My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
"Zhongguo qu yi zhi, Liaoning juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Liaoning juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Liaoning juan" bian ji wei yuan hui.  2000 1
"Zhongguo qu yi zhi, Nei Menggu juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Nei Menggu juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Nei Menggu juan" bian ji wei yuan hui.  2000 1
"Zhongguo qu yi zhi, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Ningxia juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui.  2008 1
"Zhongguo qu yi zhi, Qinghai juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Qinghai juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Qinghai juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui.   28
"Zhongguo qu yi zhi, Shandong juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Shandong juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi · Shandong juan" bian ji wei yuan hui.  2002 1
"Zhongguo qu yi zhi, Shanghai juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Shanghai juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Shanghai juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
"Zhongguo qu yi zhi, Shanxi juan" bian ji wei yuan hui.   2
"Zhongguo qu yi zhi, Sichuan juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Sichuan juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Sichuan juan" bian ji wei yuan hui.  2003 1
"Zhongguo qu yi zhi, Tianjin juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Tianjin juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Tianjin juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
"Zhongguo qu yi zhi, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Xinjiang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Xinjiang juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
"Zhongguo qu yi zhi, Xizang juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Xizang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Xizang juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
"Zhongguo qu yi zhi, Zhejiang juan" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo qu yi zhi. Zhejiang juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Zhejiang juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
Zhongguo Qu Yuan xue hui. : Chu ci yan jiu / Zhongguo Qu Yuan xue hui bian.  1988 1
Zhongguo quan bi xue she. : Quan bi / [Zhongguo quan bi xue she bian].  1988 1
Zhongguo re dai zuo wu xue hui. : Re dai zuo wu xue bao [electronic resource] = Chinese journal of tropical crops.  1980- 1
Zhongguo re dian wen ti jie du bian xie zu. : Zhongguo re dian wen ti jie du / Ben shu bian xie zu bian.  2013- 1
Zhongguo ren cai yan jiu hui.   2
Zhongguo ren cai yan jiu hui. : Zhongguo qing nian fa zhan bao gao.    1
Zhongguo ren de jia zhi guan guo ji yan tao hui (1991 : : Zhongguo ren de jia zhi guan guo ji yan tao hui lun wen ji / Han xue yan jiu zhong xin bian.  1992 1
Zhongguo ren kou fen bu shi yi du yan jiu ke ti zu, : Zhongguo ren kou fen bu shi yi du bao gao / Zhongguo ren kou fen bu shi yi du yan jiu ke ti zu zhu.  2014 1
Zhongguo ren kou qing bao yan jiu zhong xin. : China population today [electronic resource] .  1991 1
Zhongguo ren kou qing bao zhong xin. : Zhongguo ji hua sheng yu nian jian / "Zhongguo ji hua sheng yu nian jian" bian ji wei yuan hui bian.  2003 1
Zhongguo ren kou wen hua cu jin hui. : Xin shi qi Zhongguo fu nu jing ji wen hua cheng jiu xun li [electronic resource] / Zhongguo ren kou wen hua cu jin hui fu nu wen hua fa zhan zhong xin zhu bian.  2005 1
Zhongguo ren kou xin xi yan jiu zhong xin.   3
Zhongguo ren kou xue hui.   3
Zhongguo ren lei xue hui. : Ren lei xue yan jiu. Xu ji / Zhongguo ren lei xue hui bian.  1987 1
Zhongguo ren li zi yuan kai fa yan jiu hui. : Zhongguo ren li zi yuan kai fa [electronic resource] = Human resource development of China.    1
Zhongguo ren min bao wei er tong quan guo wei yuan hui. : New China through her children's eyes / [edited by the Chinese People's National Committee in Defence of Children].  1953 1
Zhongguo ren min bao wei shi jie he ping wei yuan hui. : Bao wei he ping.    1
Zhongguo ren min bao xian gong si. : Zhongguo jian kang bao xian fa zhan yan jiu bao gao.    1
Zhongguo ren min bo wei er tong quan guo wei yuan hui. : Zhongguo er tong hua xuan = Selected drawings by Chinese children / [Zhongguo ren min bo wei er tong quan guo wei yuan hui bian].  1979 1
Zhongguo ren min da xue.   13
Zhongguo ren min da xue.   2
Zhongguo ren min da xue bian yi shi. : Zi chan jie ji ren kou lun he ren kou zheng ce de pi pan / Simulieweiqi, Zhongguo ren min da xue bian yi shi.  1960 1
  Zhongguo ren min da xue. -- See Zhongguo cai zheng jin rong zheng ce yan jiu zhong xin   1
Zhongguo ren min da xue. : Dang an xue tong xun [electronic resource] = Dangan xue tongxun / Zhongguo dang an xue hui, Zhongguo ren min da xue dang an xi zhu ban.    1
Zhongguo ren min da xue dang an xue yuan. : Dang an xue tong xun = Dangan xue tongxun.    1
Zhongguo ren min da xue. : Journal of data science [electronic resource] : JDS.  2002- 1
Zhongguo ren min da xue. : Han yu yan jiu yu ying yong / Zhongguo ren min da xue dui wai yu yan wen hua xue yuan bian.  2003- 1
Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo shen pan an li yao lan : 1995 nian zong he ben / Zhongguo gao ji fa guan pei xun zhong xin, Zhongguo ren min da xue fa xue yuan bian ; bian shen wei yuan hui zhu ren Zhu Mingshan.  1996 1
Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo feng xian tou zi nian jian = China venture capital yearbook.  2003- 1
Zhongguo ren min da xue.   2
Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo neng yuan guo ji he zuo bao gao.    1
Zhongguo ren min da xue. : Wei Zhongguo zhe xue li fa : xi fang zhe xue shi yu zhong xian Qin zhe xue he fa xing yan jiu / Zhongguo ren min da xue guo ji Zhongguo zhe xue yu bi jiao zhe xue yan jiu zhong xin yi ; Wen Haiming, Liu Zengguang jiao.  2016 1
Zhongguo ren min da xue. : Guo min shou ru yu guo min jing ji ping heng biao can kao zi liao / Zhongguo ren min da xue guo min jing ji ji hua jiao yan shi.  1952- 1
Zhongguo ren min da xue guo xue yuan Xiyu li shi yu yan yan jiu suo, : Menggu you mu tu : Riben Tianli tu shu guan suo cang shou hui Menggu you mu tu ji yan jiu / Wuyunbilige bian zhu ; Nashundalai, Zhongguo ren min da xue guo xue yuan Xiyu li shi yu yan yan jiu suo bian = Studies in Mongolian Manuscript Maps Preserved in the Tenri Central Library, Tenri University, Japan / Borjigidai Oyunbilig, Bukhchuud Nasundalai, Institute for Historical and Philological Studies of China's Western Regions Renmin University of China, Beijing.  2014 1
Zhongguo ren min da xue. : Shi jie Han xue [electronic resource] = World Sinology.  1998- 1
Zhongguo ren min da xue. : Zhongguo jing ji fa jiao cheng = Zhongguo jingjifa jiaocheng / Zhongguo ren min da xue fa lü xi jing ji fa jiao yan shi bian zhu.  1985 1
Zhongguo ren min da xue.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next