My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Xue, Guangqian, 1910-1978 -- See Sih, Paul K. T. (Paul Kwang Tsien), 1910-1978   1
Xue, Guangzu. : Zhongguo da lu jiao yu yan jiu / Xue Guangzu, Chen Guanghui he zhu.  1997 1
Xue, Guoliang. : Global minimization of nonconvex energy functions : molecular conformation and protein folding : DIMACS workshop, March 20-21, 1995 / P.M. Pardalos, D. Shalloway, G. Xue, editors.  1996 1
Xue, Guoping.   2
Xue, Guoqiang,   2
Xue, Guoxiong. : Gene families [electronic resource] : studies of DNA, RNA, enzymes and proteins : proceedings of the October 5-10, 1999 congress, Beijing, China, the 10th International Congress on Isozymes / editors, Guoxiong Xue ... [et al.].  c2001 1
Xue, Guozhong.   2
Xue hai chu ban she (Taipei, Taiwan).   4
Xue, Haiyan, 1974-   2
Xue, Hanqin. : Transboundary Damage in International Law [electronic resource] / Hanqin Xue.  2003 1
Xue, Hanqin, 1955-   6
Xue, Hefang. : Xin Zhongguo wu nian lai wen hua jiao yu de cheng jiu, Xue Hefang bian zhu.  1954 1
Xue, Hong.   2
Xue, Hong, 1925-1993.   5
  Xue, Hong, -- See Xue, Hong (Professor of law)   1
Xue, Hong   2
  Xue, Hongdu, 768-831 -- See Xue, Tao, 768-831   1
Xue, Hongji.   2
Xue Hongjiang. : Beijing shi fang di chan fa gui hui bian / Beijing shi fang di chan guan li ju zu bian ; zhu bian Xue Hongjiang ; fu zhu bian Hu Zhiyong.  1994 1
Xue, Hongshi. : Lou chuan zai jiu yi dang nian / Yang Xianyi zhu ; Xue Hongshi yi.  2001 1
Xue, Hua. : Zhongguo gu dai hua jia / Xue Hua bian zhu.  1979 1
Xue, Huanyu. : Ying Han suo lüe yu zong he da ci dian = English-Chinese comprehensive abbreviations dictionary / zhu bian Xue Huanyu.  1992 1
Xue, Huayuan,   11
Xue, Hui, 1489-1541.   3
Xue, Ji, ca. 1488-1558. : Xue shi yi an [electronic resource] : [77 juan / Xue Ji zhuan].  2006 1
Xue, Jia. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 110 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988 1
Xue, Jiabao, : Wei mei zhu yi yu Zhongguo xian dai wen xue = Aestheticism and modern Chinese literature / Xue Jiabao zhu.  2015 1
Xue, Jian.   2
Xue, Jianru. : Statistical learning and pattern analysis for image and video processing [electronic resource] / by Nanning Zheng, Jianru Xue.  2009 1
Xue, Jiaying, 19th cent.   1979 1
Xue, Jiaying, active 19th century.   1979 1
Xue, Jiazheng. : Xin bian Ying Han ji suan ji yu xin xi ji shu shu yu jing jie / He Guanghui, Xue Jiazheng zhu bian.  1997 1
Xue, Jiazhu.   2
Xue, Jijun. : The historic garden Yuan Ming Yuan. eng  2006 1
Xue, Jing.   2
Xue, Jinghua. : Ba lei jian shi = History of ballet / [zhu bian Zhu Liren ; ze ren zhu bian Xue Jinghua, Hua Yongkang ; ying wen fan yi Xu Tianhong].  2006 1
Xue, Jingling.   2
Xue, Jingling, 1962-   4
Xue, Jinguan.   3
Xue, Jingxiao. : "Zi ben lun" ci dian / Jiuliujian Jiaozao, Yuye Hongzang deng bian ; Xue Jingxiao, Li Shuguo, Wang Jianyi yi ; Li Wenguang, Sun Riming jiao ; Wei Xuan shen ding.  1989 1
Xue, Jinjun.   2
Xue, Jinwen, : Zhongguo nong cun ti cai dian shi ju yan jiu / Xue Jinwen zhu.  2013 1
Xue, Jinyun,   2
Xue, Jixuan, 1134-1173.   2
Xue, Ju, 13th cent. : Kongzi ji yu [electronic resource] : [2 juan / Xue Ju ji].  2006 1
Xue, Jundu. : Huang Xing yu Zhongguo ge ming / Xue Jundu zhu ; Yang Shenzhi yi ; [ze ren bian ji Lin Yi]  1980 1
Xue, Jundu, 1922-   7
Xue, Juzheng, 912-981.   7
Xue, Kai. : Advanced design and manufacture [electronic resource] . IV / edited by Professor Daizhong Su, Professor Kai Xue, Professor Shifan Zhu.  2011 1
Xue, Kai, fl. 1488-1505, : Expression of the fourteen meridians. eng  1665 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next