My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
You, Miao, : Compass : Faith and Funerals - Ep 2 Of 5.  2014 1
You, Min.   2
  You, Minghe, 1928- -- See Yu, Ming-Ho, 1928-   1
You, Minghuang : Yamagata kikō : ibunka ni deatta Yūsensei no Yamagata soshite Nihon / You Minghuang.  2006 1
You, Minglong, 1957- : Wo de shi dai, wo de she ji : You Minglong she ji yi shu zhan = My Generation, My Design : Yu Ming-lung's Art and Design Exhibition / bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui.  2014 1
You,Mingqing. : 危险废物法律问题研究.  2015 1
You, Minyou. : Ao Zhong jing mao xiang dao = Aust-China business herald / bian ji Yu Minyou, Deborah Schubach, Wang Hui.  1994- 1
You, Naiyu.   2
  You-no-hoo, 1905-1998 -- See Carrick, Edward, 1905-1998   1
You Peiyun. : Ri zhi shi qi Taiwan de er tong wen hua [electronic resource] / You Peiyun zhe.  2007 1
You, Poh Seng.   3
You, Qi.   4
You, Qi-Dong. : Chiral drugs [electronic resource] : chemistry and biological action / edited by Guo-Qiang Lin, Qi-Dong You, Jie-Fei Cheng.  c2011 1
You, Qian. : Yilan Xian min jian xin yang / You Qian, Shi Fanglong.  2003 1
You, Qian'gui.   2
You Qingping. : Chun tian [videorecording] : Xu Jinyu de gu shi / [cai tuan fa ren gong gong dian shi wen hua shi ye ji jin hui chu pin] ; dao yan, Zeng Wenzhen.  2006 1
You, Qiumin. : Jian zhu gong cheng xin jiu biao zhun chang yong tu li ji [electronic resource] / Chen Yufen zhu bian.  2006 1
You, Qizhong, 1956- : Zhong Mei jian tiao yue yu xie ding fa lü di wei zhi yan jiu : Cong Zhong Mei liang guo fa yuan pan jue lun 1868 nian zhi 1990 nian Zhong Mei jian suo di jie tiao yue yu xie ding yu liang guo guo nei fa zhi fa lü di wei ji qi yun zuo / You Qizhong zhu.  1991 1
You, Ren. : Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu. Nei Menggu juan / "Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" zong bian ji wei yuan hui, ["Zhongguo gong hui yun dong shi liao quan shu" Nei Menggu juan bian wei hui] bian ; [zhu bian You Ren].  1998 1
You, Rey-Jer, : Map projections : cartographic information systems / Erik W. Grafarend, Rey-Jer You, Rainer Syffus.  2014 1
You, Roger Xiangqian. : Risk factors for specific subtypes of cerebral ischaemia / by Roger Xiangqian You.  1993 1
You, Rujie. : Shanghai fang yan ci hui ji / (Ying) Aiyuese (J. Edkins) bian zhu ; Yang Wenbo, Yao Ximing, Hu Weidong jiao zhu ; You Rujie shen ding.  2016 1
You, Rujie, 1941-   9
You, Shaodi, : Computer vision -- ACCV 2018 Workshops : 14th Asian Conference on Computer Vision, Perth, Australia, December 2-6, 2018, revised selected papers / Gustavo Carneiro, Shaodi You (Eds.).  2019 1
You, Shaoping. : Jian zhu = Architecture / zong zhu bian Zhu Zhengchang ; fu zong zhu bian Gao Tingxian, Wang Fengsheng, Zhang Changsen ; bian zhu You Shaoping, Chang Xingzhao deng.  2002 1
You, Shaoyin.   3
You, Shengguan. : Taiwan wen xue ben tu lun de xing qi yu fa zhan = The rise and development of Taiwan nativist literary discourse / You Shengguan zhu.  2009 1
You shi wen hua shi ye gong si. : Zhongguo gu dian wen xue shi jie : xiao shuo yu xi ju / You shi wen hua shi ye gong si bian ji bu zhu bian.  1990 1
You, Shu-Li, : Asymmetric functionalization of C-H bonds / edited by Shu-Li You  2015 1
You, Shuting, : Pakete x yi shu jia : er bai er shi jian he zuo ji hua +5 / zhi xing bian ji: Jiang Yiying, You Shuting = Parkett 220 : artists' editions & collaborations +5 since 1984 / executive editors: I-ying Chiang, Shu-ting Yu.  2013 1
You, Songcai, : Zhongguo nong ye qi hou zi yuan tu ji (1981-2010 nian). Zuo wu guang wen zi yuan juan / zong zhu bian Mei Xurong ; zhu bian Wang Daolong, Yao Yanmin, You Songcai.  2015 1
You, Suhuang.   2
You, Suling. : Kua guo nü xing yan jiu dao du = Introduction to transnational women's studies / You Suling zhu bian ; Liu Kailing ... [et al.] zhu.  2011 1
You, Tam, : Compass : Whatever Happened To: The Maharishi - Series 2, Ep 3 of 6.  2015 1
You, Tong, 1618-1704.   10
You, Wei. : Shen pan qian yan guan cha / "Shen pan qian yan guan cha" bian ji wei yuan hui bian.  2007- 1
You, Weiqiong. : Yunnan min zu shi bie yan jiu / You Weiqiong zhu.  2013 1
You, Weiqun, : Yi zhan zhong de Hua gong = Strangers on the western front : Chinese workers in the Great War / Xu Guoqi zhu ; Pan Xing, Qiang Ge yi ; You Weiqun jiao.  2014 1
You, Wenjie. : Mei yu zhi / Qiu Mingzheng, Yu Wenjie zhuan.  1998 1
You, Wenliang. : She zu yu yan / You Wenliang zhu.  2002 1
  You Work For Them, LLC -- See YouWorkForThem, LLC   1
You, Xiangping, 1938- : Yuan se Taiwan long xia tu jian / Chen Tianren, You Xiangping gong zhu.  1993 1
You, Xiaogang. : Xiaozhuang mi shi [videorecording] / Beijing jing du shi ji wen hua fa zhan you xian gong si ; Shanghai wen guang xin wen ji tuan ; Beijing zhong bei dian shi yi shu zhong xin liang he she zhi ; chu pin ren You Xiaogang, Li Ruigang ; bian ju Yang Haiwei ; zhi pian ren Yang Qun, Qiao Jianhua ; diao yan You Xiaogang, Liu Dekai.  2002 1
You, Xiaoju. : Min zu wen hua cun luo de kong jian yan jiu : yi Guizhou Sheng Liping Xian Dimen Cun wei li / You Xiaoju zhu.  2013 1
You, Xiaoli, : Hu Shizhi "shuo ru" nei wai : xue shu shi he si xiang shi de yan jiu / You Xiaoli zhu.  2018 1
You, Xiaoye, 1974-   3
You, Xilin. : Chan shi bing shou hu shi jie yi yi de ren : ren wen zhi shi fen zi de qi yuan yu shi ming / [You Xilin zhu].  1996 1
You, Xingang,   4
You, Xingmin. : Tainan Shi zhi : Taiwan Sheng / Huang Dianquan, You Xingmin deng zuan xiu.  1983 1
You, Xinjian, : Fa zhan yu guan li : 2012 fa zhan yu guan li lun tan = Development and management / You xin jian [and three others] zhu bian.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next