My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xiao, Qingyu, 1966-   28
Xiao, Qiongrui.   6
Xiao, Qiqing.   3
Xiao, Quan, : Gen zhe Make Lübu pai Zhongguo : 1993-2013 = Photographing China with Marc Riboud / Xiao Quan zuo pin.  2016 1
Xiao, Quanzheng.   2
Xiao, Qunzhong.   2
Xiao, Renbin, : Swarm Intelligence and Bio-Inspired Computation [electronic resource] / Yang, Xin-She.  2013 1
Xiao, Richard.   6
Xiao, Rong.   3
  Xiao, Rong, 1950- -- See Maomao, 1950-   1
Xiao, Ruibei. : Shi yong Ying Han yan yu ci dian. = A practical English-Chinese dictionary of proverbs / Xiao Ruibei bian yi ; Xu Wenbo jiao ding.  1993 1
Xiao, Ruiqi. : Taiwan de mu jian zhu : yu zi ran gong wu de lin zhong ju suo = Taiwanese contemporary : wood architecture / Lin Fangyi ce hua ; Hong Yucheng, Xiao Ruiqi zhu.  2005 1
Xiao, Rujiu. : Gu dai Han yu shi yong zhi shi ci dian / zhu bian Wang Jimin ; fu zhu bian Deng Yingcheng, Xiao Rujiu.  1990 1
  Xiao, Ruoping, 1910-1999 -- See Xiao, Qian, 1910-1999   1
Xiao, Ruoyuan, 1949-, : Yu san yun dong zhi Xianggang da si lie / Xiao Ruoyuan zhu.  2015 1
Xiao, Ruping, 1973- : Nanjing guo min zheng fu yu "yi er ba" Song Hu kang zhan yan jiu = Nanjing national government and the battle of Shanghai / Xiao Ruping zhu.  2016 1
Xiao, Rusong. : Xiao Rusong = Hsiao Ju-sun.  2004 1
Xiao, Sa.   9
Xiao, San.   7
Xiao, San, 1896-1983. : Zhen gui de ji nian / Xiao San zhu.  1983? 1
Xiao, Sen.   2
Xiao, Shafu.   3
Xiao, Shafu, 1924- : Da cheng qi xin lun / [Maming Pusa zao], Xiao Shafu shi yi.  1997 1
Xiao, Shan, d. 1972. : Jia shu : Ba Jin Xiao Shan shu xin ji / [Li Xiaolin bian].  1994 1
Xiao, Shanxiang. : Yu li zi / Liu Ji zhuan ; [Wei Jianyou, Xiao Shanxiang dian jiao].  1981 1
Xiao, Shanyin.   4
Xiao, Shaoqing. : Zhongguo zhen jiu chu fang xue / Xiao Shaoqing bian zhu.  1986 1
Xiao, Shaoyun. : Tai Han ci dian = [Photčhanānukrom Thai-Chīn / Guangzhou wai guo yu xue yuan bian ; [zhu bian Xiao Shaoyun ; bian wei Qin Senjie ... et al. ; zhu bian zhe Liu Ruiqi ... et al.].  1990 1
Xiao, Shen.   4
  Xiao, Shen-Yang, 1981- -- See Xiaoshenyang, 1981-   1
Xiao, Sheng.   2
Xiao, Shengzhong, : Gu dai Zhongguo yu huang di ji si / Jinzi Xiuyi zhu ; Xiao Shengzhong, Wu Sisi, Wang Caojie yi.  2017 1
Xiao, Shenyang, : The Monkey King 2 (Movie 2016) / Director: Cheang, Soi.  2019 1
  Xiao, Shenyang, 1981- -- See Xiaoshenyang, 1981-   1
Xiao, Shi, fl. 1752. : Yong xian lu [4 juan] Xiao Shi zhu, Zhu Nanxian jiao dian.  1959 1
Xiao, Shitai. : Lushan de chuan shuo / Xiong Lüqin, Xiao Shitai bian ; [zhuang zheng, zha du Zhang Hui].  1983 1
Xiao, Shiyun.   2
  Xiao, Shizan, 503-551 -- See Liang Jianwendi, Emperor of China, 503-551   1
Xiao, Shizhong, ju ren 1558. : Wanli Yong'an xian zhi / [Su Minwang, Xiao Shizhong zuan]. Wanli Fu'an xian zhi / [Lu Yizai deng zuan]. Wanli Jianyang xian zhi / [Wei Shiying xiu ; Dian Juzhong, Zhang Bang zuan].  1991 1
Xiao, Shu. : Qiao song di tu / Zhu bian Wang Shurong ; bian wen Zheng Minghua ; hui hua Wang Xiao Shu.  1991 1
Xiao, Shu-Yuan,   2
Xiao, Shufang, 1911- : Rong bao zhai hua pu. Hua hui bu fen / Xiao Shufang hui ; [Bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Xiao, Shuhai.   2
Xiao, Shui, 1876-1958. : Jin xian dai bian. Xiao Shui, Lü Fengzi, Hu Xiaoshi, Gao Ershi juan / zhu bian Liu Zhengcheng ; ben juan zhu bian Wei Tianchi, Xu Liming.  1998 1
Xiao, Shun-Ping, : Target scattering mechanism in polarimetric synthetic aperture radar : interpretation and application / Si-Wei Chen, Xue-Song Wang, Shun-Ping Xiao, Motoyuki Sato.  2018 1
Xiao, Shunping, : Spatial polarization characteristics of radar antenna : analysis, measurement and anti-jamming application / Huanyao Dai, Xuesong Wang, Hong Xie, Shunping Xiao, Jia Luo.  2019 1
Xiao, Shunquan.   3
"Xiao shuo jie" bian ji bu. : 1981-1983 xiao shuo jie huo jiang zuo pin ji / ["Xiao shuo jie" bian ji bu].  1985 1
"Xiao shuo xuan kan" za zhi she.   4
Xiao shuo yue bao ban bian ji bu. : Xiao shuo yue bao = Fictionmonthly. 2005 nian jing pin ji / Xiao shuo yue bao bian ji bu bian.  2006 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next