My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zhuang, Wenqiang.   2
Zhuang, Wensheng. : Zhejiang sheng Pinghu xian zhi / Zhejiang sheng Pinghu xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhuang Wensheng ; fu zhu bian Ruan Songlin ... [et al.].  1993 1
Zhuang, Wenya. : Quan guo wen hua ji guan yi lan, 1934 / Zhuang Wenya bian.  198- 1
Zhuang, Wenzhong. : Jiao ji Han yu 100 ke / zhu bian Liu Xun, bian zhe Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; fan yi Zhang Yun = Communicative Chinese in 100 lessons / compiled by Liu Xun (chief), Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; translated by Zhang Yun.  1991 1
Zhuang, Wubin, 1978-   3
Zhuang, Xiahai,   3
Zhuang, Xichang. : Zhongguo de wen hua he ke xue / Yuehan Moxun bian zhu ; Zhuang Xichang, Mao Jingpei yi.  1988 1
Zhuang, Xifan. : Nanchang fa zhan lan pi shu. 2010 [electronic resource] / Luo Shuqiang, Zhuang Xifan zhu bian ; Nanchang Shi fa zhang gai ge wei yuan hui, Nanchang She hui ke xue yuan bian.  2010 1
Zhuang, Xin, 1946- : Uncommon wisdom : works by Chng Seok Tin from 1966-2011= [Hua Fei hua : Zhuang Xinchen hui gu zhan 1966-2011].  2011 1
Zhuang, Xinxing.   2
  Zhuang, Xinzheng -- See Chuang, H. C.   1
Zhuang, Xiuling. : Yi yu sheng huo, dang dai tao yi zhan = Lively clay--contemporary ceramics in Taiwan / [zhi xing bian ji Zhuang Xiuling, Yang Xiufen].  2002 1
Zhuang, Xizu. : Zhongguo shu fa quan ji. 20, San guo liang Jin nan bei chao bian. Wei Jin nan chao ming jia / zhu bian Liu Zhengcheng ; ben juan zhu bian Zhuang Xizu.  1996 1
Zhuang, Xu. : Si shu meng yin [electronic resource] : [15 juan / Cai Qing zhuan]. Meng yin bie lu / [Zhuang Xu bian].  2006 1
Zhuang, Xu, 16th cent. : Si shu meng yin [15 juan, Cai Qing zhuan.  1972 1
"Zhuang xue cong shu" bian wei hui. : Xu Songshi min zu xue wen ji / "Zhuang xue cong shu" bian wei hui bian.  2005 1
Zhuang, xue min. : Wu bai luo han / Li zeng xin, gao shou xian zhuan wen ; qi fu, zhuang xue min, li zuo bian hui.  1998 1
  Zhuang, Xueteng, 1972- -- See Ch'ng, Huck Theng, 1972-   1
Zhuang, Xuping. : Zhu Zhuang Yan shi da zu pu / [Taizhong Zhu Zhuang Yan xing zong qin hui, Zhu Zhuang Yan shi da zu pu bian zuan wei yuan hui bian zuan, Zhuang Xuping zhu bian.  1972 1
Zhuang, Xuying. : Zhongguo zheng quan shi chang jian guan li lun yu shi jian / Zhuang Xuying.  2001 1
Zhuang, Ya'er. : Contraceptive data of China / by Zhuang Ya'er.  1997 1
Zhuang, Yahan, 1982- : Ru he zheng chang, zen yang guo jia? : zou jin Shiyuan Shentailang de guo zu xu shi / Zhuang Yahan zhu.  2008 1
Zhuang, Yan, 1899-   3
Zhuang yan chu ban she.   3
Zhuang, Yanping. : Zhongguo san jiang ping yuan shi di = Sanjiang wetland in China / Zhuang Yanping she ying.  2003 1
Zhuang, Yao. : Konghou yin [sound recording]  2008 1
  Zhuang, Yazhong, 1965- -- See Chuang, Ya-Chung, 1965-   1
Zhuang, Yi. : Shi ba da huan wei : quan dang shang xia ji sheng guan / Zhuang Yi.  2011 1
Zhuang, Yichuan.   2
Zhuang, Yichun, fl. 1976- : Ri yu zi xiu du ben / bian zhu zhe Zhuang Yichun.  1976 1
Zhuang, Yifu. : Gu dian xi qu cun mu hui kao / Zhuang Yifu bian zhu.  1982 1
Zhuang, Yijie, : Water societies and technologies from the past and present / edited by Yijie Zhuang, Mark Altaweel.  2018 1
Zhuang, Yin, 1933-   5
Zhuang, Ying.   2
Zhuang, Yingzhang.   7
Zhuang, Yiqun. : Shao shu min zu yu yan diao cha yan jiu jiao cheng / Gao Huanian, Song Changdong, Zhuang Yiqun bian zhu.  1990 1
Zhuang, Yishu, : Xiang xia ren de bei ge / [Mei] J.D. Wansi zhu ; Liu Xiaotong, Zhuang Yishu yi = Hillbilly elegy / J.D. Vance.  2017 1
Zhuang, Yiwen, 1973- : Qijun shu xin ji / Li Ruiteng, Zhuang Yiwen zhu bian ; [ce hua Guo li zhong yang da xue Zhong wen xi Qijun yan jiu zhong xin].  2007 1
Zhuang, Yizeng. : Wu mi le [videorecording] = Let it be / Gong gong dian shi tai zhi zuo ; jian zhi Feng Xianxian ; dao yan Yan Lanquan, Zhuang Yizeng.  2006 1
Zhuang, Yizhuan, : Yi hai yi su : Han Ying fan yi jiu bai li / Zhuang Yizhuan bian zhu.  2017 1
Zhuang, Yongkang.   2
Zhuang, Yongkang, 1948- : Cong wu du dao nan yang : yi ge Xinjiapo ren de xin ying lu / Zhuang Yongkang.  1998 1
Zhuang , Yongmin : Taiwan ge yao zhui xiang qu [electronic resource] / Zhuang , Yongmin.  1994 1
Zhuang, Yongming.   13
Zhuang, Yongping. : Jing ju chang qiang yin yue yan jiu / Zhuang Yongping, Pan Fangsheng zhu.  1994 1
Zhuang, Yongshu. : "Zhong gong dang shi" fu dao / Zhuang Yongshu ... [et al.] bian.  1984 1
Zhuang, Youwei. : Mao Zedong si xiang yan jiu da xi. Zheng zhi juan / zhu bian Wang Bangzuo, fu zhu bian Tang Peiji, Zhuang Youwei ; zhuan gao Wang Bangzuo ... [et al.].  1993 1
Zhuang, Yu.   4
Zhuang, Yuequn. : Guangzhou Shi Tianhe Qu ren kou fen xi bao gao / Guangzhou Shi Tianhe Qu di wu ci ren kou pu cha ban gong shi zhu bian ; zhi bi Zhuang Yuequn, Zheng Ben.  2003 1
Zhuang, Yueting.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next