My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
297.2 Maas Bund71 20190110} : al-Jahl bi-masāʼil al-iʻtiqād wa-ḥukmuh / taʼlīf ʻAbd al-Razzāq ibn Ṭāhir ibn Aḥmad Maʻāshir.  1996 1
297.2 Made : Studies in medieval Muslim thought and history / Wilferd Madelung ; edited by Sabine Schmidtke.  2013 1
297.2 Madk : Aḍwaʼ Islāmīyah ʻalá ʻaqīdat Sayyid Quṭb wa-fikrih / bi-qalam Rabīʻ ibn Hādī ʻUmayr al-Madkhalī.  1998 1
297.2 Mahm Bund71 20190110} : Ḥiwār maʻa ṣadīqī al-mulḥid. / Muṣṭafá Maḥmūd.  1974 1
297.2 Manb Bund71 20190110} : Risālah fī al-samāʻ wa-al-raqṣ / jamʻ Muḥammad ibn Muḥammad al-Manbijī al-Ḥanbalī ; ʻallaqa ʻalayhā wa-kharraja aḥādīthahā Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq.  1997 1
297.2 Mani Bund71 20190110} : Sharḥ al-`Aqīdah al-Saffārīnīyah : al-Kawākib al-durrīyah li-sharḥ "al-Durrah al-Muḍīyah fī `aqd ahl al-firqah al-marḍīyah" / ta'līf Muḥammad ibn `Abd al-`Azīz Māni` ; ḥaqqaqa nuṣūṣahu wa-kharraja aḥādīthahu wa-`allaqa `alayhi Abū Muḥammad Ashraf ibn `Abd al-Maqṣūd.  1997 1
297.2 Marw Bund71 20190110} : Islam dan barat : membangun teologi dialog / Hasan Basri Marwah, Very Verdiansyah.  2004 1
297.2 Masd : Berislam secara toleran : teologi kerukunan umat beragama / Irwan Masduqi.  2011 1
297.2 Mash   2
297.2 Maud Bund71 20190110} : Ḥājat al-insānīyah ilā naẓarīyah ṣāliḥah wa ilā jamā`at rāshidah taqawum bahā / Abī al-`Alā al-Mawdūdī.  1970 1
297.2 Mayd Bund71 20190110} : al-ʻAqīdah al-Islāmīyah wa-ususuhā / ʻAbd al-Raḥmān Ḥasan Ḥabannakah al-Maydānī.  1994 1
297.2 Mual Bund71 20190110} : Majmū` fīhi : 1. Risālah fīmā `alá al-mutaṣadd{229}yin li-ṭab` al-kutub al-qadīmah fi`lah, 2. Uṣūl al-taṣḥīḥ, 3. Baḥth ḥawl tafsīr al-Rāzī, 4. Sirat al-Nabī min `Arafāt ilá al-muzdalifah, 5. `Aqīdat al-`Arab fī watanaytahum / `Abd al-Raḥmān ibn Yaḥyá al-Mu`allimī al-Yamānī Thuma al-Makkī ; i`ddahā lil-nashr wa `allaqa `alayhā Mājid ibn `Abd al-`Azīz al-Zīyādī.  1996 1
297.2 Muha   12
297.2 Muhy Bund71 20190110} : Hāʾulāʾ takalamu fī al-mahd / iʿdād Abū Usāmah Muḥyī al-Dīn.  1994 1
297.2 Murt   14
297.2 Muta : Understanding Islamic sciences : philosophy, theology, mysticism, morality, jurisprudence / Murta{243}zā Muṭāhhār{229}ı.  2002 1
297.2 Muzi Bund71 20190110} : Muzīl al-ilbās fī al-aḥkām ʻalá al-nās : qaḍāyā ʻaqdīyah manhajīyah wa-raʼy al-ʻulamāʼ fīhā / ʻAbd al-ʻAzīz ibn Bāz, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Muḥammad al-ʻUthaymayn, ʻAbd Allāh ibn Jibrīn, wa-ghayruhum ; iʻdād al-Saʻīd ibn Ṣābir ʻAbduh.  1997 1
297.2 Nagu : Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu : suatu mukaddimah mengenai peranan Islam dalam peradaban sejarah Melayu-Indonesia, dan kesannya dalam sejarah pemikiran, bahasa, dan kesusasteraan Melayu.  1972 1
297.2 Nahi Bund71 20190110} : al-Nāhīyah, ʻan taʻn Amīr al-Muʼminīn Muʻāwīyah Raḍī Allāh ʻanhu wa yalīyah al-asālīb al-badīʻah wa yalayhumā al-ḥujaj al-qaṭʻīyah wa yalayhā risālat radd al-rawāfiḍ / ʻAbd al-ʻAzīz ibn Aḥmad ibn Ḥāmid al-Farhārawī ... [et al.]  1992 1
297.2 Nahw : al-Ḥadāthah fī manẓūr īmānī / ʻAdnān ʻAlī Riḍā al-Naḥwī.  1993 1
297.2 Naml Bund71 20190110} : Aqall al-jamʻ ʻinda al-Uṣūlīyīn wa-athar al-ikhtilāf fīh / taʼlīf ʻAbd al-Karīm ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Namlah.  1993 1
297.2 Nash : Tradisional versus liberal : perempuan dalam lipatan pemikiran Muslim / M. Nashirudin, Sidik Hasan.  2009 1
297.2 Nett : Seek knowledge : thought and travel in the house of Islam / Ian Richard Netton.  1996 1
297.2 Oxfo : The Oxford handbook of Islamic theology / edited by Sabine Schmidtke.  2016 1
297.2 Pudj : Serat Yusup : peran, fungsi, dan manfaatnya / oleh Titik Pudjiastuti.  2018 1
297.2 Qaht   2
297.2 Qara   2
297.2 Qasr : Shuʻab al-īmān / ta'līf Abī Muḥammad ̀Abd al-Jalīl ibn Mūsá ibn ̀Abd al-Jalīl al-Andalusī al-màrūf bi-al-Qaṣrī ; taḥqīq Sayyid Kasrawī Ḥasan.  1995 1
297.2 Qutb   3
297.2 Qutb Bund71 20190110} : al-Islām ka-badīl ʻan al-afkār wa-al-ʻaqāʼid al-mustawradah : wa-abḥāth ukhrá / Muḥammad Quṭb.  1993? 1
297.2 Raha   2
297.2 Rahm : Major themes of the Qur'ān / by Fazlur Rahman.  1994 1
297.2 Raji Bund71 20190110} : Sharḥ al-`Ubūdīyah li-Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah / sharḥ `Abd al-`Azīz ibn `Abd Allāh al-Rājiḥī.  1998 1
297.2 Rama : What I believe / Tariq Ramadan.  2010 1
297.2 Raml Bund71 20190110} : Ṣifāt al-abrār wa-al-muqarrabīn wa-thawābaḥum / taʼlīf Muḥammad Shūmān ibn Aḥmad al-Ramlī.  1995 1
297.2 Rash Bund71 20190110} : al-Tanbīhāt al-sanīyah `alá al-`aqīdah al-wāsiṭīyah / `Abd al-`Azīz al-Nāṣir al-Rashīd.  1995 1
297.2 Razi Bund71 20190110} : Aḥādīth fī dhamm al-kalām wa-ahlih / intakhabahā Abū al-Faḍl al-Muqrī min radd Abī `Abd al-Raḥmān al-Sulamī `alá ahl al-Kalām ; dirāsah wa-taḥqīq Nāṣir ibn `Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Juday`.  1996 1
297.2 Rein : Before Revelation : the boundaries of Muslim moral thought / A. Kevin Reinhart.  1995 1
297.2 Role : The role of ideology in constructing the human being / written by ar-Risalah Center ; translated by Sayyid J. M. al-Husaini.  2003 1
297.2 Saad : The fundamentals of religion : questions and answers / Sadique al-Saaʿdy ; [translated by] M.A. al-Malaika.  2002 1
297.2 Sabi Bund71 20190110} : al-ʻAqāʼid al-Islāmīyah / al-Sayyid Sābiq.  1985 1
297.2 Saee   4
297.2 Saff Bund71 20190110} : Lawāmiʻ al-anwār al-bahīyah wa-sawāṭiʻ al-asrār al-atharīyah sharḥ al-Durrah al-muḍīyah fī ʻaqidat al-firqah al-marḍīyah / taʼlīf Muḥammad ibn Aḥmad al-Saffārīnī ; tanbīh ʿalayhā taʿlīqāt mufīdah lil-Shaykh ʿAbd al-Raḥmān Abā Buṭayn, al-Shaykh Sulaymān ibn Suḥmān wa naqūl min kutub Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah wa talmīdhah al-ʿAllāmah Ibn al-Qayyim.  1991 1
297.2 Salm   2
297.2 Sami Bund71 20190110} : al-Fawāʼid al-jāmiʻah fī ʻiddat masāʼil nāfiʻah / li-ʻAbd al-Salām al-Samīj.  1991 1
297.2 Sanu Bund71 20190110} : al-Majmūʻah al-mukhtārah min mu̕allafāt al-ustādh al-aʻzam al-Imām Sayyidī/ Muḥammad ibn ʻAlī al-San{229} sī.  1990 1
297.2 Sead   5
297.2 Shai : Islam : the Arab national movement / [by Anwar Shaikh].  1995 1
297.2 Shan   2
297.2 Shar   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next