My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhang, Yupeng. : Henan dang shi ren wu zhuan / Zhu bian Hou Zhiying ; Fu zhu bian Zhang Yupeng.  1987- 1
Zhang, Yupu. : Zhongguo wen xue bian nian shi [electronic resource] / Chen Wenxin zhu bian.  2006 1
Zhang, Yuqin., : Global mergers and acquisitions : combining companies across borders / Abdol S. Soofi and Yuqin Zhang.  2014 1
Zhang, Yurong. : Professional law enforcement codes : a documentary collection / compiled and edited by John Kleinig with Yurong Zhang.  1993 1
Zhang, Yuru. : Haptic rendering for simulation of fine manipulation [electronic resource] / Dangxiao Wang, Jing Xiao, Yuru Zhang.  2014 1
Zhang, Yusheng. : Gong fei "Gong nong hong jun" jian shi / Zhang Yusheng zhu.  1970 1
Zhang, Yushu, : Secure compressive sensing in multimedia data, cloud computing and IoT / Yushu Zhang, Yong Xiang, Leo Yu Zhang.  2019 1
Zhang, Yushu, 1642-1711.   10
Zhang, Yutian.   2
Zhang, Yuting.   2
Zhang, Yuwei, : Zhongguo xiang zhen zheng fu yu cun wei hui guan xi yan jiu / Lou Shuwang, Zhang Yuwei zhu.    1
Zhang, Yuwen. : Zhen xiang : "jiu yi san" shi jian kao zheng / Zhang Yuwen zhu.  2012 1
Zhang, Yuwen, 1965-   2
Zhang, Yuxin.   8
Zhang, Yuxin, 1965- : Di qi jie Zhongguo yin shi wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji = The 7th symposium on Chinese dietary culture / [zong bian ji Zhang Yuxin ; zhu bian Tong Xinyi].  2002 1
Zhang, Yuxing. : Tang dai xian guan yu di fang she hui yan jiu Zhang Yuxing zhu.  2009 1
Zhang, Yuyan,   2
Zhang, Yuyang. : Ascorbic acid in plants [electronic resource] : biosynthesis, regulation and enhancement / Yuyang Zhang.  c2013 1
Zhang, Yuyi.   2
Zhang, Yuying. : Chan yu yi shu / Zhang Yuying zhu.  1992 1
Zhang, Yuyu. : Fujian chuan tong da mu jiang shi ji yi yan jiu = Studies on the craftsmanship of traditional Chinese carpentry in Fujian region / Zhang Yuyu zhu.  2010 1
Zhang, Yuzhang. : Yu xuan Song Jin Yuan Ming si chao shi [electronic resource] : [317 juan / Zhang Yuzhang deng bian].  2006 1
Zhang, Yuzheng, : Metal-matrix composites innovations, advances and applications : an SMD symposium in honor of William C. Harrigan, Jr. / T.S. Srivatsan, Yuzheng Zhang, William C. Harrigan, Jr., editors.  2018 1
Zhang, Yuzhi, 1964- : Ren gong zhi neng yu she hui jin bu / Zhang Yuzhi, Wei Hongsen zhu.  1990 1
Zhang, Z.,   4
Zhang, Z. Conrad,   2
Zhang, Zai, 1020-1077.   10
  Zhang, Zaichu, 1847-1918 -- See Zhang, Deyi, 1847-1918   1
Zhang, Zaimao. : Zhongguo jing ji fa zhan zhong de cai zheng fen quan ti zhi gai ge yan jiu = Fiscal decentralization in China's economic development / Shao Xuefeng, Zhang Zaimao zhu.  2013 1
Zhang, Zaipu. : Zhongguo jin xian dai zheng qu yan ge biao / Zhang Zaipu bian zhu.  1987 1
Zhang, Zaitong. : Chang jian dian gu qian shuo / Zhang Zaitong.  1983 1
Zhang, Zaixian.   5
Zhang, Zaixin. : Han Ying ci dian = Chinese-English dictionary / [bian ji zhe Zhang Zaixin ; jiao ding zhe Xu Shanxiang, Li Wenbin].  1921 1
Zhang, Zaixin, 1957- : Voices of the self in Daniel Defoe's fiction : an alternative Marxist approach / Zaixin Zhang.  1993 1
Zhang, Zaixing. : Zhongguo yi ti zi da xi. Zhuan shu pian / Liu Zhiji, Zhang Zaixing zhu bian.  2007 1
Zhang, Zaixing, 1924- : Nan guan ming qu xuan ji / Zhang Zaixing xuan bian.  1968 1
Zhang, Zaiyi, 1925-   2
Zhang, Zaiyuan. : Tian di zhi jian : Zhongguo jian zhu yu cheng shi xing xiang / Zhang Zaiyuan zhu.  2000 1
Zhang, Zaizhou. : Ai mei de li cheng : Zhongguo gu dai tong xing lian shi = Aimei de licheng : Zhongguo gudai tongxinglianshi / Zhang Zaizhou zhu.  2001 1
Zhang, Zangzang. : Zhongguo ke yi shuo bu / Song Qiang, Zhang Zangzang, Qiao Bian deng zhu.  1996 1
Zhang, Zanting. : Di qi ge li ming / Zhang Zanting.  1985 1
Zhang, Ze, 16th century. : (Longqing) Chuxing fu zhi / [Xu Shi xiu ; Zhang Ze deng zuan]. (Wanli) Dongren fu zhi / [Chen Yiyao zuan xiu]. (Wanli) Hezhou zhi / [Liu Fangsheng xiu ; Tian Jiugai zuan]. (Kangxi) Peizhou zhi / [Dong Weiqi xiu]  1992 1
Zhang, Ze, 1953-   2
Zhang, Zeduan, active 1111-1120? : Qing ming shang he tu ; Song Zhang Zeduan / Zhang Anzhi zhu wen.  1979 1
Zhang, Zeduan, fl. 1111-1120?   6
Zhang, Zegang. : Shanghai jiu ying. Lao xi ban / Lin Mingmin, Zhang Zegang, Chen Xiaoyun bian zhu.  1999 1
Zhang, Zehong. : Bu gang ta dou : Dao jiao ji li yi dian / Zhang Zehong zhu.  1994 1
Zhang, Zehong, 1955-   3
Zhang, Zehou.   3
Zhang, Zejiang. : Gu jian zhu xiao fang / Zhang Zejiang, Mei Xiujuan zhu bian.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next