My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhang, Mingchang. : Xiao xing xing qu tan / Zhang Mingchang, Zheng Jiaqing zhu.  1984 1
Zhang, Mingchu. : Shanghai shi Fengxian xian zhi / zhu bian Yao Jinxiang ; fu zhu bian Zhou Zhengren, Zhang Mingchu ; Shanghai shi Fengxian xian xian zhi xiu bian wei yuan hui bian.  1987 1
Zhang, Mingdao. : Shanghai wei sheng zhi / zhu bian Zhang Mindao, Shao Haoqi ; fu zhu bian Sun Rangchun, Zhang Gang ; "Shanghai wei sheng zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Zhang, Mingfei. : Zhongguo li dai ming shi fen lei da dian / Guangxi shi fan da xue Zhongguo gu dai wen xue yan jiu shi ; zhu bian Hu Guangzhou, Zhou Manjiang ; bian zhu Zhang Mingfei ... [et al.].  1990 1
Zhang, Mingfeng, ju ren 1552.   3
Zhang, Minggao.   2
Zhang, Minggen. : Ying yong xie zuo da bai ke / Liu Jianming, Zhang Minggen zhu bian.  1994 1
Zhang, Mingguan. : Liu Yazi zhuan / Zhang Mingguan zhu ; Wu Genrong jiao yue ; Gao Xian, Gu Wenjuan bian.  1997 1
Zhang, Mingguo. : Chi ming shi jie de si da fa ming / Yuan Deyu, Zhang Mingguo zhu.  1995 1
Zhang, Minghua.   2
Zhang, Mingji. : Gu shi de wu ta / Hasibala zhu ; [Zhang Mingji cha tu]  1977 1
Zhang, Mingjian. : An exploratory study of attitudes of Chinese immigrants in Melbourne / Mingjian Zhang.  1998 1
Zhang, Mingjuan. : Dian ying shi yu zhong de kua wen hua yan jiu / Zhang Mingjuan.  2012 1
Zhang, Mingjun.   4
Zhang, Mingkai, : History of the Sino-Japanese war (1937-1945) / compiled by Hsu Long-hsuen and Chang Ming-kai. Translated by Wen Ha-hsiung. Rev. by Kao Ching-chen [and others.  1972 1
Zhang, Mingke, 1829-1908. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 14 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
Zhang, Minglian. : Xi bu feng qing yu duo min zu se cai : Gansu wen xue si shi nian / zhu bian Ji Chengjia ; fu zhu bian Zhang Minglian, Wang Shangshou.  1991 1
Zhang, Mingliang. : Huai ying xia de huan jing : lun "Wei cheng" de xu shi yu xu gou / Zhang Mingliang zhu.  1997 1
Zhang, Mingmin,   4
Zhang, Mingming,   4
Zhang, Mingming, 1889-1970. : Miao fa lian hua jing / Zhang Mingming jing shu.  1993 1
Zhang, Mingming, 1940- : Xie zuo sheng ya hui yi : San wen ji / [Zhang Henshui zhu].  1993 1
Zhang, Mingming   3
Zhang, Mingqia. : Zhanghuai tai zi mu bi hua / zhu bian Zhang Mingqia ; zhuan gao Zhang Mingqia, Fan Shuying.  2002 1
Zhang, Mingquan. : Zai Tai Ri ren Han shi wen ji / Liao Zhenfu, Zhang Mingquan xuan zhu.  2013 1
Zhang, Mingshan. : Ying Zhong yi xue ci hai = A comprehensive English-Chinese medical dictionary / gu wen Gu Yingqi ; zhu bian Wang Xiancai ; fu zhu bian Zhang Mingshan.  1989 1
Zhang, Mingshu. : Zhongguo "zheng zhi ren" : Zhongguo gong min zheng zhi su zhi diao cha bao gao / Zhang Mingshu.  1994 1
Zhang, Mingtao. : Zhongguo da di / [Zhu bian Zhang Mingtao ; zhu chi dan wei Zhongguo ke xue yuan zi ran zi yuan zong he kao cha wei yuan hui].  1991 1
Zhang, Mingwu. : Advances in internetworking, data & web technologies : the 5th International Conference on Emerging Internetworking, Data & Web Technologies (EIDWT-2017) / Leonard Barolli, Mingwu Zhang, Xu An Wang, editors.  2018 1
Zhang, Mingxian, 1963- : Zhujiang yuan tou fang yan ci hui yu di yu wen hua yan jiu / Zhang Mingxian zhu.  2012 1
Zhang, Mingxin.   2
Zhang, Mingxing. : Progress in surface treatment II : special topic volume with invited peer reviewed papers only / edited by Nahed El Mahallawy and Mingxing Zhang.  2013 1
Zhang, Mingxiong. : Yue sheng de cheng shi Taibei [electronic resource] / Zhang Mingxiong, Shan Zhaorong, Guo Ting he zhu.  1999 1
Zhang, Mingxiong, 1943-. : Taiwan xian dai xiao shuo de dan sheng [electronic resource] / Zhang Mingxiong zhu.  2000 1
Zhang, Mingyuan. : Zhongguo gong chan dang ren si xiang bao ku / Sun Weiben, He Wenzhi, Zhang Mingyuan zhu bian.  1991 1
Zhang, Mingyuan, 1955-   2
Zhang, Mingyuan, 1960-   3
Zhang, Mingzeng, 1941- : Bai zu min jian ji si jing wen chao [electronic resource] / Zhang Mingzeng, Duan Jiacheng bian zhu.  2004 1
Zhang, Mingzhe. : Luo Ruiqing zhuan / [Zong can mo bu "Luo Ruiqing zhuan" bian xie zu ; Huang Yao, Zhang Mingzhe].  1996 1
Zhang, Mingzhi. : Zhongguo fang di chan ye fa zhan yu jing ji zeng zhang / Zhang Mingzhi, Mao Fengfu, Sun Jianbo deng zhu.  2011 1
Zhang, Mingzong. : Ren li zi yuan yu tai wan gao ke ji chan ye fa zhan / Dan Ji, Zhang Mingzong zhu bian.  2001 1
Zhang, Minhui. : Li yuan sheng hui : Ren Jianhui, Tang Disheng : ji yi yu zhen cang / Lu Weiluan, Zhang Minhui zhu bian.  2011 1
Zhang, Minjie,   2
Zhang, Minjie   2
Zhang, Minjuan. : Ba Jin xiao shuo de "sheng ming" ti xi / Zhang Minjuan zhu.  1989 1
Zhang, Minling,   2
Zhang, Minmin, : Imagining the house / Wang Shu.  2012 1
Zhang, Minru. : Zhongguo ren kou si xiang jian shi / Zhang Minru zhu.  1982 1
Zhang, Mintong. : Chang'an zhi : [20 juan, fu tu 3 juan] / Song Minqiu zhuan ; Li Haowen hui tu ; Zhang Mintong jiao zheng ; Bi Yuan jiao.  1887 1
Zhang, Minxia, : Biogeography-Based Optimization : Algorithms and Applications / Yujun Zheng, Xueqin Lu, Minxia Zhang, Shengyong Chen.  2019 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next