My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhou, Maocao. : Rouruo yu yan jiu / Sun Hongkai, Huang Chenglong, Zhou Maocao zhu.  2002 1
Zhou, Maosheng. : Zhongguo zao xing yi shu ci dian [electronic resource] / Lang Shaojun ... [et al.] zhu bian.  1996 1
  濂溪先生, 1017-1073 -- See Zhou, Dunyi, 1017-1073   1
Zhou, Mark,   4
Zhou, Meihua : Jiang Jingguo shou zha (minguo 39 nian - 52 nian) / bian ji Xu Ruihao, Zhou Meihua, Liao Wenshuo, Chen Shiju.  2015 1
Zhou, Meisen. : Ren jian zheng dao / Zhou Meisen zhu.  1996 1
Zhou, Meisen, 1956-   12
Zhou, Meiyu. : Rang ta zai huo yi ci / Zhou Meiyu.  1994 1
Zhou, Meiyu, 1910- : Zhou Meiyu xian sheng fang wen ji lu / fang wen Zhang Pengyuan ; ji lu Luo Jiurong.  1993 1
Zhou, Meng,   3
Zhou, MengChu.   7
Zhou, Mengdie, 1920- : Bu fu ru lai bu fu qing : "Shi tou ji" bai er shi hui chu tan / Zhou Mengdie.  2005 1
Zhou, Mengjiang, 1922- : Taiwan jiu shi / Zhou Mengjiang, Wang Sixiang zhu ; Ye Yunyun bian.  1995 1
Zhou, Mengyan, 1656-1739. : Anshi quan shu.  1922 1
Zhou, Mengyu, : Technology shocks, capital reallocation frictions and the cross-section of stock returns / Mengyu Zhou.  2016 1
Zhou, Mi, : Optimization and management in manufacturing engineering : resource collaborative optimization and management through the Internet of Things / Xinbao Liu, Jun Pei, Lin Liu, Hao Cheng, Mi Zhou, Panos M. Pardalos.  2017 1
Zhou, Mi, (1232-1298) : Zeng bu Wulin jiu shi / Zhou Mi, Zhu Tinghuan zeng bu ; Zhou Ying, Wu Jing dian jiao.  2014 1
Zhou, Mi, 1232-1308.   18
Zhou, Min.   2
Zhou, Min, 1956-   13
Zhou, Min, 1978- : Zai xiang cun wang shi jie : Zhongguo nong cun qing shao nian mei jie su yang yan jiu / Zhou Min zhu.  2016 1
Zhou, Min, : Shu hai li zhu : Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan zhen cang zhuan ji / zhu bian Zou Yingwen ; bian wei hui Zou Yingwen, Lin Jinguang, Liu Lizhi, Huo Yuzhen, Liang Zhenqiang ; Dong Ya yu wen zhen cang zhuan wen Zou Yingwen ; Ying yi Liu Yuntong, Zhang Tian, He Jiayi ; Ying wen bian ji Ye Zhiyan, Du Anni ; xi fang yu wen zhen cang zhuan wen Lin Jinguang ; Ying wen bian ji Shi Dali, Ye Zhiyan ; Zhong yi Zhou Min, He Jiayi = From the treasure house : jewels from the Library of The Chinese University of Hong Kong / editor-in-chief, Y.W. Chau ; editorial board, Y.W. Chau, Lam Chun-kwong, Maria L.C. Lau ; Teresa Y.C. Fok, Kevin C.K. Leung ; East Asian language collection contributors to entries, Y.W. Chau ; English translator Carolyn Lau, Zhang Tian, Ho Ka-ngai ; English editor Ip Chi-yin, Anne Douglas ; Western languages collection contributor to entries Lam Chun-kwong ; English editor Colin Storey, Ip Chi-yin ; Chinese translator Leonora Zhou, Ho Ka-ngai.  c2014 1
Zhou, Ming.   17
  Zhou, Ming -- See Zhou, Ming (Molecular biologist)   1
Zhou, Ming : Knowledge graph and semantic computing : language, knowledge, and intelligence : second China Conference, CCKS 2017, Chengdu, China, August 26-29, 2017, Revised selected papers / Juanzi Li, Ming Zhou, Guilin Qi, Ni Lao, Tong Ruan, Jianfeng Du (eds.).  2017 1
Zhou, Ming, : Prostate biopsy interpretation [electronic resource] : an illustrated guide / Rajal B. Shah, Ming Zhou, authors.  c2012 1
Zhou, Ming-Ming, : Histone recognition / Ming-Ming Zhou, editor.  2015 1
Zhou, Ming : Proteomics for biomarker discovery / edited by Ming Zhou and Timothy Veenstra.  2013 1
Zhou, Ming   2
Zhou, Ming, : Automated surface extraction in real time photogrammetry / by Ming Zhou.  1999 1
Zhou, Ming-Tuo. : Wireless technologies in intelligent transportation systems [electronic resource] / Ming-Tuo Zhou, Yan Zhang, and Laurence T. Yang, editors.  c2010 1
Zhou, Mingchu. : Xin yi Ming san wen xuan / Zhou Mingchu zhu yi ; Huang Zhimin jiao yue.  1998 1
Zhou, Mingfu. : Zhongguo shao shu min zu wen hua jian lun = Zhongguo shaoshuminzuwenhua jianlun / Zhou Mingfu, Jin Xinghua zhu bian.  2006 1
Zhou, Minghai, : Labor's Share of Income [electronic resource] : Another Key to Understand China's Income Inequality / by Minghai Zhou.  2016 1
Zhou, Minghua, : Electro-fenton process : new trends and scale-up / volume editors: Minghua Zhou, Mehmet A. Oturan, Ignasi Sirés ; with contributions by A.A. Alvarez-Gallegoes... [and more].  2018 1
Zhou, Minghui,   2
Zhou, Mingjiang,   2
Zhou, Minglang.   2
Zhou, Minglang, 1954-   3
Zhou, Mingqi.   3
Zhou, Mingquan. : Digital preservation technology for cultural heritage [electronic resource] / Mingquan Zhou, Guohua Geng, Zhongke Wu.  c2012 1
Zhou, Mingsheng. : Ke xue fa zhan guan zai fa da di qu yu qian fa da di qu cha bie hua shi shi yan jiu : yi Jiangsu Su nan, Su bei wei li / Zhou Mingsheng, Wu Zhenglin deng zhu.  2012 1
Zhou, Mingtai.   6
Zhou, Mingtao. : Biao zhun Ying Han/Han Ying ji suan ji xiang jie ci dian = Standard English-Chinese/Chinese-English computer dictionary / zhu bian Xie Jianxun, Zhou Mingtao ; zhu shen Song Minghua, Lu Weimin, Xu Jianhua.  1994 1
Zhou, Mingwei. : Shanghai wai shi zhi / zhu bian Zhou Mingwei, Tang Zhenchang ; fu zhu ian Gao Sen ... [et al.] ; zong zuan He Zhijian, Xiong Yuezhi ; "Shanghai wai shi zhi" bian ji shi bian.  1999 1
Zhou, Mingyi. : Ying Han su liao gong ye suo lüe yu ci dian / Li Zhong, Zhou Mingyi bian ; Wang Boying jiao.  1994 1
Zhou, Mingzhen. : Wo guo de gu dong wu / Zhou Mingzhen zhu ; "Zhi shi cong shu bian ji wei yuan hui bian.  1964 1
  Zhou, Minmin -- See Chang, Min-min   1
Zhou, Minqian, : Guo ji mao yi shi wu yu an li / Zhou Minqian, Zhu Xingyue.  2013 1
  Zhou, Minzhi, 1940- -- See Chou, Min-chih, 1940-   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next