My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
3414.1 K231 Mf32 : Yokohama fukkōroku / Koike Tokuhisa.  1925 1
3414.1 K382 Mj6   2
3414.1 N121 Qc4 : Bakumatsu Meiji no kokusai shijō to Nihon : kiito bōeki to Yokohama / Nishikawa Takeomi.  1997 1
3414.1 O467 Mj6 : Yokohama enkakushi, Ōta Hisayoshi hen, Ishii Mitsutarō kōtei.  1970 1
3414.1 T205 Mj6 : Yokohama rekishi sanpo / [chosha Tsukuta Jitsuo].  1975 1
3414.1 T205a Mj6 : Yokohama shiwa sanpo : kindaika urabanashi / Tsukuda Jitsuo, Uchida Yomozō cho.  1977 1
3414.1 T377 Mj6 : Yokohama Yamate : Nihon ni atta gaikoku / Torii Tami ; Irasutorēshon Ogushi Seiki.  1977 1
3414.1 T642 Mj6 : Toshi Yokohama monogatari / Tamura Akira.  1989 1
3414.1 Y265 Mj6 : Keihin toshi mondaishi, Yamada Mamoru cho.  1974 1
3414.1 Y434 : Fukkō kinen Yokohama daihakurankai yōran / [Fukkō Kinen Yokohama Daihakurankai Kyōsankai hensan].  1935 1
3414.1 Y435   6
3414.1 Y436 Mj6 : Yokohama Chōkaisho nikki : Yokohama machinanushi Ono Hyōsuke no kiroku / [henshū Yokohama Kaikō Shiryōkan, Yokohama Kaikō Shiryō Fukyū Kyōkai]  1991 1
3414.1 Y437 Mj6   7
3414.1 Y437a Mj6 : Yokohama kankei shinbun kiji nenpyō kō : 1895-nen--1899-nen (Meiji 28-nen--Meiji 32-nen) / [henshū Yokohama Kaikō Shiryōkan, Yokohama Kaikō Shiryō Fukyū Kyōkai].  1990 1
3414.1 Y437b Mj6 : Yokohama Kaikō Shiryōkan shūzō gyōsei shiryō mokuroku / [henshū Yokohama Kaikō Shiryōkan].  1995 1
3414.1 Y437c Mj6   13
3414.1 Y437d Qc2 : Minatomachi, Yokohama no toshi keisei shi / Yokohama-shi Kikaku Chōseikyoku = Yokohama, development process of port city Yokohama / Planning & Coordination Bureau, the City of Yokohama.  1981 1
3414.1 Y437e Mf32   6
3414.1 Y437g : Yokohamakō / [Yokohama-shi].  1934 1
3414.1 Y437h Mj7 : Haran no hanseiki : Yokohama-shi no tanjō kara sengo fukkō made / [henshū Yokohama Kaikō Shiryōkan].  1990 1
3414.1 Y437i Mj8 : Yokohama kindaishi sōgō nenpyō / Matsunobu Tasuke hen ; Ishii Mitsutarō, Tōkairin Shizuo kanshū.  1989 1
3414.1 Y437j Mj7   2
3414.1 Y530 Mj6 : Yokohama Shōkō Kaigisho hachijūnenshi / Yokohama Shōkō Kaigisho.  1960 1
3414.1 Y530h Mj6 : Yokohama Shōkō Kaigisho hyakunenshi / [henshū Yokohama Shōkō Kaigisho Sōritsu Hyakushūnen Kinen Jigyō Kikaku Tokubetsu Iinkai Hyakunenshi Hensan Bunkakai]  1981 1
3414.1 Y530m Qc2 : Yokohama mono no hajime kō / [henshū] Yokohama Kaikō Shiryōkan.  1988 1
3414.1 Y530r Mj7 : Zusetsu Yokohama no rekishi : shisei 100-shūnen, kaikō 130-shūnen / Yokohama-shi ; [henshū "Zusetsu Yokohama no Rekishi" Henshū Iinkai].  1989 1
3414.1 Y530s Mj6 : Yokohama shiden no jidai / Hasegawa Hirokazu cho.  1998 1
3414.1 Y531 Mj6   5
3414.1 Y531t Mj6   7
3414.1 Y532 Mj6 : Yokohama yushutsu kengyōshi : kaikō hyakunen kinen / Futami Senpei hen.  1958 1
3414.1 Y532s   11
3414.1 Y532s1 : Yokohama shiryō : kaikō nanajūnen kinen / Yokohama-shi hen.  1978 1
3414.1 Y532y   4
3414.1 Y533 Mj6   29
3414.1 Y533p Mj6   3
3414.1 Y536 Mj6 : Yokohama Naka kushi : hitobito ga kataru gekidō no rekishi / [hencho Naka Kusei 50-shūnen Kinen Jigyō Jikkō Iinkai].  1985 1
3414.1 Y537 Mj6 : Yokohama rekishi nenpyō / [Yokohama Rekishi Nenpyō Hensan Iinkai hen]  1973 1
3414.1 Y537g Mj6 : Yokohama gaijin bochi : Yamate no oka ni nemuru hitobito / chosha Takeuchi Hiroshi ; henshū kyōryoku Tōkairin Shizuo, Saitō Takio = The guide book for the Yokohama Foreign General Cemetary.  1985 1
3414.1 Y537k Mj6   2
3414.1 Y537r Mj6 : Yokohama kyoryūchi no shosō : Yōkohama Kyoryūchi Kenkyūkai hōkoku / Yōkohama Kyoryūchi Kenkyūkai henshū.  1989 1
3414.1 Y537s Mj6 : Yokohama kaikō shiryōkan kanpō kaikō no hiroba : 2.  2000 1
3414.1 Y539 Mj6   2
3414.2 K362 Mj6 : Chūsei toshi Kamakura : iseki ga kataru bushi no miyako / Kawano Shinjirō.  1995 1
3414.2 K887 Mj6 : Kamakura rekishi to bijutsu, Nuki Tatsuto, Miyama Susumu hen.  1966 1
3414.2 M137 Mj6 : Kamakura no shiseki / [chosha Miura Katsuo].  1983 1
3414.2 M477 Mj6 : Chūsei toshi Kamakura no fūkei / Matsuo Kenji.  1993 1
3414.2 S245 Mj6 : Zusetsu Kamakura rekishi sanpo / Sato Kazuhiko ; Nishiki Akie hen.  2000 1
3414.2 W332 Mj6 : Kamakura / Watanabe Tamotsu cho.  1966 1
3414.8 U865 Mj6 : Odawara-han : shinōkōshō no seikatsushi / Uchida Tetsuo.  1981 1
3415   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next