My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Zou, Heng-fu.   2
Zou, Hengyu. : Gu Han yu chang yong ci ci dian = Guhanyu changyongci cidian / Zou Hengyu, Wang Ailun bian xie; Song Wenbing shen ding.  2013 1
Zou, Hong. : Kuo da xiao fei xu qiu de wei guan ji chu yan jiu [electronic resource] : wo guo cheng zhen ju min jia ting zi chan yu xiao fei wen ti fen xi / Zou Hong zhu.  2010 1
Zou, Hongfeng. : Ying Han guo ji mao yi yu hang yun suo lüe yu ci dian = An English-Chinese dictionary abbreviations for shipping & international trade / Zou Zihong, Zou Hongfeng, Zou Hongmei bian.  2002 1
Zou, Hongmei. : Ying Han guo ji mao yi yu hang yun suo lüe yu ci dian = An English-Chinese dictionary abbreviations for shipping & international trade / Zou Zihong, Zou Hongfeng, Zou Hongmei bian.  2002 1
Zou, Hongqiang. : Wei ru chao lu [electronic resource] : 2010-2011 Zhongguo wang luo yu qing bao gao = Report on public opinion of China internet 2010-2011 / Du Junfei zhu bian ; Zou Hongqiang fu zhu bian.  2011 1
Zou, Hongyi. : Qing dai shi da yi an / Zou Hongyi, Chen Yuhua zhu.  1991 1
Zou, Houben. : Jiangsu kao gu wu shi nian / zhu bian Zou Houben ; fu zhu bian Wu Jianmin, Gu Jianxiang.  2000 1
Zou, Huachun, / author. : Human Papillomavirus and Other Sexually Transmitted Infections in Men Who Have Sex with Men / Huachun Zou.  2013 1
Zou, Huan. : Faguo cheng shi gui hua 40 nian = 40 ans d'urbanisme en France / Mixie'er Mishao, Zhang Jie, Zou Huan zhu bian ; He Feng, Ren Yufei fan yi.  2007 1
Zou, Huaxiang. : Zhongguo jin xian dai tu shu guan shi ye da shi ji/ Zou Huaxiang, Shi Jinyan.  1988 1
Zou, Hui, 1967- : A Jesuit garden in Beijing and early modern Chinese culture [electronic resource] / Hui Zou.  c2011 1
Zou, Huiling. : Di er shi er tiao jun gui = Catch-22 / Yuesefu Haile zhu ; Yang Jia, Cheng Aimin, Zou Huiling yi.  1998 1
Zou, Huiqing. : Li Xiannian jing ji si xiang yan jiu / Zou Huiqing zhu.  1993 1
Zou, Ji. : Huan jing jing ji yi ti hua zheng ce yan jiu / Zou Yi.  2000 1
Zou, Jiali. : Daofen zhu yi xi nian mu lu / Zou Jiali ji.  1984 1
Zou, Jiamian. : Hai bao bai nian = One hundred years of poster / Zou Jiamian bian zhu.  2003 1
Zou, Jian. : Zhongguo xin sheng dai dian ying duo xiang bi jiao yan jiu / Zou Jian zhu.  2007 1
Zou, Jianjun.   2
Zou, Jianping. : Advances in nanodevices and nanofabrication [electronic resource] : selected publications from Symposium of Nanodevices and Nanofabrication in ICMAT2011 / edited by Qing Zhang, W.I. Milne, Jianping Zou.  2012 1
Zou, Jiayan : Studia linguistica serica = Han yu yan jiu / edited by Benjamin K. T'sou.  1998 1
  Zou, Jiayen -- See Zou, Jiayan   1
Zou, Jiayi, / editor. : 2011 : guo ji jing ji feng yun = Global economy : 2011 highlights / Zhu Guangyao zhu bian ; Zou Jiayi, Zhang Guochun, Chang Junhong fu zhu bian.  2012 1
Zou, Jichu. : Zhongguo cai zheng zhi du gai ge zhi tan suo / Zou Jichu zhu.  2003 1
Zou, Jin. : Zhongguo fang di chan jin rong feng xian fang fan yan jiu [electronic resource] : dui zi chan zheng quan hua fang shi de si kao / Zou Jin zhu.  2011 1
Zou, Jingwen. : Li Denghui zhi zheng gao bai shi lu / Li Denghui shou fang ; Zou Jingwen cai fang ji lu.  2001 1
Zou, Jingzhi, / screenwriter. : The grandmaster / The Weinstein Company, Annapurna Pictures, Block2 Pictures, Sil-Metropole Organisation Limited present ; a Jettone Films, Sil-Metropole Organisation Limited production ; a Wong Kar Wai film ; producers, Wong Kar Wai, Jacky Pang Yee Wah ; story by Wong Kar Wai ; screenplay by Zou Jingzhi, Xu Haofeng, Wong Kar Wai ; directed by Wong Kar Wai.  2014 1
Zou, Jinsheng. : Jiu gong da cheng nan bei ci gong pu / [bian zuan zhe Zhou Xiangyu, Zou Jinsheng bian ji ; Xu Xinghua, Wang Wenlu fen zuan].  1987 1
Zou, Jinwen, / author. : Jin dai Zhongguo jing ji xue de fa zhan : yi liu xue sheng bo shi lun wen wei zhong xin de kao cha / Zou Jinwen zhu.  2016 1
Zou, Jinxian, 1943- / author. : Song dai Du shi xue shu lun / Zou Jinxian zhu.  2016 1
Zou, Jiwan, fl. 1979-   2
Zou, Kelly H.,   3
Zou, Keyuan,   17
Zou, Lang.   3
Zou, Lei,   2
Zou, Lei, 1986 November- / author. : The political economy of China's Belt and Road Initiative / Lei Zou (Shanghai Administration Institute, China) ; translated by Zhang Zhiping (The Navy Medical University in Changhai, China).  2018 1
Zou, Leuzi. : Hunan wen miao yu shu yuan : ru jia wen hua de zai ti / Zou Leuzi bian zhu.  2004 1
Zou, Li.   2
Zou, Liang, / editor. : Proceedings of the 17th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate / Jiayuan Wang, Zhikun Ding, Liang Zou, Jian Zuo, editors.  2013? 1
Zou, Lianke, / author. : Zhongguo tu di zhi du " shi dian shi yan " yan jiu / Wang Tingyong, Yang Suiquan, Zou Lianke zhu.  2018 1
Zou, Lianyan. : Wen yan chang yong ci shou ce / Liu Jianping, Zou Lianyan.  1980 1
Zou, Ligang. : Ying Han guo ji shang shi fa lü ci dian = English-Chinese dictionary of international commercial law / Shen Leping, Zou Ligang zhu bian.  1999 1
Zou, Lixin, (di fang zhi) : Qian nan bu yi zu miao zu zi zhi zhou zhi. Di shi si juan, You dian zhi / Qian nan bu yi zu miao zu zi zhi zhou zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
Zou, Lixing, / author. : China's rise : development-oriented finance and sustainable development / Lixing Zou.  2015 1
Zou, Lizuo. : Di fang ren da gong zuo yu min zhu fa zhi jian she / zhu bian Zou Lizuo ; fu zhu bian Li Yihui, Zhu Zhuyin.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next