My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ying, Yu-Wen. : The prevention of depression : research and practice / Ricardo F. Muñoz and Yu-Wen Ying with Eliseo J. Pérez-Stable and Jeanne Miranda.  c1993 1
Ying, Yukang.   2
Ying, Yutian. : Hunan Anxiang fang yan / Ying Yutian.  1994 1
Ying, Yvonne   3
Ying, Z. Charles. : Nanotribology [electronic resource] : Critical Assessment and Research Needs / edited by Stephen M. Hsu, Z. Charles Ying.  2002 1
Ying zao, Zhonghua : Qing hua ying jian xue ke zhuan ti zhan (2016-2017 : Qing hua da xue (Beijing, China). Yi shu bo wu guan) : Ying zao, Zhonghua : Qing hua ying jian xue ke zhuan ti zhan / zhu bian Feng Yuan = Architecture China : specialized exhibition of Tsinghua architecture discipline / Feng Yuan editor in chief.  2016 1
Ying, Zhang, / editor. : Budgeting carbon for equity and sustainability / edited by, Pan Jiahua, Zhang Ying.  2013 1
Ying, Zhaolin. : Wanjiang kang Ri gen ju di cai jing shi gao / Ying Zhaolin (zhu bian) ; Chen Jiaji, Zu Yun.  1985 1
Ying, Zhiliang. : Zhongguo Yue ju fa zhan shi / Ying Zhiliang zhu.  2002 1
Ying, Zhiliang, 1960-   2
Ying, Zhong,   2
  Ying, Zhu -- See Zhu, Ying   1
Ying, Zhu.   2
  Ying, Zhu, Ph. D. -- See Zhu, Ying, Ph. D.   1
Ying, Zi. : Zhongguo xin xue shu ren wu zhi / Ying Zi zhu.  1956? 1
Ying zi chang ce hui (Hong Kong, China) : Chong duo Xinjie dong bei : gou jian cheng xiang jiao gong sheng de 6 zhong xiang xiang / Ying zi chang ce hui, Tu di zheng yi lian meng.  2014 1
Yingbin, Liang. : Information theoretic security [electronic resource] / by Yingbin Liang, H. Vincent Poor and Shlomo Shamai (Shitz).  c2009 1
  Yingbinyilao, 1039-1112 -- See Su, Zhe, 1039-1112   1
  Yingbizhaizhuren, 1885-1949 -- See Yu, Shaosong, 1885-1949   1
Yingchi, Chu. : Chong Ling's China [videorecording].  1992 1
Yingchoncharoen, Teerapat, / editor. : An atlas of mitral valve imaging / Milind Desai, Christine Jellis, Teerapat Yingchoncharoen, editors.  2015 1
Yingde shi cheng xiang jian she wei yuan hui. : Yingde shi cheng xiang jian she zhi / Yingde shi cheng xiang jian she wei yuan hui bian.  1994 1
Yingde Shi (China), / editor. : Yingde Niulandong yi zhi : dao zuo qi yuan yu huan jing zong he yan jiu / Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui Ling nan kao gu yan jiu zhuan ye wei yuan hui, Zhongshan da xue di qiu ke xue xi, Yingde Shi ren min zheng fu, Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui nong ye wen ming yan jiu zhuan ye wei yuan hui bian zhu = Niulandong site in Yingde : a comprehensive research on the origin of rice farming and the environment / Lingnan Archaeological Professional Committee of the Pearl River Culture Research Society, Guangdong Province, Department of Earth Sciences, Sun Yat-sen University, The People's Government of Yingde, Guangdong Province, Professional Committee on Agricaltural Civilization of the Pearl River Culture Research Institute, Guangdong Province.  2013 1
Yingde Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Yingde Xian zhi / Yingde Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2006 1
Yinger, J. Milton (John Milton), 1916-   7
  Yinger, John, 1916- -- See Yinger, J. Milton (John Milton), 1916-   1
Yinger, John, 1947-   5
  Yinger, John Milton, 1916- -- See Yinger, J. Milton (John Milton), 1916-   1
Yinger, Olivia Swedberg, / author. : Music therapy : research and evidence-based practice / Olivia Swedberg Yinger.  2018 1
Yinger, Robert J. : Restructuring education : issues and strategies for communities, schools and universities / edited by Robert J. Yinger and Kathryn M. Borman.  1993 1
  Yingguo Lundun zi ran bo wu guan -- See British Museum (Natural History)   1
Yingguo pei sheng jiao yu chu ban you xian gong si.   2
Yingjiang xian jun guan hui. Sheng chan wei yuan hui. Jiao wei zu. : Mao zhu xi guan yu jiao yu gong zuo de zhi shi / Yingjiang xian jun guan hui sheng chan wei yuan hui jiao wei zu bian.  1974 1
Yingjisha Xian (China). Di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Yingjisha Xian zhi / Yingjisha Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Yingkou shi qing diao cha zu. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Yingkou juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Yingkou shi qing diao cha zu].  1992 1
Yinglian, 1707-1783. : Yinglian zou shu / [Yinglian zhuan shu].  1966 1
Yingling, Charles D. : Neurology and psychiatry : a meeting of minds / editor, Jonathan Mueller ; associate editors, Charles D. Yingling, Leonard S. Zegans.  1989 1
Yingling, Julie.   3
Yingling, Thomas E. : Hart Crane and the homosexual text : new thresholds, new anatomies / Thomas E. Yingling.  1990 1
Yingming, Zhu.   2
Yingquan. : Xian hua Zhongguo nong min.  1999 1
Yingshan xian xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Yingshan xian zhi / Yingshan xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1989 1
Yingshuai, Zhang : Impacts, causes and further discussion about social justice of Chinese nail houses and Australian holdouts / Zhang Yingshuai  2014 1
Yingtan (China). Ban gong shi. : Yingtan Shi ren min zheng fu zhi = Yingtanshirenminzhengfuzhi / Yingtan Shi ren min zheng fu ban gong shi, "Yingtan Shi zhi" bian wei hui ban gong shi.  2003 1
Yingtan (China). Tong ji ju. : Jiangxi Sheng Yingtan Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Yingtan Shi tong ji ju bian ; Wang Nianhua zhu bian.  2002 1
Yingtan Shi bo wu guan, / editor. : Jiaoshan yao zhi : 1983-2007 nian kao gu fa jue bao gao / Jiangxi Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Yingtan Shi bo wu guan bian zhu = Jiaoshan kiln site : archaeological excavation report from 1983 to 2007 / by Jiangxi provincial institute of cultural relics and archaeology, Yingtan municipal museum.  2017 1
Yingtan Shi zhi bian wei hui ban gong shi. : Yingtan Shi ren min zheng fu zhi = Yingtanshirenminzhengfuzhi / Yingtan Shi ren min zheng fu ban gong shi, "Yingtan Shi zhi" bian wei hui ban gong shi.  2003 1
Yinguang, da shi, 1862-1940.   8
Yingyuanjiuzhu. : Mulan qi nü zhuan / Yingyuanjiuzhu zhu, Ayi jiao dian.  1987 1
Yingzhi. : Zhongguo jin dai liu xue jian shi / Ying Zhi bian zhu.  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next