My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhongguo qi ye gai ge yu fa zhan yan jiu hui. : Zhongguo qi ye xin yong fa zhan bao gao.    1
Zhongguo qi ye gai kuang bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qi ye gai kuang / [Zhongguo qi ye gai kuang bian ji wei yuan hui Zhongguo qi ye gai kuang bian ji bu bian].  1993 1
Zhongguo qi ye guan li nian jian bian wei hui. : Zhongguo qi ye guan li nian jian.  1990- 1
Zhongguo qi ye guan li xie hui.   4
Zhongguo qi ye guan li yan jiu hui. : Zhongguo neng yuan qi ye de zhan lüe xuan ze yu guan li chuang xin / Zhongguo qi ye guan li yan jiu hui, Zhongguo she hui ke xue yuan guan li ke xue yan jiu zhong xin bian.  2004 1
Zhongguo qi ye guan li yan jiu hui. (2003 : : Zhongguo neng yuan qi ye de zhan lüe xuan ze yu guan li chuang xin / Zhongguo qi ye guan li yan jiu hui, Zhongguo she hui ke xue yuan guan li ke xue yan jiu zhong xin bian.  2004 1
Zhongguo qi ye jia diao cha xi tong.   2
Zhongguo qi ye jia xie hui.   3
"Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao shu" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao = Zhongguo qiye kuaguo fazhan yanjiu baogao / "Zhongguo qi ye kua guo fa zhan yan jiu bao gao shu" bian ji wei yuan hui, Zhong han jing ji yan jiu suo kua guo qi ye yan jiu bu bian xie.  2002- 1
Zhongguo qi ye lian he hui.   3
"Zhongguo qi ye ming lu" bian ji bu. : Zhongguo qi ye ming lu. Guangdong juan = China enterprise directory. Guangdong / [bian zhe "Zhongguo qi ye ming lu" bian ji bu].  1991 1
Zhongguo qi ye ping jia xie hui.   3
"Zhongguo qi ye sheng ji nian jian" bian ji bu. : Zhongguo qi ye sheng ji nian jian / ["Zhongguo qi ye sheng ji nian jian" bian ji bu].    1
Zhongguo qi ye shi bian ji wei yuan hui.   3
Zhongguo qi ye tou zi xie hui. : Zhongguo qi ye tou zi fen xi bao gao / Zhongguo qi ye tou zi xie hui, Beijing da xue guang hua guan li xue yuan, Zhongguo jing ji gai ge yan jiu ji jin hui guo min jing ji yan jiu suo.  2003- 1
"Zhongguo qian bi da ci dian" bian zuan wei yuan hui. : Zhongguo qian bi da ci dian. Minguo bian. Jin yin bi juan / "Zhongguo qian bi da ci dian" bian zuan wei yuan hui bian.  2011 1
Zhongguo qian bi xue hui. : Zhongguo qian bi [electronic resource] = Zhongguo qianbi.  1983- 1
Zhongguo qian nian chu ban she. : Hong qi piao piao : xuan bian ben.  1993 1
Zhongguo Qin Han shi yan jiu hui. : Nanyue guo shi ji yan tao hui lun wen xuan ji / Zhongguo Qin Han shi yan jiu hui, Zhongshan da xue li shi xi, Xi Han Nanyue wang bo wu guan [bian].  2005 1
Zhongguo qing gong bao she. : Zhongguo jiu [electronic resource] = China drinks.    1
Zhongguo qing gong huan bao xue hui. : Dian du yu huan bao [electronic resource] = Electroplating & pollution control.    1
Zhongguo qing gong ji xie xie hui. : Qing gong ji xie [electronic resource] = Light industry machinery / Zhu ban, Zhongguo qing gong ji xie xie hui, Zhongguo qing gong ye ji xie zong gong si, Zhongguo qing gong zong hui Hangzhou ji xie she ji yan jiu suo.    1
Zhongguo qing gong ye ji xie zong gong si. : Qing gong ji xie [electronic resource] = Light industry machinery / Zhu ban, Zhongguo qing gong ji xie xie hui, Zhongguo qing gong ye ji xie zong gong si, Zhongguo qing gong zong hui Hangzhou ji xie she ji yan jiu suo.    1
Zhongguo qing gong ye pin chu kou gong si. : Bo li qi min = Glass ware.  19-- 1
Zhongguo qing gong ye pin jin chu kou gong si. : Hai ou pai feng ren ji = "Sea gull" sewing machine.  1959 1
Zhongguo qing gong ye xin xi zhong xin. : Qing gong ji xie [electronic resource] = Light industry machinery / Zhu ban, Zhongguo qing gong ji xie xie hui, Zhongguo qing gong ye ji xie zong gong si, Zhongguo qing gong zong hui Hangzhou ji xie she ji yan jiu suo.    1
Zhongguo qing gong zong hui.   3
Zhongguo qing jie fa zhan ji zhi ji jin guan li zhong xin. : Tan pei e guan li yu jiao yi [electronic resource] = Carbon allowance : management and trading / Zhong guo qing jie fa zhan ji zhi ji jin guan li zhong xin, Dalian shang pin jiao yi suo zhu.  2010 1
Zhongguo qing nian bao. : Jing tou Zhongguo : Yi qi zhui wei gan dong wo men de shun jian / "Zhongguo qing nian bao" zuo pin ; Chen Tong bian zhu.  2013 1
Zhongguo qing nian chu ban she.   30
Zhongguo qing nian chu ban she. : Zhongguo gu dai shi chang shi / [Zhongguo qing nian chu ban she bian ji bu ; ze ren bian ji Meng Qingyuan].  1978- 1
Zhongguo qing nian dang. : Zhongguo qing nian dang gong kai dang ming xuan yan : Zhongguo qing nian dang ji Zhongguo guo jia zhu yi qing nian tuan di si ci quan guo dai biao da hui xuan yan.  1976? 1
Zhongguo qing nian dang. : Chen Yingshi xian sheng wen ji / zhu bian zhe Qin Xiaoyi ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui.  1977 1
Zhongguo qing nian dang.   2
Zhongguo qing nian dang zhong yang zhi xing wei yuan hui xuan chuan zu. : Zhongguo qing nian dang jian dang sa jiu zhou ji ji nian zhuan kan / [Zhongguo qing nian dang zhong yang zhi xing wei yuan hui xuan chuan zu bian].  1976? 1
Zhongguo qing nian jun ren she. : 1927-1934 nian de fan Jiang zhan zheng : Cun cui xue she bian ji / [bian zhu zhe Zhong guo qing nian jun ren she]  1978 1
Zhongguo qing nian she. : Zai qian jin de dao lu shang / Zhongguo qing nian she bian ji ; Ding Ling deng zhu.  1950 1
Zhongguo qing shao nian fan zui yan jiu xue hui. : Zhongguo qing shao nian fan zui yan jiu nian jian / Zhongguo qing shao nian fan zui yan jiu xue hui bian.  1988- 1
Zhongguo qing shao nian yan jiu hui, : Zhongguo gu er ji ben zhuang kuang ji jiu zhu bao hu yan jiu bao gao / Zhonghua shao nian er tong ci shan jiu zhu ji jin hui, Zhongguo qing shao nian yan jiu hui bian.  2013 1
Zhongguo qing shao nian yan jiu zhong xin.   4
Zhongguo qing shao nian yan jiu zhong xin. : Zhongguo gong chan zhu yi qing nian tuan tuan shi ci dian / Zhongguo qing shao nian yan jiu zhong xin qing yun shi yan jiu suo bian ; [zhu bian Li Yuqi.  1993 1
Zhongguo qing tong qi quan ji bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qing tong qi quan ji / Zhongguo qing tong qi quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1998 1
Zhongguo qu yi gong zuo zhe xie hui.   2
Zhongguo qu yi jia xie hui. : Qu yi [electronic resource] .  1957- 1
Zhongguo qu yi jia xie hui. : Sichuan qu yi xuan, 1949-1979 / Zhongguo qu yi jia xie hui Sichuan fen hui, Sichuan ren min chu ban she bian ji bu bian.  1981 1
Zhongguo qu yi jia xie hui. : Chang Baokun xiang sheng xuan / [Zhongguo qu yi jia xie hui Tianjin fen hui bian].  1981 1
"Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Anhui juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Anhui juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Anhui juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
"Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Beijing juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Beijing juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Beijing juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
"Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Fujian juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Fujian juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Fujian juan" bian ji wei yuan hui.  2001 1
"Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Gansu juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Gansu juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Gansu juan" bian ji wei yuan hui.  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next