My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Wu, Zhaoyi.   3
Wu, Zhaoyi, fl. 1672.   6
Wu, Zhaoying.   3
Wu, Zhefu.   28
Wu, Zhefu, 1940-   2
Wu, Zhen,   3
Wu, Zhen, 11th/12th cent.   2
Wu, Zhen, 1280-1354. : Meihuadaoren yi mo [electronic resource] : [2 juan / Wu Zhen zhuan ; Qian Fen ji].  2006 1
Wu, Zhen, 1957-   2
Wu, Zhen-jia.   3
Wu, Zhenbang. : Han yu qu du : Ying wen zhu shi, Han yu ping yin / Wu Zhenbang, Cao Wenhao bian.  1997 1
Wu, Zhenbao. : Jinhu xian zhi / Jinhu xian xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wu Zhenbao ; fu zhu bian Ma Guoshun, Shao Fuzeng.  1994 1
Wu, Zhenduo. : Jin ri Taiwan cha de yan jiu / Wu Zhenduo zhu = Studies on the tea in modern Taiwan / Wu Chen-tau.  1977 1
Wu, Zhenfeng.   3
Wu, Zheng.   2
Wu, Zheng, 1948- : Bai na yi shi xuan ji / Wu Zheng zhu; Tang Jinhai xuan bian.  1996 1
Wu, Zheng-Guang.   3
Wu, Zheng : Nong cun lao nian ren jia ting dai ji zhi chi de nian ling mo shi yan jiu = The age pattern of intergenerational support among older persons in rural China / Zuo Dongmei, Li Shuzhuo, (Jia) Wu Zheng zhu.  2014 1
Wu, Zhengbiao, 1966-   2
Wu, Zhengguang.   5
Wu, Zhenghong.   2
Wu, Zhengjian.   2
Wu, Zhenglin. : Ke xue fa zhan guan zai fa da di qu yu qian fa da di qu cha bie hua shi shi yan jiu : yi Jiangsu Su nan, Su bei wei li / Zhou Mingsheng, Wu Zhenglin deng zhu.  2012 1
Wu Zhenglong. : Zheng cheng gong yu qing zheng fu jian de tan pan [electronic resource] / Wu Zhenglong zhe.  2000 1
Wu, Zhengshang. : Su wen xue cong kan. Xi ju lei, Shuo chang lei = Folk literature : Materials in the collection of the Institute of History and Philology / [Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo su wen xue cong kan bian ji xiao zu ; zhu bian Huang Kuanzhong, Li Xiaoti, Wu Zhengshang ; bian ji Tang Manyuan].  2001 1
Wu, Zhenguo.   3
Wu, Zhengyi.   8
Wu, Zhengyi, 1916- : Flora of China / Wu Zheng-yi and Peter H. Raven, co-chairs of the editorial committee.  c1999 1
Wu, Zhengzi. : Jian zhu ping dian Li Changji ge shi : [4 juan, wai ji 1 juan / Li He zhuan ; Wu Zhengzi zhu ; Liu Chenweng ping.  1973 1
Wu, Zhenhua. : Xizang di ming = Place names of the Xizang Autonomous Region / Guo jia ce hui ju di ming yan zhu suo bian.  1996 1
Wu, Zhenhuan. : Hai wai Hua ren qi ye jia de guan li si xiang : wen hua bei jing yu feng ge / S.B. [i.e. G.] Redding zhu ; Zhang Zunjing, Fan Xu, Wu Zhenhuan yi.  1993 1
Wu, Zhenqing. : Tianjin Hebei fang yan gu ci yu hui shi / Li Xingjian, Wu Zhenqing bian zhu.  1997 1
Wu, Zhenyi. : Zhongguo li shi gu shi. Shi qian Zhongguo = Stories from Chinese history. Prehistoric China / Wu Zhenyi, Liao Fengde zhuan xie ; [Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui bian shen]  1989 1
  Wu, Zhenyi, 1844-1927 -- See Wu, Changshuo, 1844-1927   1
  Wu, Zhenying, 1907-1967 -- See Wu, Xinrong, 1907-1967   1
Wu, Zhenyu. : Bai fa mo nü zhuan [videorecording] = The bride with white hair.    1
Wu, Zhenyu, 1792-1870.   2
Wu, Zhenzhuo. : Zhongguo da xue jiao yu fa zhan shi / Wu Zhenzhuo zhu.  1982 1
Wu, Zhi. : Diao cha "Xin wen diao cha" / Zhang Jie, Wu Zhi bian zhu.  2006 1
Wu, Zhi, 1517-1585. : Heng Lu jing she cang gao / [Hu Zhi zhuan].  1973 1
  Wu, Zhi Liang, 1964- -- See Wu, Zhiliang, 1964-   1
Wu, Zhi-Ying. : Inherited neurological disorders : diagnosis and case study / Zhi-Ying Wu, editor.  2017 1
Wu, Zhiang,   2
Wu, Zhicai. : Ying Han shui ke xue ci hui (xin bian) = English-Chinese dictionary of water science / Wu Zhicai, Ding Genhong bian.  2002 1
Wu, Zhichao, : Novel clinical biomarkers of dsease in early stages of age-related macular degeneration / Zhichao Wu.  2014 1
Wu, Zhichun.   2
Wu, Zhida.   3
Wu, Zhiding : Adaptive control of voltage sourced inverters in microgrid  2017 1
Wu, Zhifei. : Hong wu tai xia de fan ren Deng Xiaoping / Yu Wei, Wu Zhifei zhu.  2004 1
Wu, Zhigang. : Shiping gu jian zhu [electronic resource] = Shiping ancient architectures / Chen Yunfeng she ying ; Wu Zhigang, Zhang Zuo zhuan wen ; Zhong gong Shiping Xian wei, Shiping Xian ren ming zheng fu bian zhu.  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next