My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000nam 2200000  4500 
001  anp26397419 
008                    chi  
020  7800589862 
040  |dVU 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aShe hui fa zhan gong chuang wei lai : lian ge 
    guo she hui fa zhan shi jie shou nao hui yi wen jian xuan 
    bian. 
260  |6880-02|aZhongguo ji hua, 2001. 
740  |6880-03|aLian ge guo she hui fa zhan shi jie shou nao hui
    yi wen jian xuan bian. 
880 00 |6245-01/$1|a社會發展共創未來 : 
    聯合國社會發展世界首腦會議文件選編. 
880  |6260-02/$1|a中國計劃, 2001. 
880  |6740-03/$1|a聯合國社會發展世界首腦會議文件選編. 
902  030214 
907  .b26397419|bvu  |c- 
976  .b27469074 
984  |cBa EA 4117 S381 <.b27469074> 
990  Not for MARCIVE 
998  |b0|c|dm|ea|f-|g0 
Location Call No. Status
 UniM Store  4117 S381 MJ1    AVAILABLE