My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhou, Yan.   4
Zhou, Yan, 1925- : Wo yu Zhongguo shu dian / Zhou Yan zhu.  2004 1
Zhou, Yanan. : Tianjin lao xi yuan / Tianjin Shi dang an guan zhu bian ; Zhou Licheng, Zhou Yanan bian zhu.  2005 1
Zhou, Yanbin. : Zhongguo gu dai jing ji wen xuan / zhu bian Chen Shaowen ; can jia bian xie zhe Zhou Yanbin ... [deng].  1982 1
Zhou, Yanchun.   2
Zhou, Yang, 1908-   12
Zhou, Yang, 1908-1989.   2
Zhou, Yangshan.   9
Zhou, Yanhui. : Xie shang min zhu : tiao zhan yu fan si / Yue Ai'ersite zhu bian ; Zhou Yanhui yi.  2009 1
Zhou, Yanli. : Shanghai bao xian ye fa zhan yan jiu = Shanghai baoxianye fazhan yanjiu / zhu bian Zhou Yanli ; fu zhu bian Xu Wenhu, Deng Xionghan.  2003 1
Zhou, Yanping. : Qian nian liu yun : Zhongguo Zhuang zu ge xu / Wei Suwen, Zhou Yanping zhu.  2008 1
Zhou, YanYan.   2
Zhou, Yao, 1912- : The cicadidae of China : (Homoptera: Cicadoidea) / chief-editors Chou Io, Lei Zhongren ; authors Chou Io ... [et al.].  1997 1
Zhou, Yaolin, 1965- : Shi jie yi chan yu Zhongguo guo jia yi chan / zhu bian Zhou Yaolin, Wang Sanshan, Ni Wan ; can bian ren yuan Wang Sanshan ... [et al.].  2010 1
Zhou, Yaowen.   2
Zhou, Yaxun. : Jing ju zhi shi ci dian / zhu bian Wu Tongbin, Zhou Yaxun ; fu zhu bian Xu Lixian, Chen Huimin, Zhou Chunling.  1990 1
Zhou, Ye,   3
Zhou, Ye-Xin. : Strength of fibrous composites [electronic resource] / Zheng-Ming Huang, Ye-Xin Zhou.  c2011 1
Zhou, Ye'an, / editor of compilation. : Private equity funds in China : a 20-year overview / edited by Bin Xia, Wang Changyun, and Zhou Ye'an ; translated by Vivien Lee ; edited by Glenn Griffith and Vivien Lee.  2013 1
Zhou, Yecheng. : Theoretical studies of perovskite solar cells  2017 1
Zhou, Yeqian. : She hui xue ci dian / David Jary & Julia Jary zhu ; Zhou yeqian, Zhou Guanggan yi.  2005 1
Zhou, Yi.   9
Zhou, Yi, 1506-1569.   2
Zhou, Yi, 1933-   2
Zhou, yi qun. : She hui li liang ban xue zheng ce fa gui yu wen ti jie da / Zhu bian zhou yi qun.  2001 1
Zhou, Yi-Tong. : Artificial Neural Networks for Computer Vision [electronic resource] / by Yi-Tong Zhou, Rama Chellappa.  1992 1
Zhou, Yibai.   6
Zhou, Yibin. : Quanzhou shi mei tan zhi / Fujian sheng Quanzhou shi mei tan gong ye gong si bian ; [zhu bian Hu Zhongchao ; bian shen Zhou Yibin].  1994 1
Zhou, Yicang. : Modeling and dynamics of infectious diseases [electronic resource] / editors, Zhien Ma, Yicang Zhou, Jianhong Wu.  c2009 1
Zhou, Yicheng. : Education and science / compiled by the China Handbook Editorial Committee ; translated by Zhou Yicheng, Cai Guanping and Liu Huzhang.  1983 1
Zhou, Yichuan, / author. : Han yu guo ji jiao yu xue xi yu jiao xue dong ji he ce lüe yan jiu / Zhou Yichuan, Yuan Yuan, Yang Linwei deng zhu = A study of motivation and strategies of learning and teaching for Chinese international education / written by Yichuan Yuan, Yuan Yuan, Linwei Yang et al.  2015 1
Zhou, Yichuan, 1955- : Jin dai Zhongguo nü xing Riben liu xue shi, 1872-1945 nian / Zhou Yichuan zhu.  2007 1
Zhou, Yichun, 1963- : Micro- and macromechanical properties of materials / Yichun Zhou, Li Yang, Yongli Huang.  2014 1
Zhou, Yifei. : Qiuping mao xian ci xiu bian jie fa / Feng Qiuping bian zhu.  1939 1
Zhou, Yifeng,   2
Zhou, Yifu. : Xian dai Zhongguo ming ren zhuan ji / [bian zhu zhe Zhou Yifu]  1976 1
Zhou, Yigan.   2
Zhou, Yihu, 1972- : Zhongguo chao ji chuan mei gong chang de xing cheng / Zhou Yihu zhu.  2011 1
Zhou, Yiliang, 1912-   2
Zhou, Yiliang, 1913- : Zhou Yiliang xue shu wen hua sui bi / Zhou Yiliang zhu.  1998 1
Zhou, Yiliang, 1913-2001,   4
Zhou, Yilong. : Mei ti de zuo dian / (tai) zhou yi long zhu.  1999 1
Zhou, Yiman. : Shanghai shi Jiading xian zhi / zhu bian Yang Yubai ; fu zhu bian, xian zuan Ni Suo'an, Zhou Yiman ; Shanghai shi Jiading xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Zhou, Yimin.   6
Zhou, Yimou. : Mawangdui yi xue wen hua / Zhou Yimou deng zhu.  1994 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next