My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Yunnan wen shi zi liao xuan ji. Di 63 ji, Yunnan hu guo hui yi lu [electronic resource] / Li Shicheng zhu bian ; Yunnan Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  2006 1
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   3
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Zhanhua zheng xie zhi, 1984-2006 / Zheng xie Zhanhua Xian wei yuan hui bian.  2006 1
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : He Bingsong yu gu xiang tu wen ji / Zheng xie Jinhua Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian.  2006 1
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   3
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi.   20
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi. : Zunyi Xian wen shi zi liao. Di 7 ji, Zunyi Xian jie fang zhuan ji. Shang [electronic resource] / Zheng xie Zunyi Xian xuan jiao wen wei wei yuan hui bian.  1996 1
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui. : Hua shuo Zhejiang / Zhejiang Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.  1993 1
Zhongguo ren mn da xue. : Jidu jiao wen hua xue kan = Journal for the study of christian culture.    1
Zhongguo ren quan fa zhan ji jin hui.   6
  Zhongguo ren quan (Organization) -- See Human Rights in China (Organization)   1
Zhongguo ren quan yan jiu hui,   5
Zhongguo ren shi ke xue yan jiu yuan. : Dang dai Zhongguo de xing zheng gai ge / Zhongguo ren shi ke xue yan jiu yuan zu zhi bian xie ; Yu Xing'an zhu bian.  2017 1
Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku Fa xue juan bian wei hui. : Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku. Fa xue juan = A Chinese library of works by doctors and masters on humanities and social sciences. Jurisprudence / [ben shu bian wei hui]  1998 1
Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku jiao yu xue juan bian wei hui. : Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku. Jiao yu xue juan = A Chinese library of works by doctors and masters on humanities and social sciences. Pedagogy / [bei shu bian wei hui bian].  1998 1
Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku jing ji xue juan bian wei hui. : Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku. Jing ji xue juan = A Chinese library of works by doctors and masters on humanities and social sciences. Economics / [ben shu bian wei hui bian].  1998 1
Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku zhe xue juan bian wei hui. : Zhongguo ren wen she hui ke xue bo shi shuo shi wen ku. Zhe xue juan = A Chinese library of works by doctors and masters on humanities and social sciences. Philosophy / [ben shu bian wei hui bian].  1998 1
  Zhongguo renmin daxue -- See Zhongguo ren min da xue   1
Zhongguo ri bao wang : Zui xin han ying te se ci hui ci dian = A dictionary of new Chinese phrases in English / Zhongguo ri bao wang bin.  2015 1
Zhongguo ri bao wang zhan.   2
Zhongguo ru lin wai shi xue hui. : Ru lin wai shi xue kan / Zhongguo ru lin wai shi xue hui, Quanjiao Wu Jingzi ji nian guan bian.  1988- 1
Zhongguo ruan ke xue yan jiu hui. : Zhongguo zi xun ji gou da quan / Zhongguo ruan ke xue za zhi she, Zhongguo ruan ke xue yan jiu hui bian.  1993- 1
Zhongguo ruan ke xue za zhi she. : Zhongguo zi xun ji gou da quan / Zhongguo ruan ke xue za zhi she, Zhongguo ruan ke xue yan jiu hui bian.  1993- 1
Zhongguo "San guo yan yi" xue hui. : San guo yan yi xue kan.  1985- 1
Zhongguo san huan yin xiang she. : Lin hai xue yuan [videorecording] : zhi qu Weihu Shan / Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ju, Liu Peiran, Ma Jixing ; dao yan, Liu Peiran ; zhi pan zhu ren, Deng Fang.  2004 1
Zhongguo "san nong" xing shi gen zong diao cha ke ti zu. : Xiao kang Zhongguo tong : lai zi di ceng Zhongguo de diao cha bao gao / Zhongguo "san nong" xing shi gen zong diao cha ke ti zu, Zhong Han jing ji yan jiu suo nong cun fa zhan yan jiu bu bian.  2004 1
Zhongguo san wen xue hui,   5
Zhongguo shang ye lian he hui.   3
Zhongguo shang ye mei shu zuo jia xie hui. : Xian dai Zhongguo shang ye mei shu xuan ji / Zhongguo shang ye mei shu zuo jia xie hui bian.  1936 1
"Zhongguo shang ye nian jian" bian ji wei yuan hui. : Zhongguo shang ye nian jian.  1993 1
Zhongguo shang ye qi ye quan ji bian ji wei yuan hui.   2
Zhongguo Shang Zhou wen ming guo ji xue shu yan tao hui (1998 : : San dai wen ming yan jiu. 1 : 1998 nian Hebei Xingtai Zhongguo Shang Zhou wen ming guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / "San dai wen ming yan jiu" bian ji wei yuan hui bian.  1999 1
Zhongguo (Shanghai) wang luo shi ting chan ye ji di, : 2013 Zhongguo wang luo shi ting chan ye bao gao / Zhongguo (Shanghai) wang luo shi ting chan ye ji di bian.  2013 1
Zhongguo shao nian er tong chu ban she   6
Zhongguo shao shu min zu fu nü yun dong bian xie zu. : Shao shu min zu fu nü de li shi ju bian / Zhongguo shao shu min zu fu nü yun dong bian xie zu.  1998 1
Zhongguo shao shu min zu min su da ci dian bian xie zu. : Zhongguo shao shu min zu min su da ci dian / Zhongguo shao shu min zu min su da ci dian bian xie zu.  1995 1
"Zhongguo shao shu min zu she hui li shi diao cha zi liao cong kan" Fujian sheng bian ji zu. : She zu she hui li shi diao cha / "Zhongguo shao shu min zu she hui li shi diao cha zi liao cong kan" Fujian sheng bian ji zu bian.  1986 1
"Zhongguo shao shu min zu she hui li shi diao cha zi liao cong kan" xiu ding bian ji wei yuan hui.   4
"Zhongguo shao shu min zu wen hua da ci dian" bian shen wei yuan hui. : Zhongguo shao shu min zu wen hua da ci dian. Xi nan di qu juan / "Zhongguo shao shu min zu wen hua da ci dian" bian shen wei yuan hui. Tiemu'er. Dawamaiti (Weiwu'er zi) zhu bian.  1998 1
Zhongguo shao shu min zu wen xue hui. : Yunnan shao shu min zu wen xue lun ji / Zhongguo shao shu min zu wen xue xue hui Yunnan fen hui bian.  1982- 1
Zhongguo shao shu min zu wen xue xue hui. : Shao shu min zu wen xue lun ji / Zhongguo shao shu min zu wen xue xue hui bian.  1983- 1
"Zhongguo shao shu min zu yi shu ci dian" bian zuan wei yuan hui. : Zhongguo shao shu min zu yi shu ci dian / "Zhongguo shao shu min zu yi shu ci dian" bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui. : Zhongguo min zu yin yue yan jiu = Zhongguo minzu yinyue yanjiu / Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui, Guizhou Sheng yin yue jia xie hui.  1999 1
Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui. 2008 : : Hong ye man shan shi : Zhongguo shao shu min zu yin yue xue hui di shi yi jie nian hui ji shao shu min zu yin yue chuang xin jiao yu yan tao hui lun ji / Bao Daerhan zhu bian.  2009 1
"Zhongguo she hui bao xian shi ye fa zhan bao gao" bian wei hui. : Zhongguo she hui bao xian shi ye fa zhan bao gao / "Zhongguo she hui bao xian shi ye fa zhan bao gao" bian wei hui.  2006 1
Zhongguo she hui diao cha suo. : Zhongguo guo qing bao gao / Zhongguo she hui diao cha suo.  1990- 1
"Zhongguo she hui gong zuo bai ke quan shu" bian wei hui. : Zhongguo she hui gong zuo bai ke quan shu / [bian zhe "Zhongguo she hui gong zuo bai ke quan shu" bian wei hui ; zhu bian Chen Liangjin].  1994 1
Zhongguo she hui gong zuo xie hui. : She hui yu gong yi [electronic resource] .    1
Zhongguo she hui jiao yu she. : She hui jiao yu nian kan.    1
Zhongguo she hui jiao yu xue hui. : She hui jiao yu nian kan.    1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next