My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Yi, Wŏn-u, / author. : Tokki Changgun / Yi Wŏn-u kŭl ; Yi Kyŏng-sŏk kŭrim.  2015 1
Yi, Xianrong, 1958-   3
Yi, Xianshi. : "Jiu yi ba" shi bian shi / Yi Xianshi ... [et al.] zhu.  1981 1
Yi xiao ju shi. : Tie hua xian shi : [er shi liu hui] / Yunfengshanren bian ci ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
Yi, Xiao-Su,   2
Yi, Xibing, / editor. : Hai shang si chou zhi lu Guangzhou shi ji = Maritime silk road relics in Guangzhou = Haishang sichouzhilu Guangzhou shiji / Han Weilong, Yi Xibing zhu bian ; Guangzhou Shi wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu.  2017 1
Yi, Xinding. : Yu wen : xian dai wen xue / Yi Xinding bian.  1982 1
Yi, Xing. : Zhongguo jin xian dai nu xing qi kan hui bian / [Ze ren bian ji Yi Xing].  2006 1
Yi, Xingwen. : Signal processing techniques for optical fiber networks / Xingwen Yi.  2007 1
Yi, Xiwu.   2
Yi Xu, Daniel : Entrepreneurship and the Extensive Margin in Export Growth [electronic resource] : A Microeconomic Accounting of Costa Rica's Export Growth During 1997-2007 / Lederman, Daniel  2010 1
Yi, Xuan. : Xin bian Tai yu su yuan / Yi Xuan zhu.  1988 1
Yi xue ming ci shen cha hui. : Gao shi yi xue ci hui / Yi xue ming ci shen cha hui zhu bian.  1964 1
Yi xue ming ci shen ding wei yuan hui (China) : Yi xue ming ci : Yi xue yi chuan xue, mian yi xue, bing li xue, 1995 / Yi xue ming ci shen ding wei yuan hui.  1995 1
Yi, Xuejin. : Da Zhonghua wen hua zhi shi bao ku / [zhu bian Wu Gangzi ; fu zhu bian Yi Xuejin, Wang Jianhuai].  1993 1
Yi, Xuejun. : Zhongguo Hold zhu le : qian liu yong dong de Zhongguo jing ji / Yi Xuejun, Chen Rongqun, Liu Hongwu zhu.  2013 1
Yi, Xueling. : Suzhou yuan lin ming sheng jiu ying lu : Suzhou yuan lin wen hua / Yi Xueling zhu bian ; Mao Xiaowei, Zhou Suning, Shen Liang zhuan lu.  2007 1
Yi, Xun., / author. : Private information retrieval / Xun Yi, Russell Paulet, Elisa Bertino.  2013 1
Yi, Xun (College teacher), / author. : Homomorphic encryption and applications / Xun Yi, Russell Paulet, Elisa Bertino.  2014 1
Yi ya zhi hui. : Wen yi bao zong lan / gai hui "Wen yi bao dong lan" bian ji xiao zu bian.  1974 1
Yi, Yang. : Zhongguo zhong chan zhe diao cha : lai zi Zhongguo she hui zhong chan jie ceng de quan wei bao gao / Chen Guanren, Yi Yang zhu.  2004 1
Yi, Yao. : Companies and securities markets in China / by Yao Yi.  1993 1
Yi, Yi, 1953-,   2
Yi Yi, Daw, : Additional Burmese historical sources 1752-78 / by Daw Yi Yi.  1968 1
Yi Yi Thant, Daw.   2
Yi, Ying. : Xi fang mei shu jian shang yu yan / Yi Ying zhu bian.  2009 1
Yi, Ying, 1953- / author. : Art and artists in China since 1949 / Ying Yi (Central Academy of Fine Arts, Beijing) ; with an introduction by Xiaobing Tang (University of Michigan, Ann Arbor) ; translated by Bridget Noetzel.  2017 1
Yi, Yingfei, 1962- : Almost automorphic and almost periodic dynamics in skew-product semiflows / Wenxian Shen, Yingfei Yi.  c1998 1
Yi, Yiping. : Yunnan di fang wen xian gai shuo [electronic resource] / Li Youren zhu bian ; Yi Yiping zhuan gao ; Yunnan Sheng tu shu guan bian.  2005 1
Yi, Yiqu. : Zhongguo ren kou. Jiangxi fen ce / zhu bian Ma Juxian, Shi Yuan ; fu zhu bian Yi Yiqu.  1989 1
Yi, Yŏn-suk. : Aging friendly technology for health and independence [electronic resource] : 8th International Conference on Smart Homes and Health Telematics, ICOST 2010, Seoul, Korea, June 22-24, 2010 : proceedings / Yeunsook Lee ... [et al.] (eds.).  c2010 1
Yi, Yŏn-suk, 1956-   3
Yi, Yŏng-ae.   2
Yi, Yŏng-ae, 1971- : Sympathy for lady vengeance [videorecording].  c2006 1
Yi, Yong-bae. : Hanʼguk tongnip aenimeisyŏn. Collection 1 [videorecording] / DVD kihoek Hanʼguk Tongnip Aenimeisyŏn Hyŏphoe ; DVD chejak Pʻŭrodŏksyŏn Chinʼgong.  2006 1
Yi, Yŏng-ch’ŏl (Artist), / illustrator. : Mŏmch'umyŏn, piroso poinŭn kŏttŭl : Hyemin Sŭnim kwa hamkke hanŭn nae maŭm tasi pogi / Hyemin chiŭm ; Yi Yŏng-ch'ŏl kŭrim.  2017 1
Yi, Yŏng-myŏn, 1960- / editor. : The evolution of Korean industrial and employment relations / edited by Young-Myon Lee (Professor, Business School, Dongguk University, South Korea and President, Korean Academy of Management), and Bruce E. Kaufman (Alumni Distinguished Professor of Economics, Georgia State University, Atlanta GA, US and Senior Research Fellow, Department of Human Resources & Employment Relations, Griffith University, Brisbane, Australia).  2018 1
Yi, Yŏng-nan,   2
Yi, Yong-sik, 1966- : Musical notations of Korea / [editor Hwang Jun-yon, Kim Jin-Ah, Lee Yong-Shik].  2010 1
Yi, Yŏng-uk. : Hanʼguk tongnip aenimeisyŏn. Collection 1 [videorecording] / DVD kihoek Hanʼguk Tongnip Aenimeisyŏn Hyŏphoe ; DVD chejak Pʻŭrodŏksyŏn Chinʼgong.  2006 1
Yi, Yongwen. : Xing zou zai Song dai de cheng shi : Song dai cheng shi feng qing tu ji / Yi Yongwen zhu.  2005 1
Yi, Yongweng. : Dongjing meng hua lu jian lu / Meng Yuanlao zhuan ; Yi Yongweng jian zhu.  2006 1
Yi, Yu-jae, 1960- / author. : Customer value creation behavior / Youjae Yi.  2014 1
Yi yu sheng huo--dang dai tao yi zhan (2002 : Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan) : Yi yu sheng huo, dang dai tao yi zhan = Lively clay--contemporary ceramics in Taiwan / [zhi xing bian ji Zhuang Xiuling, Yang Xiufen].  2002 1
"Yi yuan duo ying" bian ji bu. : Mei lan zhu ju hua pu / "yi yuan duo ying" bian ji bu bian.  1986 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next