My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4224 C674 Mj1 : Zhan dou zai nong ken zhan xian de zhi shi qing nian / Nong lin bu nong ken ju bian.  1974 1
4224 C877 Mj1 : Jinling feng yu / Gong qing tuan Jiangsu sheng wei.  1983 1
4224 H235 Mj1 : Xianggang qing nian yu qing nian gong zuo / Xianggang qing nian xie hui bian.  1989 1
4224 H254 Mj1 : He nong cun qing nian tan li xiang / Ben she bian.  1978? 1
4224 H464 Gd18 : Zhongguo li hun dan qin jia ting qing shao nian de xu yao : Shanghai ge an yan jiu / Han Xiaoyan zhu ; Lu Hanlong zhu bian.  2005 1
4224 J497 Mj1 : Re qing guan huai xia xiang zhi shi qing nian de cheng zhang; zuo hao zhi shi qing nian shang shan xia xiang gong zuo de jing yan.  1973 1
4224 K039 Gd17 : "Wen ge" qi jian Zhong gong qing nian xue sheng yun dong zhi yan xi / Gao Yongguang zhuan.  1978 1
4224 K071 Mj1 : Guang kuo tian di xian qing chun : Beijing shang shan xia xiang zhi shi qing nian zai zu guo ge di.  1973 1
4224 K072 Mj1 : Guang kuo tian di da you zuo wei.    1
4224 K072a Mj1 : Guang kuo tian di da you zuo wei / Nei Menggu zi zhi qu ji hua wei yuan hui xia xiang shang shan ban gong shi bian.    1
4224 K578 Mj2 : Guiyang zhi qing tu zhi / Guiyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian zhu.  2004 1
4224 L422 Mj1 : Da dou yao ling de shi jie / Lin Qing.  1979 1
4224 M235 Mj1 : qing nian yun dong de fang xiang / Mao Zedong.  1975 1
4224 M798 Mj1 : Zhong gong qun yun yu qing yun pou xi : 1937-1949 / Min Xie bian zhu.  1980 1
4224 N465 Mj1 : Nanchang qing nian yun dong hui yi lu / Gong qing tuan Nanchang shi wei yuan hui bian.  1990 1
4224 O240 : Shōnendan kunrenhō yōgi / Okudera Ryūkei cho.  1924 1
4224 O444e Mj6 : Etō Jun to shōjo feminizumuteki sengo.  2004 1
4224 P105 Mj1 : Beijing qing nian yun dong ji shi, 1919-2004 / Gong qing tuan Beijing Shi wei yuan hui bian zhu.  2004 1
4224 P105p 2005- 2006 Gd18 : Beijing qing nian fa zhan bao gao : Beijing qing nian zhi shu 2005-2006 nian ban = Beijing qingnian fazhan baogao / Gong qing tuan Beijing Shi wei yuan hui, Beijing Shi qing nian yan jiu hui, Beijing Shi qing nian lian he hui.  2007 1
4224 P234 Mj1 : Zhongguo jin dai qing nian yun dong shi / Bao Zunpeng zhu.  1953 1
4224 P234c Mj1 : Zhongguo qing nian yun dong shi / Bao Zunpeng bian zhu.  1954 1
4224 S221 V.1 : Shang shan xia xiang zhi shi qing nian si xiang man tan / Nong ye chu ban she bian ji.  1974- 1
4224 S221 V.2 : Shang shan xia xiang zhi shi qing nian si xiang man tan / Nong ye chu ban she bian ji.  1974- 1
4224 S382 Qc4 : Ganso gyarumoji shibuyakei hetamoji kōshiki bukku / Shibuya hetamoji fukyū iinkai.  2004 1
4224 S442 : Zengakuren / bun Kan Takayuki ; irasuto Kaihara Hiroshi.  1982 1
4224 S465 : Shi jie qing nian jian ying / Cui Yi zhu bian.  1985 1
4224 S592 : Seishonen no shakai kyoiku to seishonendan no keiei.    1
4224 T046 : Beiping xue sheng fan gong kang bao yun dong zhi shi / Tang Zhuguo zhu.  1959 1
4224 T433 Mj1 : Da guo du shi dai de Zhongguo qing nian / zhu bian Zhou Xiaohong, Zhou Yi.  2000 1
4224 T442 Mj1 : Da you zuo wei de xin yi dai : Guangdong sheng shang shan xia xiang zhi shi qing nian xian jin shi ji xuan bian.  1976 1
4224 T653 Mj6 : Shōnendan undō no seiritsu to tenkai : Eikoku bōisukauto kara gakkō shōnendan made / Tanaka Haruhiko cho.  1999 1
4224 T653s Qc4 : Shōnendan no rekishi : senzen no bōisukauto, gakkō shōnendan / Uehira Yasuhiro, Tanaka Haruhiko, Nakajima Jun kyōcho.  1996 1
4224 W056 Gd17 : Zhong gong "wen ge" yi hou da lu qing nian xue sheng yun dong zhi yan xi 1970-1976 / Wen Zhongguo zhuan.  1980 1
4224 W221 1974 : Wo men xu yao nong cun / Nong ye chu ban she [bian ji]  1974 1
4224 W370 Mj1 : Da lu qing nian xin tai zhi yan jiu / Wang Xuewen zhu.  1980 1
4224 Y791 : Yang guang yu lu yu xin miao / Shanghai ren min chu ban she bian ji.  1973 1
4224.32 K055 Mj1 : Guangdong qing nian yun dong li shi zi liao / [bian ji Tan Xiaolian].  1990 1
4225   4
4225 C561 1949- 1993 Mj1 : Zhongguo can ji ren shi ye nian jian, 1949-1993 / Zhongguo can ji ren lian he hui bian.  1997 1
4225 S453 : Zusetsu yoku wakaru shōgaisha jiritsu shienhō / Sakamoto Yōichi cho.  2006 1
4225 S704 : Shōgaisha jiritsu shienhō no kaisetsu / Kyōgoku Takanobu cho ; Zenkoku Shakai Fukushi Kyōgikai hen.  2005 1
4225 T173 Mj1 : Can zhang fu li / [Li fa yuan tu shu zi liao shi bian]  1997 1
4226   4
4226 H573 Mj6 : Nanmin mondai to wa nani ka / Honma Hiroshi cho.  1990 1
4226 K812 Mj1 : Gu Zhenggang xian sheng yu Jiu zong / [Gu Zhenggang xian sheng yu Jiu zong bian shen wei yuan hui].  1991 1
4226.54 H222 Mj1 : Luo nan de long de chuan ren / Hou Dejian zhu.  1980 1
4227   4
4228   3
4228 K573 Mj1 : Guiyang xiao fang zhi / Guiyang xiao fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
4228 K642 Mj6 : Edo no kaji / Kuroki Takashi.  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next