My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhou, Ming, : Automated surface extraction in real time photogrammetry / by Ming Zhou.  1999 1
Zhou, Ming-Tuo. : Wireless technologies in intelligent transportation systems [electronic resource] / Ming-Tuo Zhou, Yan Zhang, and Laurence T. Yang, editors.  c2010 1
Zhou, Mingchu. : Xin yi Ming san wen xuan / Zhou Mingchu zhu yi ; Huang Zhimin jiao yue.  1998 1
Zhou, Mingfu. : Zhongguo shao shu min zu wen hua jian lun = Zhongguo shaoshuminzuwenhua jianlun / Zhou Mingfu, Jin Xinghua zhu bian.  2006 1
Zhou, Minghai, : Labor's Share of Income [electronic resource] : Another Key to Understand China's Income Inequality / by Minghai Zhou.  2016 1
Zhou, Minghua, : Electro-fenton process : new trends and scale-up / volume editors: Minghua Zhou, Mehmet A. Oturan, Ignasi Sirés ; with contributions by A.A. Alvarez-Gallegoes... [and more].  2018 1
Zhou, Minghui,   2
Zhou, Mingjiang,   2
Zhou, Minglang.   2
Zhou, Minglang, 1954-   3
Zhou, Mingqi.   3
Zhou, Mingquan. : Digital preservation technology for cultural heritage [electronic resource] / Mingquan Zhou, Guohua Geng, Zhongke Wu.  c2012 1
Zhou, Mingsheng. : Ke xue fa zhan guan zai fa da di qu yu qian fa da di qu cha bie hua shi shi yan jiu : yi Jiangsu Su nan, Su bei wei li / Zhou Mingsheng, Wu Zhenglin deng zhu.  2012 1
Zhou, Mingtai.   6
Zhou, Mingtao. : Biao zhun Ying Han/Han Ying ji suan ji xiang jie ci dian = Standard English-Chinese/Chinese-English computer dictionary / zhu bian Xie Jianxun, Zhou Mingtao ; zhu shen Song Minghua, Lu Weimin, Xu Jianhua.  1994 1
Zhou, Mingwei. : Shanghai wai shi zhi / zhu bian Zhou Mingwei, Tang Zhenchang ; fu zhu ian Gao Sen ... [et al.] ; zong zuan He Zhijian, Xiong Yuezhi ; "Shanghai wai shi zhi" bian ji shi bian.  1999 1
Zhou, Mingyi. : Ying Han su liao gong ye suo lüe yu ci dian / Li Zhong, Zhou Mingyi bian ; Wang Boying jiao.  1994 1
Zhou, Mingzhen. : Wo guo de gu dong wu / Zhou Mingzhen zhu ; "Zhi shi cong shu bian ji wei yuan hui bian.  1964 1
  Zhou, Minmin -- See Chang, Min-min   1
Zhou, Minqian, : Guo ji mao yi shi wu yu an li / Zhou Minqian, Zhu Xingyue.  2013 1
  Zhou, Minzhi, 1940- -- See Chou, Min-chih, 1940-   1
Zhou, Mo. : Economics of wildfire management : the development and application of suppression expenditure models / Michael S. Hand, Krista M. Gebert, Jingjing Liang, David E. Calkin, Matthew P. Thompson, and Mo Zhou.  2014 1
Zhou mo bao she. : Xin zheng xie ren wu zhi, Zhou mo bao she bian yin.  1970? 1
[Zhou mo bao she (Hongkong)] : Xin Zhongguo ren wu zhi.  1976? 1
Zhou, Mozhi. : Han Suyin zi zhuan. Can shu / Han Suyin zhu ; Zhu Jue, Zhou Mozhi, Zhou Lan yi.  1994 1
Zhou, Mubing. : Jing ji yun xing zhong de huo bi gong gei ji zhi / Zhou Mubing zhu.  1991 1
Zhou, Muzhi. : Ding : tuo qi Zhongguo de da cheng shi qun = Megalopolis in China / Zhou Muzhi zhu.  2004 1
Zhou, Nan.   5
Zhou, Nan, 1159-1213.   2
Zhou, Nan, 1927- : Zhou Nan kou shu : shen zai ji feng zhou yu zhong / Zong Daoyi deng bian zhu ; Zhou Nan xiu ding.  2007 1
Zhou, Nanben, 1949-   2
Zhou, Nanjing.   3
Zhou, Nanquan. : Yu qi / zhu bian Zhou Nanquan, Zhang Guangwen.  1995 1
Zhou, Nanrui, 14th cent.   2
Zhou, Neng-Fa,   2
Zhou, Nianqing.   2
Zhou, Ning,   5
  Zhou, Paul -- See Zhou, Bo (Lawyer)   1
Zhou, Paul, : 7.30 : 19/01/16.  2016 1
Zhou, Pei-bai. : Numerical Analysis of Electromagnetic Fields [electronic resource] / by Pei-bai Zhou.  1993 1
Zhou, Pei-bai, 1936- : Numerical analysis of electromagnetic fields / Pei-bai Zhou.  1993 1
Zhou, Peichun, : Beijing Zhou Peichun hua / [Zhou Peichun].  189-? 1
Zhou, Peihong.   3
Zhou, Peijiang,   2
Zhou, Peijing, : Advances in materials science, energy technology and environmental engineering / editors, Aragona Patty, Institute of Applied industrial Technology Division, Portland Community College, Portland, OR, USA, Peijing Zhou, School of Resources and E  2017 1
Zhou, Peiliang, : Nanjing shi chang da guan / zhu bian Bi Jiarong ; bian zhu zhe Wang Jiuxiang [and others] ; she ying Tong Tianli, Zhou Peiliang.  1984 1
Zhou, Peiyan.   6
Zhou, Peng, 1982- : Computational peptidology / edited by Peng Zhou, Jian Huang.  2015 1
Zhou, Pengfei. : Song ci san bai shou zhu xi / Zhou Pengfei, Wang Liya zhu xi.  1992 1
Zhou, Peter X., 1956- : Collecting Asia : East Asian libraries in North America, 1868-2008 / edited by Peter X. Zhou.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next