My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Yang, Xiguang, 1948- -- See Yang, Xiaokai   1
Yang, Xilin. : Tianjin study of diabetes in pregnancy / Xilin Yang.  2002 1
Yang, Xiling. : Xuelai shu qing shi xuan / Yang Xiling yi.  1981 1
Yang, Ximeng, : Don Carlos / [von François J.P. Méry und Camille du Locle ; Musik von Giuseppe] Verdi.  2007 1
yang ximing j   3
Yang, Xin   7
Yang, Xin, 1922-   2
Yang, Xin, 1940-   3
Yang, Xin-She.   39
Yang, Xinan. : Chuan tong yu hou xian dai = Tradition and modernity / Wang Xiaochao, Yang Xinan zhu bian.  2006 1
Yang, Xinbing. : Ying Han nong ye suo lue yu ci dian [electronic resource] / Ren Jizhou ... [et al.] bian.  1992 1
Yang, Xing, 1974- : "Qi hou bian hua kuang jia gong yue" yan jiu : guo ji fa yu bi jiao fa de shi jiao / Yang Xing zhu.  2007 1
Yang, Xing'an. : Jin Yong xiao shuo shi tan / Yang Xing'an zhu.  1997 1
Yang, Xinghuo. : Lasa de shan feng : shi ge ji / Yang Xinghuo zhu.  1973 1
Yang, Xingxing, : Tian ye zhong de chuan bo yu xiang cun she hui / Yang Xingxing, Sun Xinru zhu.  2015 1
Yang, Xingyu. : Daliao gong zhu : Chenguo gong zhu mu fa jue ji shi = The princess of Daoliao dynasty : the excavation of the Chenguo princess tomb / Sun Jianhua, Yang Xingyu zhu.  2008 1
Yang, Xingzhai. : Miaozu shen hua shi shi xuan = Lol dlangb ngoux loul said / [Yang Xingzhai, Yang Huaxian sou ji zheng li] ; Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui min zu gu ji ban gong shi bian.  2000 1
Yang, Xingzhong. : [Jiajing] Tongzhou zhi lپe / Yang Xingzhong zuan ji, Liu Zongyong jiao dui.  2007 1
Yang, Xinhua.   5
Yang, Xinhui. : Zhongguo xin li xue shi / zhu bian Gao Juefu, gu wen Pan Shu, fu zhu bian Yan Guocai, Yang Xinhui.  1985 1
Yang, Xinmin.   3
Yang, Xinming : The basic economic system of China / Changhong Pei, Chunxue Yang and Xinming Yang.  2019 1
Yang, Xinrong. : Encyclopedic Reference of Traditional Chinese Medicine [electronic resource] / edited by Xinrong Yang, Anmin Chen, Yingfu Ma, Yuan Gao, Zhemin Gao, Bingyi Fu, Fang Sun, Jinlin Qiao, Quan Li, Shuqian Wan, Hermut Werner, Yinfu Chuang, Xinsheng Zhu.  2003 1
Yang, Xinrong, : Conception and characteristics of expert mathematics teachers in China / Xinrong Yang.  2013 1
Yang, Xinyi.   2
Yang, Xiong,   2
Yang, Xiong, 53 B.C.-18 A.D.   22
Yang, Xiong, 53 BC-18 : 方言 [electronic resource] / Xiong Yang  2008 1
Yang, Xipeng. : Han yu wai lai ci yan jiu / Yang Xipeng zhu.  2007 1
Yang, Xiping. : Han yi Ying yi yu duo shuo 300 li = The dynamic equivalents of three hundred Chinese expressions / Qian Guanlian bian ; Yang Xiping jiao ding.  1988 1
Yang, Xiuba.   2
Yang, Xiufang.   3
Yang, Xiufen. : Yi yu sheng huo, dang dai tao yi zhan = Lively clay--contemporary ceramics in Taiwan / [zhi xing bian ji Zhuang Xiuling, Yang Xiufen].  2002 1
Yang, Xiufeng, : Zhongguo xi qu dian ying he huo jiang xi qu dian shi ju zong mu (1905-2009) / Yang Xiufeng, Hu Kunlong bian zhu.  2016 1
Yang, Xiufeng, 1897-1983. : Yang Xiufeng jiao yu wen ji.  1987 1
Yang, Xiulin. : Luanping Xian zhi / zhu bian Zhang Wensheng, Ji Junlu, Yang Xiulin ; Hebing sheng Luanping Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1997 1
Yang, Xiuming. : Qian sheng fo : : Chaozhou zheng qu / Yang Xiuming yan zou = Buddhist chant : Chowzhou zheng music.  1992 1
Yang, Xiuping. : Di ba jie Zhongguo yin shi wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji = The 8th Symposium on Chinese Dietary Culture / [zong bian ji Zhang Yuxin ; zhu bian Yang Xiuping].  2004 1
Yang, Xiuqing. : Feng yu Dunhuang hua cang sang : li jing jie nan de Mogao ku / Gansu Sheng ren min zheng fu xin wen ban gong shi bian ; [zhuan wen, zheng ti ce hua Yang Xiuqing = Dunhuang sees great changes over the years : Mogao grottoes throuth the hard times / compiled by Information Office of Gansu Provincial People's Government.  2006 1
Yang, Xiutao. : Hunan Tongdao Dongxiang feng qing shi liao / Yang Xiutao, Yang Xufang bian zhu.  2007 1
Yang, Xiuwei. : Shui wen hua lun wen ji / Yang Xiuwei, Li Zongxin zhu bian.  1995 1
Yang, Xiuxiang. : Shi dai xiang cheng de lun li si xiang / Yang Xiuxiang zhu.  1995 1
Yang, Xiyao. : Qinghai feng tu ji / Yang Xiyao zuo.  1971 1
Yang, Xiyi. : Da ming gong shi hua [electronic resource] / Yang Xiyi, Sun Fuxi, Zhang Fan zhu.  2011 1
Yang, Xizhen. : Xun yu yuan li / Yang Xizhen zhu.  1971 1
Yang, Xizhi. : Lu Xun si xiang mian mian guan / Yang Xizhi zhu.  2002 1
Yang, Xu.   5
Yang, Xu, 1966- : Research on contemporary China's voluntary service / editors in chief: Tan Jianguang & Yang Xu = Dang dai Zhongguo zhi yuan fu wu yan jiu / Tan Jian'guang, Yang Xu zhu bian.  2012 1
Yang, Xuanchun. : Ba lu jun shi jian ren wu lu / He Li, Liu Jiangao, Yang Xuanchun deng bian xie.  1988 1
Yang, Xuanzhi, -555?   7
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next