My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 
Look for full text

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

Cover Art
PRINTED BOOKS

Title Zhe jiang wen shi zi liao xuan ji. Di si shi yi ji, Feng yu yi tong zhou : Zhe jiang zhu ming ai guo min zhu ren shi shi liao zhuan ji / Zhong guo ren min zheng zhi xie shang hui yi zhe jiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
浙江文史资料选辑. 第四十一辑, 风雨忆同舟 : 浙江著名爱国民主人士史料专辑 / 中国人民政治协商会议浙江省委员会文史资料研究委员会编.

Published Hangzhou : Zhe jiang ren min chu ban she, 1989.
杭州 : 浙江人民出版社, 1989.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store  3208 C330C : NO.41 1989 GD17    AVAILABLE
Edition Di 1 ban.
第1版.
Physical description 272 p. ; 20 cm
Notes Di fang wen xian.
地方文献.
Other author Zhong guo ren min zheng zhi xie shang hui yi zhe jiang sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui.
中国人民政治协商会议浙江省委员会文史资料研究委员会.
Variant Title Zhe jiang zhu ming ai guo min zhu ren shi shi liao zhuan ji
浙江著名爱国民主人士史料专辑
Feng yu yi tong zhou
风雨忆同舟
ISBN 7213003917
9787213003912