My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhongguo guo min dang.   46
Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui (Beijing, China). : Li Jishen ji nian wen ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui, Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Cangwu xian ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui bian.  1986 1
Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui (Peking, China). : Liu Yazi ji nian wen ji / [Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui zhong yang wei yuan hui, Zhongguo ge ming bo wu guan bian].  1987 1
Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui (Peking, China). : Lun "Tai du" / Jia yibin zhu bian ; Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui zu guo he ping tong yi cu jin wei yuan hui "Lun 'Tai du'" bian xie zu bian xie.  1993 1
Zhongguo guo min dang. : Tao Jiang zhuan hao.  1929 1
Zhongguo guo min dang. : Ji hui zhu yi de di san dang, Zhongguo guo min dang Hebei sheng dang wu zhi dao wei yuan hui xuan chuan bu bian.  1969 1
Zhongguo guo min dang. Quan guo dai biao da hui. : Zhongguo guo min dang li ci chuan guo dai biao da hui zhong yao jue yi an hui bian / Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui bian ji.  1978 1
Zhongguo guo min dang. 1945 : : Zhongguo guo min dang di liu ci quan guo dai biao da hui zi liao ji yao.    1
Zhongguo guo min dang. : Guo min [microform].  1913 1
Zhongguo guo min dang.   4
Zhongguo guo min dang. : Shi nian lai zhi Zhongguo jing ji jian she / bian ji zhe Guo min dang zhong yang dang bu guo min jing ji ji hua wei yuan hui.  1971 1
  Zhongguo guo min dang. -- See Zhongguo guo min dang. Dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui   1
  Zhongguo guo min dang. -- See also Zhongguo guo min dang. Zhong yang wei yuan hui   1
  Zhongguo guo min dang. -- See Zhongguo guo min dang. Dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui   1
Zhongguo guo min dang. : Zhong gong dui xue shu jie de si xiang po hai : Suo wei si xiang gai zao yun dong / Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui di liu zu bian.  1952 1
Zhongguo guo min dang.   3
  Zhongguo guo min dang. -- See Zhongguo guo min dang. Dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui   1
Zhongguo guo min dang.   10
Zhongguo guo min dang. : Diaoyutai lie yu wen ti zi liao hui bian.  1972 1
Zhongguo guo min dang. : Zhongguo guo min dang liu shi nian lai zu zhi zhi fa zhan / [Zhongguo guo min dang] zhong yang wei yuan hui di yi zu.  1954? 1
Zhongguo guo min dang. : Conference on Economic Development in the Republic of China on Taiwan, July 22-27, 1987 = [Chung-hua min kuo ching chi fa chan yen tʻao hui, Chung-hua min kuo 76 nien 7 yüeh 22 jih chih 27 jih].  1987 1
Zhongguo guo min dang. : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui tu shu guan dai guan Zhongshan wen hua jiao yu guan tu shu mu lu / Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui pian.  1974 1
  Zhongguo guo min dang. -- See Zhongguo guo min dang. Zhong yang wei yuan hui   1
Zhongguo guo min dang.   2
Zhongguo guo min dang. : Zhongguo guo min dang li jie li ci zhong quan hui zhong yao jue yi an hui bian / [zhu bian zhe Qin Xiaoyi ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui].  1979 1
  Zhongguo guo min dang. -- See Zhongguo guo min dang. Dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui   1
Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui. : Zhong yang zheng zhi hui yi Wuhan fen hui yue bao [microform].  1928 1
Zhongguo guo min dang.   2
Zhongguo guo min dang. : Zhongguo gong chan dang zhi tou shi / Zhongguo guo min dang zhong yang [zhi xing wei yuan hui] zu zhi bu diao cha ke bian ; Wu Xiangxiang zhu bian.  1962 1
Zhongguo guo ming dang. : Zhang Qiyun xian sheng wen ji / [bian ji zhe Zhang Qiyun xian sheng wen ji bian ji wei yuan hui, Zhongguo guo ming dang zhong yang dang shi wei yuan hui]  1991 1
Zhongguo Guo Moruo yan jiu hui. : Guo Moruo bai nian dan chen ji nian wen ji / Guo Moruo gu ju, Zhongguo Guo Moruo yan jiu hui bian.  1994 1
Zhongguo Guo Moruo yan jiu xue hui.   3
Zhongguo Guo Moruo yan jiu xue hui. : Guo Moruo yan jiu / Zhongguo Guo Moruo yan jiu xue hui "Guo Moruo yan jiu" bian ji bu bian.  1996 1
"Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui.   88
Zhongguo guo qing yan jiu hui.   2
"Zhongguo guo qing zong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui.   11
Zhongguo. : Zhongguo wai hui shi chang nian jian = China foreign exchange market annual report / Guo jia wai hui guan li ju guo ji shou zhi si, Zhongguo wai hui jiao yi zhong xin bian.    1
Zhongguo. : Guo wu yuan guan yu guo jia xing zheng ji guan gong zuo ren yuan de jiang cheng zan xing gui ding. Bao shou guo jia ji mi zan xing tiao li / [Zheng wu yuan tong guo gong bu].  1981 1
  Zhongguo guo wu yuan jing ji ji shu she hui fa zhan yan jiu zhong xin -- See also Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin (China)   1
Zhongguo guo wu yuan jing ji ji shu she hui fa zhan yan jiu zhong xin.   2
"Zhongguo guo you zi chan nian jian" bian wei hui. : Zhongguo guo you zi chan nian jian = Zhong guo guo you zi chan nian jian / "Zhongguo guo you zi chan nian jian" bian wei hui bian.  1994- 1
Zhongguo guo zhai xie hui. : Zhongguo guo zhai shi chang nian bao / Zhongguo guo zhai xie hui bian.  2003- 1
Zhongguo hai guan bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui. : Zhongguo hai guan bai ke quan shu = Encyclopaedia of China customs / "Zhongguo hai guan bai ke quan shu" bian zuan wei yuan hui.  2004 1
"Zhongguo hai guan fa gui yu shi wu quan shu" bian xie zu. : Zhongguo hai guan fa gui yu shi wu quan shu / "Zhongguo hai guan fa gui yu shi wu quan shu" bian xie zu.  1993 1
Zhongguo hai guan shi yan jiu zhong xin. : Dong Yindu gong si dui Hua mao yi bian nian shi, 1635-1834 nian / Mashi zhu ; Zhongguo hai guan shi yan jiu zhong xin zu yi ; Ou Zonghua yi ; Lin Shuhui jiao.  1991 1
Zhongguo hai guan zong shu ban gong ting. : Zhongguo jiu hai guan shi liao / [Zhongguo jiu hai guan shi liao bian ji wei yuan hui bian] ; Zhongguo di er li shi dang an guan fu jie, Zhongguo hai guan zong shu ban gong ting.  2001 1
Zhongguo hai shang fa xie hui. : Zhongguo hai shang fa nian kan [electronic resource] / "Zhongguo hai shang fa nian kan" bian wei hui bian ji.  1994- 1
Zhongguo hai wai jiao tong shi yan jiu hui.   2
Zhongguo (hai xia liang an) di fang shi zhi bi jiao yan jiu tao lun hui (1997-1998 : : Hai xia liang an di fang shi zhi bi jiao yan jiu wen ji / Tianjin Shi di fang zhi ban gong shi bian.  1998 1
Zhongguo hai yang da xue.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next