My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Yang, Guo yu. : Liu Deng da jun zheng zhan ji / Yang Guoyu, Chen Feiqin, Wang Wei bian.  1990 1
Yang, Guo-Yuan, : Translational research in stroke / Paul A. Lapchak, Guo-Yuan Yang, editors.  2018 1
Yang, Guo'an. : Zhongguo yan ye shi hui dian / Yang Guo'an bian zhu.  2002 1
Yang, Guobao. : Shanghai ren min dai biao da hui zhi / zhu bian Cai Bingwen ; fu hu bian Yang Guobao, Guan Wanyuan ; "Shanghai ren min dai biao da hui zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Yang, Guobin.   8
Yang, Guocai. : Yunnan min zu nü xing wen hua cong shu. Bai zu : Qing xi Cangshan hun po Erhai / Yang Guocai.  1995 1
Yang, Guofu. : Taiwan sheng can yi hui, lin shi sheng yi hui ji sheng yi hui shi qi shi liao hui bian ji hua : Li Yuanzhan xian sheng shi liao hui bian / Ji hua zhu chi ren Yang Guofu ; Taiwan sheng zi yi hui bian yin.  2001 1
Yang, Guohua, 1965- : WTO dispute settlement understanding : a detailed interpretation / by Yang Guohua, Bryan Mercurio, Li Yongjie.  2005 1
Yang, Guohui.   2
Yang, Guoliang.   2
Yang, Guoman. : Mei li Taibei xin gu xiang : Taibei Shi kua shi ji shi zheng jian she lan tu / [zong bian ji Lin Yunlong ; zhu bian Yang Guoman].  1997 1
Yang, Guomin. : Information Security and Privacy [electronic resource] : 23rd Australasian Conference, ACISP 2018, Wollongong, NSW, Australia, July 11-13, 2018, Proceedings / edited by Willy Susilo, Guomin Yang.  2018 1
Yang, Guomin, : Information security and privacy : 23rd Australasian Conference, ACISP 2018, Wollongong, NSW, Australia, July 11-13, 2018, Proceedings / Willy Susilo, Guomin Yang (eds.).  2018 1
Yang, Guoqing. : Nanjing Ming dai cheng qiang / Yang Guoqing zhu.  2002 1
Yang, Guoqing, 1954- : Nanjing cheng qiang zhi = Nanjing chengqiangzhi / Yang Guoqing, Wang Zhigao zhu.  2008 1
Yang, Guoren.   3
Yang, Guorong, 1957-   5
Yang, Guosheng. : Developing a policy for teaching Chinese language and culture in Victoria / Guosheng Yang.  1989 1
Yang, Guoshu.   2
Yang, Guoshu, 1932-   9
Yang Guosi. : Da xue jiao yu zheng ce bai pi shu / Yang Guosi zhu bian.  2001 1
Yang, Guotao, : Zhongguo nong cun shou ru bu ping deng wen ti yan jiu = Zhongguo nongcun shouru bupingdeng wenti yanjiu / Yang Guotao, Li Jing, Hei Yaqing deng zhu.  2014 1
Yang, Guowei. : Laser ablation in liquids [electronic resource] : principles and applications in the preparation of nanomaterials / edited by Guowei Yang.  2012 1
Yang Guoxiang, (1952.10-) : Gao deng zhi ye jiao yu fa zhan de zhan lue yu shi jian / Yang Guoxiang, Ding Gang bian zhu.  2006 1
Yang, Guoyu.   2
Yang, Guozhang.   2
Yang, Guozhen.   5
Yang, Guozhen, 1940-   4
Yang, Guozhong. : Zhongguo ren min yin hang ying ye guan li bu 2009 nian diao yan bao gao xuan bian [electronic resource] / Yang Guozhong zhu bian.  2010 1
Yang, Gusheng.   3
Yang, Guu-Chang,   2
Yang, H. Robert. : Lipid droplets / edited by Hongyuan Yang, School of Biotechnology and Biomolecular Sciences, the University of New South Wales, Sydney, Australia, Peng Li, Tsinghua-Peking Center for Life Sciences, School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, China.  2013 1
Yang, Haegue, 1971-   4
Yang, Hai.   2
Yang, Haicheng. : Hu Lancheng de jin sheng jin shi / Yang Haicheng bian zhu.  2005 1
Yang, Haigen. : Cao Yu de ju zuo dao lu / Yang Haigen zhu.  1988 1
Yang, Haijiang. : Jurisdiction of the coastal state over foreign merchant ships in internal waters and the territorial sea [electronic resource] / Haijiang Yang ; [International Max Planck Research School (IMPRS) for Maritime Affairs at the University of Hamburg].  2006 1
Yang, Hailan.   3
Yang, Hailiang.   2
Yang, Haiqing.   4
Yang, Haiqun, 1949- : Banking and financial control in reforming planned economies / Haiqun Yang.  1996 1
Yang, Haiwei.   2
Yang, Haiwen. : 21 shi ji Zhongguo lao dong jiu ye yu she hui bao zhang zhi du yan jiu = 21 Shiji Zhongguo laodong jiuye yu shehui baozhang zhidu yanjiu / Zhao Man, Yang Haiwen deng bian zhu.  2007 1
Yang, Haixi. : The study of hydrodynamic damping of bottom-pivoted cylinders / by Haixi Yang.  1990 1
Yang, Haiying. : Aerzhai shi ku / Batujirigala, Yang Haiying zhu ; Wang Dafang shen xiao = Arjai grotto / Batujirghal and Yang Haiying.  2006 1
Yang, Haiying, 1964-, : Wen ming de you mu shi guan : yi bu ni zhuan de da Zhongguo shi / Yang Haiying zhu ; Zheng Tianen yi.  2019 1
Yang, Han, 1812-1879. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 12 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
Yang, Hang-Kwang. : Laparoscopic gastrectomy for cancer [electronic resource] : standard techniques and clinical evidences / edited by Seigō Kitano, Hang-Kwang Yang.  2012 1
Yang, Hanhui. : Xian dai Zhongguo zheng zhi jiao yu / Yang Hanhui zhu.  1932 1
Yang, Hanlun. : Sheng yue fa zhan yan tao hui = Er shi shi ji xia ban ye sheng yue fa zhan gai kuan wen ji / Luo bingliang, Yang Hanlun zhu bian.  2009 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next