My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4222 E703 Mj1 : Er tong fu li / [bian ji zhe Li fa yuan tu shu zi liao shi]  1996 1
4222 H428 Mj1 : Tuo qi ming tian de tai yang : Zhongguo "xi wang gong cheng" ji shi / Huang Chuanhui zhu.  1992 1
4222 L450 Gd18 : Zhongguo "wen ti hai zi" diao cha / Li Zhenbin, Li Yangren zhu.  2006 1
4222 N571 Gd18 : Nong min gong zi nü jiao yu wen ti yan jiu : ji yu 12 cheng shi diao yan de xian zhuang, wen ti yu dui ce fen xi / Tian Huisheng, Wu Ni zhu bian.  2010 1
4222 N650 Mj7   2
4222 S422 Mj6 : Nijūisseiki o mukaete no seishōnen kenzen ikusei no arata na torikumi.  2001 1
4223   4
4223 C564 Mj1 : Zhongguo lao ling gong zuo nian jian / Quan guo lao ling gong zuo wei yuan hui ban gong shi, Zhongguo lao ling xie hui bian.    1
4223 C568 Mj1 : Zhongguo yang lao bao zhang yan jiu / Wang Shuxin zhu bian.  2004 1
4223 C821 Gd18 : Lao nian she hui bao zhang zhi du : li shi yu bian ge / Jiang Xiangqun zhu.  2005 1
4223 C825 Gd18 : Zhongguo she hui yang lao bao xian : zhi du bian qian yu jing ji xiao ying = China's social pension system : institutional change and economic effects / Zheng Wei zhu.  2005 1
4223 K024 : Kōreisha borantia ishiki oyobi nīdo chōsa hōkokusho / Chōfu-shi Shakai Fukushi Kyōgikai.  1986 1
4223 K024t : Kōreisha Jigyōdan mishūgyo kaiin jittai chōsa hōkokusho / Tōkyō-to Kōreisha Jigyō Shinkō zaidan.  1985 1
4223 K084 1968 : Kōreisha shūrō no jittai / Tōkyō-to Shakai Fukushi Kyōgikai.  1968 1
4223 K084 1974 : Kōreisha shūrō no jittai '74 : chōsa hōkoku / Tōkyō-to Shakai Fukushi Kyōgikai.  1974 1
4223 K789 Gd17 : Lao ren she hui gong zuo shi wu / Guan Ruixuan zhu.  1996 1
4223 K800 Qc4 : Kaigo nandemo 110ban : Sugu wakaru! Kanarazu yakudatsu! / Shufu no Tomosha hen.  2000 1
4223 L483 Mj1 : Lao ren fu li / [bian yin] Li fa yuan tu shu zi liao shi.  1994 1
4223 L721 Gd18 : Shou ru fen pei yu wo guo yang lao bao xian zhi du gai ge / Liu Junxia zhu.  2004 1
4223 P100 Mj1 : Beijing Shi lao nian ren de xu qiu yu dui ce.  2002 1
4223 T143 Gd18 : Jing ji zhuan xing shi qi de Zhongguo nong cun lao nian ren bao zhang / Ding Shijun, Chen Chuanbo zhu.  2005 1
4223 Y242 Mj6 : Korobanu saki no kaigo handobukku / Yamanoi Kazunori ; Saito Yayoi cho.  1999 1
4223 Y423 Gd18 : Zhongguo she hui yang lao bao zhang : kun jing yu jue ze = China's social endowment insurance : dilemma and tactful action / Ye Xiangqun zhu.  2004 1
4224   4
4224 C356 Mj1 : Zhongguo da lu qing nian min zhu yun dong zhi tan tao, 1978-1979 / Jiang Zhenchang zhu.  1981 1
4224 C443 Mj1 : Zhi zai bian jiang / Shanhe nong chang zhi shi qing nian bian chuang zu.  1976? 1
4224 C545 Mj1 : Zha gen nong cun gan ge ming : Hebei sheng shang shan xia xiang zhi shi qing nian xian jin shi ji xuan bian / Zha gen ...  1976 1
4224 C552 Mj1 : Qing chun de zu ji : Beijing qing nian yun dong da shi ji, 1919-2002 / Gong qing tuan Beijing shi wei yuan hui.  2002 1
4224 C565 Mj1 : Zhongguo qing nian yun dong shi / Gong qing tuan zhong yang qing yun shi yan jiu shi zhu.  1984 1
4224 C568 : Zhongguo zhi shi qing nian shang shan xia xiang tu ji / zhu bian Jin Jianjiang.  2009 1
4224 C568 Gd18 : Zhongguo zhi shi qing nian shang shan xia xiang da shi ji / Gu Hongzhang zhu bian ; Ma Kesen fu zhu bian ; Xu Fa deng zhuan gao.  2009 1
4224 C580 Mj1 : Qing nian jiao wang xin li xue / Cao Jie zhu bian.  1988 1
4224 C581 : Qing nian gong zuo shou ce / Zhongguo qing nian chu ban she bian.  1982 1
4224 C583 Mj1   2
4224 C587 Mj1 : Qing nian yu ge ming.  1960 1
4224 C598 Mj1 : Qing shao nian wen ti / Li fa yuan tu shu zi liao shi.  1996 1
4224 C674 Mj1 : Zhan dou zai nong ken zhan xian de zhi shi qing nian / Nong lin bu nong ken ju bian.  1974 1
4224 C877 Mj1 : Jinling feng yu / Gong qing tuan Jiangsu sheng wei.  1983 1
4224 H235 Mj1 : Xianggang qing nian yu qing nian gong zuo / Xianggang qing nian xie hui bian.  1989 1
4224 H254 Mj1 : He nong cun qing nian tan li xiang / Ben she bian.  1978? 1
4224 H464 Gd18 : Zhongguo li hun dan qin jia ting qing shao nian de xu yao : Shanghai ge an yan jiu / Han Xiaoyan zhu ; Lu Hanlong zhu bian.  2005 1
4224 J497 Mj1 : Re qing guan huai xia xiang zhi shi qing nian de cheng zhang; zuo hao zhi shi qing nian shang shan xia xiang gong zuo de jing yan.  1973 1
4224 K039 Gd17 : "Wen ge" qi jian Zhong gong qing nian xue sheng yun dong zhi yan xi / Gao Yongguang zhuan.  1978 1
4224 K071 Mj1 : Guang kuo tian di xian qing chun : Beijing shang shan xia xiang zhi shi qing nian zai zu guo ge di.  1973 1
4224 K072 Mj1 : Guang kuo tian di da you zuo wei.    1
4224 K072a Mj1 : Guang kuo tian di da you zuo wei / Nei Menggu zi zhi qu ji hua wei yuan hui xia xiang shang shan ban gong shi bian.    1
4224 K578 Mj2 : Guiyang zhi qing tu zhi / Guiyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian zhu.  2004 1
4224 L422 Mj1 : Da dou yao ling de shi jie / Lin Qing.  1979 1
4224 M235 Mj1 : qing nian yun dong de fang xiang / Mao Zedong.  1975 1
4224 M798 Mj1 : Zhong gong qun yun yu qing yun pou xi : 1937-1949 / Min Xie bian zhu.  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next