ; translated by K.C. Chang and collaborators.  1982 1
Wang, Zhongtao. : Zhongguo xiang rui xiang zheng tu shuo / Yue Sheng bian, Wang Zhongtao yi.  2004 1
  Wang, Zhongtao, 1828-1897 -- See Wang, Tao, 1828-1897   1
Wang, Zhongtian.   2
Wang, Zhongwen. : Zhong yi meng / Wang Zhongwen zhu.  1986- 1
Wang, Zhongwen, -1969, : Nan Tang er zhu ci jian zhu / (Nan Tang) Li Jing, Li Yu zhu ; Wang Zhongwen jiao ding ; Chen Shuliang, Liu Juan jian zhu.  2013 1
Wang, Zhongwu. : Ying Han tong ji xue ci hui / Wang Zhongwu bian.  1981 1
Wang, Zhongxian. : Shanghai su yu tu shuo / Wang Zhongxian zhu ; Xu Xiaoxia hui ; Chen Xiangru, Ruyi bian zuan = 1930's Shanghai dialects with explanation and pictures / Wang Chung-hsien etc.  1994 1
Wang, Zhongxian, 1888-1937. : Shanghai su yu tu shuo : [zheng ji, xu ji] / Wang Zhongxian zhuan shu ; Xu Xiaoxia hui tu.  1948 1
  Wang, Zhongxian, 1955- -- See Wang, John, 1955-   1
Wang, Zhongxin . : Zhongguo dang dai wen xue zhong chang pian ming zhu ti yao / zhu bian Yang Runde, Huang Zirong ; bian wei Wang Zhongxin ... [et al.].  1989? 1
Wang, Zhongxing. : Di er ye zhan jun : Liu Bocheng hui xia de 10 ge jun 247 wei jiang jun / Wang Zhongxing, Liu Liqin.  1996 1
Wang, Zhongxiu, : Bian nian zhu shu : Huang Binhong tan yi shu xin ji / Huang Binhong yuan zhu ; Wang Zhongxiu bian zhu.  2016 1
Wang, Zhongxu, : Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi. Hui hua. Si guan bi hua / Zhao Wei, Wang Zhongxu zhu.  2016 1
Wang, Zhongyao. : Zhizhedashi zhuan : Zhi guan miao fa chuang tian tai / zuo zhe Wang Zhongyao.  1995 1
Wang, Zhongyi. : Sun Shuyun jing yun da gu yan chang ji / Hu Mengxiang, Wang Zhongyi zhu bian.  1989 1
Wang, Zhongying. : Zhongguo ke zai sheng neng yuan chan ye fa zhan bao gao. 2009 / Wang Zhongying, Ren Dongming, Gao Hu.  2010 1
Wang, Zhongyu, 1927-   2
Wang, Zhou. : Classification based on maximal contrast patterns / Zhou Wang.  2003 1
Wang, Zhou, 1964-   2
Wang, Zhou, 1972- : Modern image quality assessment / Zhou Wang, Alan C. Bovik.  2006 1
Wang,Zhoulei deng. : 城镇化的健康发展与投融资管理.  2015 1
Wang, Zhouming. : Zhonghua da dian. Wen xue dian. Xian Qin liang Han wen xue fen dian / zhu bian Dong Zhi'an ; fu zhu bian Feng Haofei, Wang Zhouming, Wang Peiyuan ; [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui].  2008 1
Wang, Zhousheng.   2
Wang, Zhu. : Innovation, Deregulation, and the Life Cycle of a Financial Service Industry [electronic resource] / Fumiko Hayashi.  2015 1
Wang, Zhu, 997-1057   3
Wang, Zhu, 1960- : Ke chi xu jian zhu she ji yu ji shu : Hangzhou ji Xianggang shi li / zhu bian Wang Zhu ... [et al.] = Green building design and technologies : experiences in Hangzhou and Hong Kong / editors Wang Zhu ... [et al.].  2008 1
Wang, Zhu, 1981- : Qin quan ze ren jiu fen yu ren ge quan jiu fen = Disputes over tort liabilities and personality reights / zhu bian Wang Zhu.  2017 1
Wang, Zhuanghong.   2
Wang, Zhuangmu. : Minguo si chou shi, 1912-1949 nian / Wang Zhuangmu zhu bian.  1995 1
  Wang, Zhucen -- See Wang, Yue   1
Wang, Zhuhao. : Jue lei zhi wu men. Cha jue ke. Shen jue ke. Shi jue ke. Tiao jue ke. Teng jue ke. Gu sui bu ke. She jue ke. Yu jue ke / bian ji Wu Zhaohong ; bian zhu zhe Wu Zhaohong, Wang Zhuhao.  1999 1
Wang, Zhuichun. : Mengze ji : [23 juan / Wang Tingchen zhuan ; Wang Zhuichun ji] ; Wang Yunwu zhu bian.  1982 1
Wang, Zhulin, 1965- : Cheng shi hua jin chong zhong nong min gong shi min hua yan jiu = Chengshihua jinchengzhong nongmingong shimin hua yanjiu / Wang Zhulin zhu.  2009 1
Wang, Zhuo.   2
Wang, Zhuo, 12th cent.   4
Wang, Zhuo, 1162-1237.   4
Wang, Zhuo, 1921-   2
Wang, Zhuo, 1969- : Duo yuan wen hua shi ye zhong de Meiguo zu yi shi ge yan jiu = A study of American ethnic poetry from the perspective of multi-cultures / Wang Zhuo zhu.  2016 1
Wang, Zhuo, 1979- : Xibo zu wen hua / Li Yang, Wang Zhuo, Dong Lijuan zhu.  2011 1
Wang, Zhuo, b. 1636.   2
  Wang, Zhuoqi -- See Wong, Chack-kie   1
Wang, Zhuoyi, 1974-   2
  Wang, Zhuqi -- See Wang, Zhuxi   1
Wang, Zhusheng. : Ren lei xue yu xi nan min zu : guo jia jiao wei Kunming she hui wen hua ren lei xue gao ji yan tao ban lun wen ji / zhu bian Wang Zhusheng ; fu zhu bian Lin Chaomin, Yang Hui.  1998 1
Wang, Zhuxi. : Special functions / Z.X. Wang, D.R. Guo ; translated by D.R. Guo, X.J. Xia.  1989 1
Wang, Zhuyu. : Yi shu zhen shi shi ti / Ma Yutian, Wang Zhuyu, Tian Ding.  1983 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next