My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhu, Baishui. : Liu Feilie xuan ji / Zhu Baishui xuan ji.  1978 1
Zhu, Bangfu. : Zhong wen dian nao man tan / Zhu Bangfu bian zhu.  1982 1
  Zhu, Bangliang, 1635-1704 -- See Yan, Yuan, 1635-1704   1
Zhu, Bangxian. : Zhong yi bing zheng xiao fang ci dian / zhu bian Zhu Bangxian ; fu zhu bian Tao Yufeng, Hua Beiling ; bian wei Fang Lixing ... [deng].  2005 1
Zhu, Bangxing. : Shanghai chan ye yu Shanghai zhi gong / Zhu Bangxing, Hu Linge, Xu Sheng he bian [xie] ; Shanghai gong ren yun dong shi liao wei yuan hui jiao ding.  1984 1
Zhu, Bangzhu, : Pricing and forecasting carbon markets : models and empirical analyses / Banghzu Zhu, Julien Chevallier.  2017 1
Zhu, Baohe. : Shanghai shi Baoshan xian zhi / zhu bian Zhu Baohe ; fu zhu bian Gu Bomin, Yao Jiaju ; Shanghai shi Baoshan qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
  Zhu, Baojin, 1928- -- See Chu, Pao-chin, 1928-   1
Zhu, Baojiong. : Ming Qing jin shi ti ming bei lu suo yin / Zhu Baojiong, Xie Peilin bian.  1980 1
Zhu, Baoliang. : Er shi shi ji Zhongguo zuo jia bi ming lu / Zhu Baoling zhu bian ; Han xue yan jiu zhong xin bian yin.  1989 1
Zhu, Baoshu.   2
Zhu, Baotian. : Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Zhongguo Naxi zu xiang xing wen jing dian fen lei mu lu / Zhu Baotian bian = Annotated catalog of Naxi pictographic manuscripts in the Harvard-Yenching Library, Harvard University / complied by Zhu Baotian.  c1997 1
Zhu, Baoxun. : Hunan shi ye zhi / Zhu Xinong, Zhu Baoxun.  2008 1
Zhu, Baoyi, (1913- ) : Zi chan jie ji shi zhong ren kou lun pi pan / Zhu Baoyi.  1958 1
Zhu, Baoyong. : Zhongguo jiu jing / Zhu Baoyong, Zhang Kechang zhu bian.  2000 1
Zhu, Benhe   2
Zhu, Benliang, : Topology Optimization of Compliant Mechanisms / Xianming Zhang, Benliang Zhu.  2018 1
Zhu, Bi, jin shi 1274.   2
Zhu, Bian, 12th cent.   2
Zhu, Bilian. : Zhongguo gu dai wen xue shi dian [electronic resource] / Zhu Bilian zhu bian.  1992 1
Zhu, Bin,   2
Zhu, Bing.   4
Zhu, Binghai.   2
Zhu, Binghe. : Microstructure, property and processing of functional ceramics [electronic resource] / Qingrui Yin, Binghe Zhu, Huarong Zeng.  2009 1
Zhu, Bingyao.   3
Zhu, Bingyi. : Wang Yangming ru sheng di gong fu / Zhu Bingyi zhu.  1979 1
Zhu, Binhai, 1966-   10
Zhu, Binyuan, : Yindu de fa xian / (Yin) Jiawahala'er Nihelu zhu ; Xiang Zhejun, Zhu Binyuan, Yang Shoulin yi.  2016 1
Zhu, Bisen. : Nü guo nan er lei : Lin Qinnan zhuan / Zhu Bisen zhu.  1989 1
Zhu, Bo.   3
Zhu, Bohan. : Baixia qu zhi / Nanjing shi Baixia qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Chang Kangping ; fu zhu bian Zhu Bohan ... [et al.].  1988 1
Zhu, Bokang. : Zhongguo jing ji tong shi / Zhu Bokang, Shi Zhengkang zhu.  1995 1
Zhu, Bokun.   3
Zhu, Bolong. : Zhongguo tu mu jian zhu bai ke ci dian. Jian zhu jie gou / [zhu bian Chen Yubo, Zhu Bolong].  1999 1
Zhu, Boqian.   3
Zhu, Boshi. : Xie zuo gai lun = Xiezuo gailun / zhu bian Zhu Boshi ; bian wei Yin Junsheng ... [et al.].  1983 1
Zhu, Boxiong.   3
  Zhu, Boyong -- See Chu, Po-Young   1
Zhu, Bryan, : The Project : May 23, 2017.  2017 1
Zhu, Ce, : Advanced Video Communications over Wireless Networks [electronic resource] / Zhu, Ce.  2017 1
Zhu, Ce, 1969- : 3D-TV system with depth-image-based rendering [electronic resource] : architectures, techniques and challenges / Ce Zhu...[et al.], editors.  c2013 1
Zhu, Cenlou. : Wo guo she hui de bian qian yu fa zhan / Zhu Cenlou zhu bian.  1981 1
Zhu, Changchao. : Lushan / Deng Weizhi, Li Wenfan, Zhu Changchao bian zhu.  1981 1
Zhu, Changming, : Modeling with digital ocean and digital coast / Xin Zhang, Lei Wang, Xiaoyi Jiang, Changming Zhu, editors.  2017 1
Zhu, Changwen, 1039-1098.   7
Zhu, Changyou. : Labour administration reforms in China / Giuseppe Casale, Changyou Zhu.  2013 1
Zhu, Chao. : Chinese health care : a comprehensive review of the health services of the People's Republic of China / edited by, editor-in-chief Chen Haifeng, assistant editor, Zhu Chao.  1984 1
Zhu, Chao,   2
Zhu, Chaofeng, 1973- : The Maslov index in symplectic Banach spaces / Bernhelm Booss-Bavnbek, Chaofeng Zhu.  2018 1
Zhu, Chaowei, : Guang rong yu meng xiang : 1932-1972 nian Meiguo xu shi shi / [Mei] Weilian Manchesite zhu ; Sichuan wai guo yu da xue fan yi xue yuan fan yi zu yi ; Li Longquan, Zhu Chaowei jiao yi = The glory and the dream: a narrative history of America, 1932-1972, William Manchester.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next