My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wei, Wei, 1982-,   2
Wei, Wei, 1984 April 5- : Business ecosystems in China : Alibaba and competing Baidu, Tencent, Xiaomi and Leeco / by Mark J. Greeven and Wei Wei.  2018 1
Wei, Wei (John), : Queer screen cultures in Chinese societies: stretched kinship, sinophone mobilities, and social classes / John Wei (Wei Wei)  2016 1
  Wei, Wei Wu -- See Wei, Wu Wei   1
Wei, Weineng, : Cang bao ji cui : Guilin bo wu guan cang wen wu jing pin = Essence of treasures : Guilin Museum collection of cultural relics = Cangbao jicui : Guilin bowuguan cang wenwu jingpin / zhu bian Tang Chunsong ; fu zhu bian Wei Weineng [and three others].  2015 1
Wei, Weixian. : Xing Gang xue ren yan jiang ji zuo tan lu / Wei Weixian, Xu Suwu bian.  1972 1
Wei, Weixin, 1962- : Yue Gang su yu yan yu xie hou yu ci dian / Wei Weixin bian zhu.  1997 1
Wei, Wen.   2
  Wei, Wen-chʻi, 1909- -- See Wei, Henry, 1909-   1
Wei wen ge. : Tu zhu ben cao gang mu qiu zhen : [9 juan, tu 1 juan, juan hou 1 jun, zhu zhi 2 juan, Mai li qiu zhen 3 juan] / [Huang Gongxiu zhuan] ; Qin Jianquan jian ding.  1908 1
  Wei-Wen, Huang -- See Huang, Weiwen   1
WEI, WEN PIN : THE CURRENCY PROBLEM IN CHINA.  1971 1
Wei, Wen Pin, 1888- : The currency problem in China / by Wen Pin Wei.  1914 1
Wei wen tu shu chu ban she. : Er tan / Wang Tonggui zhuan ; [bian zhe Wei wen tu shu chu ban she bian ji bu].  1977 1
Wei, Wenbin,   2
Wei, Wenbin, 1965-   3
Wei, Wenfu, : The electrical contact of the pantograph-catenary system : theory and application / Guangning Wu, Guoqiang Gao, Wenfu Wei, Zefeng Yang.  2019 1
Wei, Wenji. : Xiangzhou xian zhi = Xiangzhou xianzhi / zhu bian Wei Wenji ; fu zhu bian Mai Yongjiu, Wei Min ; Xiangzhou xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
Wei, Wenjun. : Zhuang zu chuan tong gu ge ji = Bonjfwengeq bouxcuengh conzdrngj / Liang Tingwang, Wei Wenjun, Cheng Wenxian sou ji zheng li.  2012 1
Wei, Wenkun. : Anwang yu Zuwang : Haansweangz Riangz Xocweangz / Wei Wenkun kou shu; Huang Rongchang ... [et al.] fan yi zheng li; Wangmo xian min zu shi wu wei yuan hui bian.  1994 1
Wei, Wenyi, : SCF and APC E3 Ubiquitin Ligases in Tumorigenesis / Hiroyuki Inuzuka, Wenyi Wei.  2014 1
Wei, Wenzao.   2
Wei, Wenzhong. : Xiu yun ge : [Ba juan shi san hui] / [Qing] Wei Wenzhong bian ji ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
Wei, William, 1948-   6
Wei, William I. : Cancer of the larynx and hypopharynx / by William I. Wei and Jonathan S.T. Sham.  2000 1
Wei, William W. S.   2
Wei, William X., : Belt and road initiative : how could Canadian business get involved? / William X. Wei.  2018 1
  Wei, Wou, 1941- -- See Wei, E, 1941-   1
Wei, Woxiang. : Shanghai ji dian gong ye zhi / zhu bian Meng Yankun ; fu zhu bian Wei Woxiang, Han Guozhang ; Shanghai ji dian gong ye zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Wei, Wu. : Building service-oriented government [electronic resource] : lessons, challenges and prospects / editor, Wu Wei.  c2013 1
Wei, Wu Wei. : Ask the awakened : the negative way / Wei Wu Wei.  1963 1
Wei, Xi, 1624-1681.   2
Wei, Xi, 1957-   2
Wei, Xian, 1180-1250. : Siming Tuoshan shui li bei lan [electronic resource] : [2 juan / Wei Xian zhuan].  2006 1
Wei, Xiang,   2
Wei, Xiang, 1033-1105.   2
Wei Xiangqian. : Dongbei da xue / Wei Xiangqian, Lin Zaibi, Gao Yingxue zhu bian.  1995 1
Wei, Xiangqing. : Zhongguo ci shu fa zhan zhuang kuang bao gao (1978-2008) = Lexicography in China (1978-2008) / Wei Xiangqing deng zhu.  2014 1
Wei, Xiangyang. : Kang Qian sheng shi de gang ding gang gan : Kang Yong Qian shi qi jing ji li fa zong heng lun / Wei Xiangyang zhu.  1993 1
Wei, Xianjun. : Cong ren di guan xi de chang qi qu shi fen xi Taiwan du shi geng xin de zhong yao xing / Wei Xianjun zhuan. Shi di chong hua yu xi bu ji hua ying ru he pei he zhi yan jiu / Wu Qingling zhuan.  1981 1
Wei, Xianling, 1965- : Zhuoni Zang zu yan jiu = Zhuoni Zangzu yanjiu / Wei Xianling zhu.  2010 1
Wei, Xiao. : Min ju.  2004 1
Wei, Xiao, 1483-1543. : Zhuangqu yi shu : [16 juan / Wei Xiao zhuan].  1974 1
Wei, Xiaoding. : Shen Ximeng yan jiu zhuan ji / Wang Xinmin bian (Wei Xiaoding can jia bu fen gong zuo).  1986 1
Wei, Xiaohao. : Heat conduction [electronic resource] : mathematical models and analytical solutions / Liqiu Wang, Xuesheng Zhou, Xiaohao Wei.  c2008 1
Wei, Xiaokang, 1965-, : Shao shu min zu chuan tong ti yu yi shu bian qian yan jiu : xi nan shao shu min zu chuan tong ti yu yi shu bian qian shi zheng diao cha / Zhao Changyi, Wei Xiaokang, Zhao Zhizhong, Zhang Yanqing, Li Junyi, Ma Qiang zhu.  2013 1
Wei, Xiaorong. : Nüwa / zhu bian Ma Yongjie; bian wen Mu Ye; hui hua Wei Xiaorong.  1991 1
Wei, Xiaozu. : Zhou Qin Han wa dang / Xu Xitai, Lou Yudong, Wei Xiaozu.  1988 1
  Wei, Xide -- See De Weerdt, Hilde Godelieve Dominique   1
Wei, Xidi. : Hou chuang kan dian ying = La fenêtre sur cour / Wei Xidi, Huang Xiaolu, Xu Zhen zhu bian.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next