My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xingxiu, 1166-1246. : Cong rong lü / [Wansonglaoren ping chang ; Tiantong ZhengJue bai ce song gu] ; Dong Qun shi yi.  1997 1
Xingyang shi zhi bian zuan wei yän hui. : Xingyang shi zhi / Xingyang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian; zong bian ji Cheng Yuanquan.  1996 1
Xingyi (Guizhou Sheng, China).   2
Xingyun. : Jin gang jing jiang hua / Xingyun zhu.  1997 1
Xingyun, 1927-   6
Xingyun, : Fo guang da ci dian / [jian xiu Xingyun da shi ; zhu bian Ciyi].  1993 1
Xingyundashi.   110
Xingzhou ri bao she. : Xingzhou shi nian : Xingzhou ri bao 10 zhou nian ji nian te kan / Xingzhou ri bao she bian zuan ; [zhu bian Guan Chupu].  1940 1
Xingzuoxiaowangzi. : Haiqi xing zuo du ben = Ocean astrology book / [zuo zhe, Chen Haiqi, Xingzuoxiaowangzi]  1997 1
  Xinha, Aihamode -- See Shah, Ahmad   1
"Xinhe xian zhi" bian zuan wei yuan hui. : Xinhe Xian zhi / zhu bian Peng Qixian, Chen Yunhua ; "Xinhe Xian zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
  Xinhua News Agency -- See Xin hua tong xun she   1
Xinhua xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Xinhua xian zhi / Xinhua xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Xinhuang Dongzu Zizhixian gai kuang bian ji wei yuan hui. : Xinhuang Dongzu Zizhixian gai kuang (chu gao) / Xinhuang Dongzu Zizhixian gai kuang bian ji wei yuan hui bian.  1959? 1
Xinhui shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Xinhui xian zhi. Xu bian / Xinhui shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1998 1
Xinhui shi qing diao cha zu. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao chao. Xinhui juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Xinhui shi qing diao cha zu].  1997 1
Xinhui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Xinhui xian zhi / Xinhui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1996 1
Xinhui xian Liang qichao yan jiu shi. : Liang Qichao yan jiu.  1986- 1
Xining (Qinghai Sheng, China). : Shi ji zhi jiao de Xining ren kou : 2000 nian di wu ci ren kou pu cha zi liao / Xining Shi tong ji ju, Xining Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi bian.  2003 1
Xining shi di liu ci quan guo ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi. : Xining shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Xining shi tong ji ju, Xining shi di liu ci quan guo ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian; Shen Hongliang zhu bian.  2012 1
Xining Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi. : Shi ji zhi jiao de Xining ren kou : 2000 nian di wu ci ren kou pu cha zi liao / Xining Shi tong ji ju, Xining Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi bian.  2003 1
Xining shi tong ji ju. : Xining shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Xining shi tong ji ju, Xining shi di liu ci quan guo ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian; Shen Hongliang zhu bian.  2012 1
Xining Shi zhi bian zuan wei yuan hui : Xining shi zhi / Xining shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
"Xining Shi zhi, gong ye zhi" bian ji wei yuan hui, : Xining Shi zhi. Di wu juan, Gong ye zhi / "Xining Shi zhi, gong ye zhi" bian ji wei yuan hui bian ; Xie Baohua, Lü Pin zhu bian.  2010 1
Xinji shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Xinji shi zhi / Xinji shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1996 1
Xinjiang ba yi nong xue yuan. : Xinjiang nong ye ke xue [electronic resource] / Xinjiang nong ye ke xue yuan, Xinjiang ba yi nong xue yuan.    1
Xinjiang bing tuan zhi gong da xue. : Bing tuan zhi gong da xue xue bao [electronic resource] = Journal of Bing Tuan Workers and Staff Members' University / Xinjiang bing tuan zhi gong da xue ; Shihezi da xue zhi ye ji shu xue yuan.    1
Xinjiang cai jing xue yuan. : Xinjiang cai jing [electronic resource] = Xinjiang caijing.    1
Xinjiang da xue.   3
Xinjiang da xue. : Qiuzi shi liao / Xinjiang da xue tu shu guan bian ; Wu Pingfan, Zhu Yingrong ji.  1987 1
  Xinjiang Daxüe -- See Xinjiang da xue   1
Xinjiang di 2 ce hui yuan. : Wulumuqi Shi ying xiang di tu ji / Xinjiang di er ce hui yuan bian zhi.  2005 1
Xinjiang di fang bing fang zhi yan jiu suo. : Di fang bing tong bao [electronic resource] = Endemic disease bulletin.  2010 1
Xinjiang dui wai wen hua jiao liu xie hui. : Zou jin Xinjiang / Xinjiang dui wai wen hua jiao liu xie hui bian ; zhu bian Zhang Yuliang = Into Xinjiang / Xinjiang Association of International Cultural Exchange ; chief editor Zhang Yuliang.  1998 1
Xinjiang jiao yu chu ban she. : Han Wei jian ming xiao ci dian / Xinjiang jiao yu chu ban she bian ji chu ban.  1976 1
Xinjiang jiao yu xue yuan. : Xinjiang jiao yu xue yuan xue bao. Han wen ban [electronic resource] .    1
Xinjiang min jian wen xue ji cheng ban gong shi. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Xinjiang juan, Hasake zu fen juan / Xinjiang min jian wen xue ji cheng ban gong shi bian.  2001 1
Xinjiang nong ken jing ji xue hui. : Xinjiang nong ken jing ji [electronic resource] = Xinjiang nong ken jing ji.    1
Xinjiang nong xue hui. : Xinjiang nong ye ke xue [electronic resource] / Xinjiang nong ye ke xue yuan, Xinjiang ba yi nong xue yuan.    1
Xinjiang nong ye ke xue yuan. : Xinjiang nong ye ke xue [electronic resource] / Xinjiang nong ye ke xue yuan, Xinjiang ba yi nong xue yuan.    1
Xinjiang Qiuci shi ku yan jiu suo. : Kezi'ergaha shi ku nei rong zong lu / Xinjiang Qiuci shi ku yan jiu suo bian.  2009 1
Xinjiang Qiuci yan jiu yuan,   3
Xinjiang Quici shi ku yan jiu suo. : Kezier shi ku nei rong zong lu / Xinjiang Qiuci shi ku yan jiu suo bian zhu.  2000 1
Xinjiang ren min chu ban she.   3
Xinjiang she hui ke xue yuan.   3
Xinjiang she hui ke xue yuan. : Xinjiang jian shi / Xinjiang she hui ke xue yuan min zu yan jiu suo bian zhu.  1980- 1
Xinjiang sheng chan jian she bing tuan ke xue ji shu wei yuan hui. : Xinjiang nong ken ke ji [electronic resource] = Xinjiang nongken keji.    1
Xinjiang Sheng chan jian she bing tuan shi zhi bian zuan wei yuan hui   2
Xinjiang sheng chan jian she bing tuan shui li zhi bian zuan ling dao xiao zu. : Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Shui li zhi / Xinjiang sheng chan jian she bing tuan shui li zhi bian zuan ling dao xiao zu.  1997 1
Xinjiang shi fan da xue. : Xiyu li shi yu wen xian lun cong.  2013- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next