My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xiao, Luyang. : Ji le bian / Zhuang Chuo zhuan ; [Xiao Luyang dian jiao].  1983 1
Xiao, Mang.   4
Xiao, Maosheng. : Guangdong huo bi san bai nian / Wu Zhihui, Xiao Maosheng bian zhu.  1990 1
Xiao, Maoyan. : Duo gong neng xue sheng yu wen ci dian = Duogongneng xueshengyuwencidian / [bian xie ren Xiao Maoyan, Chen Jie].  2001 1
Xiao, Mei.   2
Xiao, Meihua. : Zhonghua du bo shi / Guo Shuanglin, Xiao Meihua zhu.  1995 1
Xiao, Meng. : Gu zhen Da'an [electronic resource] / Xiao Meng zhu.  2012 1
Xiao, Menglong.   4
Xiao, Mengneng. : Wen xing za zhi xuan ji / Xiao Mengneng bian.  1965 1
Xiao mi zhou. : Ren sheng yu ce wan nian li / Xiao mi zhou.  1993 1
Xiao, Min.   6
Xiao, Min, 1959-   3
  Xiao-Min, Feng, 1959- -- See Feng, Xiao-Min, 1959-   1
Xiao, Ming.   2
Xiao, Ming, 1972- : Geotechnical engineering design / Ming Xiao ; with contributions from Daniel Barreto.  2015 1
Xiao, Ming : The cultural economy of Falun Gong in China : a rhetorical perspective / Xiao Ming.  2011 1
Xiao, Mingqing. : New trends in nonlinear dynamics and control, and their applications [electronic resource] / Wei Kang, Mingqing Xiao, Carlos Borges (eds.).  c2003 1
Xiao, Mingyu,   2
Xiao, Mingzheng,   2
Xiao, Mo, 1938-   10
Xiao, Muming. : Zhong gong ke ji ti zhi gai ge zhi yan jiu / Xiao Muming zhu.  1995 1
Xiao, Naishen. : Hunan gong lu yun shu shi / [zhu bian Zhou Hongkai ; fu zhu bian Xiao Naishen].  1988- 1
Xiao, Nan, : Analysis and design of networked control systems / Keyou You, Nan Xiao, Lihua Xie.  2015 1
Xiao, Nan : Analysis and design of networked control systems / Keyou You, Nan Xiao, Lihua Xie.  2015 1
Xiao, Nanhuai. : Da xi tong lun : yu ce jue ce guan li fang fa / Xiao Nanhuai zhu.  1986 1
Xiao, Ningchuan. : Geographic information science : 7th International Conference, GIScience 2012, Columbus, OH, USA, September 18-21, 2012. Proceedings / Ningchuan Xiao [and others] (eds.).  2012 1
Xiao, Nong. : Grid and Cooperative Computing - GCC 2004 : Third International Conference, Wuhan, China, October 21-24, 2004. Proceedings.  2004 1
Xiao, Pang. : Zhongguo ru he mian dui xi fang = How China faces the West / Xiao Pang zhu bian.  1997 1
Xiao, Pei, 1961- : Zhongguo ming yan ci dian / Wang Yanti zhu bian ; Wang Yanti, Hu Jingxi, Xiao Pei bian zhu.  1986 1
Xiao, Peigen.   3
Xiao, Peng. : Zhongguo gu jian zhu yuan lin guan shang / Yan Changcheng, Xiao Peng zhu.  1986 1
Xiao,Ping.   7
Xiao, Ping, 1966- : Gu Shu wen ming yu Sanxingdui wen hua / Xiao Ping zhu.  2010 1
Xiao, Ping, : Advances in ceramic materials : special topic volume with invited papers only / edited by Ping Xiao and Brian Ralph.  2009 1
Xiao, Qi.   2
Xiao, Qian. : Mao Zedong zhe xue si xiang zai xin shi qi de ji xu : xue xi "Deng Xiaoping wen xuan" di zhe xue si xiang / Xiao Qian, Lu Zhichao deng zhu.  1984 1
Xiao, Qian, 1910-   24
Xiao, Qian, 1910-1999.   14
Xiao, Qian, 1911- : Yi dui lao ren liang ge che jian : Xiao Qian Wen Jieruo san wen / Chen Huachang, Huang Daojing zhu bian.  2005 1
Xiao, Qianzhong, 1883-1944 : Rong bao zhai hua pu. shan shui bu fen / Xiao Qianzhong hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Xiao, Qihong.   2
Xiao, Qinfu. : Shi jie jing ji fa zhan yin su yan jiu / Xiao Qinfu zhu.  1997 1
Xiao, Qing.   4
Xiao, Qingjun, : Traffic measurement for big network data / Shigang Chen, Min Chen, Qingjun Xiao.  2016 1
Xiao, Qingyu, 1966-   28
Xiao, Qiongrui.   6
Xiao, Qiqing.   3
Xiao, Quan, : Gen zhe Make Lübu pai Zhongguo : 1993-2013 = Photographing China with Marc Riboud / Xiao Quan zuo pin.  2016 1
Xiao, Quanzheng.   2
Xiao, Qunzhong.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next