My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wu, Liande, 1879-1960.   4
Wu, Liang.   2
  Wu, Liang-yung -- See Wu, Liangyong   1
Wu, Liangcheng, 1962- : Cheng shi hua [electronic resource] : yi xi lie gong gong zheng ce de ji he : zhuo yan yu cheng shi hua de zhi liang = Urbanization / Fan Gang, Wu Liangcheng zhu bian.  2010 1
Wu, Lianghao, : Dai Hao ji / (Ming) Dai Hao zhuan ; Zheng Weirong, Wu Lianghao dian jiao. Huang Wan ji / (Ming) Huang Wan zhuan ; Zhang Hongmin, Zeng Kongfang dian jiao.  2016 1
Wu, Liangkai.   2
Wu, Liangyong.   10
Wu, Liangzhan. : Ji suan ji Han zi shu ru bian ma zi dian / Wu Liangzhan, Sun Dazhuan, Zhu Yimin bian.  1993 1
Wu, Liangzhong. : Zhongguo bi hua / Wu Liangzhong bian zhu.  2009 1
Wu, Lianlian, : The grand scribe's records. Volume X, The memoirs of Han China. part III / by Ssu-ma Ch'ien ; William H. Nienhauser, Jr., editor ; Tsai-fa Cheng, Hans van Ess, William H. Nienhauser, Jr., Thomas D. Noel, Marc Nürnberger, Jakob Pöllath, Andreas Siegl, and Lianlian Wu, translators.  2016 1
Wu, Lianming.   2
Wu, Liansheng.   2
Wu, Libo. : Sheng ming ru tong na nian xia tian : shang hen xiao shuo / zhu bian Liu Xiqing ; xuan ping Wu Libo.  1992 1
Wu, Licai. : Dang dai Zhongguo nong min wen hua sheng huo diao cha / Wu Licai deng zhu.  2011 1
Wu, Lichang. : Wen yi xiao bai ke / Wu Lichang ...deng bian zhu.  1982 1
Wu, Lichang, 1937-   5
Wu, Lidan, : Multiview machine learning / Shiliang Sun, Liang Mao, Ziang Dong, Lidan Wu.  2019 1
Wu, Lidong, : Combinatorial optimization and applications : 8th International Conference, COCOA 2014, Wailea, Maui, HI, USA, December 19-21, 2014 : proceedings / Zhao Zhang, Lidong Wu, Wen Xu, Ding-Zhu Du (Eds.).  2014 1
Wu, Lidong, 1971- : Gong si zhi li jiao cheng / Li Wei'an, Wu Lidong bian zhu.  2002 1
Wu, Lie. : Progressive renal injury in rats : molecular biological and histological studies / by Lie Wu.  1997 1
  Wu, Liede, 1879-1960 -- See Wu, Liande, 1879-1960   1
  Wu, Lieh -- See Wu, Lie   1
  Wu, Lien-te, 1879-1960 -- See Wu, Liande, 1879-1960   1
  Wu Lien-teh, 1879-1960 -- See Wu, Liande, 1879-1960   1
Wu, Liezhen. : Ren san qu zhong : yan yi ming ren de zui hou sui yue / Wu Liezhen bian zhu.  2007 1
Wu, Lifu. : Shan shui yu mei xue / [Wu Lifu zhu bian].  1985 1
Wu, Lifu, 1900-   3
Wu, Ligang,   8
Wu, Liguan, 1949- : Tu xiang Zhongguo gu dai qiao liang / Wu Liguan zhu.  2011 1
Wu, Lihua, 1956- : Xuzhou Han hua xiang shi tong lun / Wu Lihua zhu.  2017 1
Wu, Lijin. : Mao Zedong de jia ting sheng huo : hong qiang di yi jia / Wu Lijin zhu.  2011 1
Wu, Lily.   2
Wu, Limin.   3
Wu, Liming, 1934- : Yang Du yu Liang Qichao : wo men de zu fu he wai zu fu / Yang Youqi, Wu Liming zhu.  2017 1
Wu, Linda, 1919- : Ellis Island oral history project, series NPS, no. 072 : interview of Linda Wu / by Margo Nash, September 3, 1974.  2004 1
Wu, Lindsay,   5
Wu, Ling,   2
WU ling jie bian wei hui. : Bei man ren yu xu ji : Bei man nu zhong yi jiu wu ling jie xiao you yi chun / Wu ling jie bian wei hui bian.  2013 1
Wu, Lingling, 1950- : Di zang ben yuan jing wai er bu/ [Shichanantuo yi] ; Wu Linlin, Zheng Lizhuang shi yi.  1997 1
Wu, Lingling : Zhongguo she hui yang lao bao xian cai zheng fu dan yan jiu / Zhou Fengzhen, Wu Lingling zhu.  2018 1
Wu, Lingshu. : Zhongguo chuan tong min jian yin ran ji yi = Chinese folk art and technology of traditional printing and dyeing / Wu Yuanxin, Wu Lingshu, Peng Ying bian zhu.  2011 1
Wu, Lingyao, 1951- : Nü ren de you mo / [Wu Lingyao zhu]  1990 1
Wu, Lingyun.   3
Wu, Lingzi. : Zhongguo yu fa jiang zuo / Wu Lingzi zhu.  1955 1
Wu, Linlin, : SLA-based resource provisioning for management of cloud-based software-as-a-service applications / by Linlin Wu.  2014 1
Wu, Liping : Taiwan de lao xiang zhen / Li Shirong, Wu Liping zhu ; Wu Jinxi shen ding  2010 1
Wu, Liquan. : Zhongguo ming yan yin yu ci dian / Wu Liquan zhu.  2013 1
Wu, Liqun. : Min nan yu Taiwan di fang wen xian mu lu / Lin Huadong, Wu Qiyun, Wu Liqun zhu bian.  2012 1
  Wu, Liulai -- See Wu, William   1
Wu, Liwa. : Yiwu gu jian zhu = Ancient architecture in Yiwu / Yiwu Shi cheng jian dang an guan bian ; Wu Liwa zhu bian.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next