My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby CALL NUMBERS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
4221 C815 Mj1 : Zhongguo zai qing lun : Zhongguo zai hai hei pi shu / Zheng Gongcheng.  1994 1
4221 H160 Gd17 : Minguo shi qi zi ran zai hai yu xiang cun she hui / Xia Mingfang zhu.  2000 1
4221 P881 Gd18 : Ba ba shui zai kou shu shi : 2009-2010 zai hou chong jian fang wen ji lu / Chen Yishen zhu fang ; Jian Jiahui ... [et al.] ji lu.  2011 1
4221 T338.1 Gd18 : Zai hai guan li wen ku. di yi juan, dang dai zhong guo de zi ran zai hai / Fan bao jun, duan yong hou, bao cheng lan, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi, guo jia fang xun kang han zong zhi hui bu ban gong shi, shui li bu nan jing shui wen shui zi yuan yan jiu suo.  1999 1
4221 T338.10 Gd18 : Zai hai guan li wen ku. di shi juan, zai hai yu yi xue / Fan bao jun, zhang hong qi, chen chun ming, niu shi ru, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi, zhong guo ren min jie fang jun zong yi yuan, zhong guo yi xue ke xue yuan shou du yi yuan.  1999 1
4221 T338.2 Gd18   4
4221 T338.3 Gd18   2
4221 T338.4 Gd18 : Zai hai guan li wen ku. di si juan, zai hai tong ji zi liao hui bian.  1999 1
4221 T338.5 Gd18 : Zai hai guan li wen ku. di wu juan, zai hai guan li wen jian fa gui / Fan bao jun, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi.  1999 1
4221 T338.6 Gd18 : Zai hai guan li wen ku. di liu juan, zai hai fang yu dui ce yan jiu / Fan bao jun, shi ya feng, jiang wei, jin lei, guo zeng jian, chen xin lian, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi, guo jia ke wei quan guo zhong da zi ran zai hai zong he yan jiu zu.  1999 1
4221 T338.7 Gd18 : Zai hai guan li wen ku. di qi juan, zai hai guan li ti zhi / Fan bao jun, liu bo, lv jing sheng, zhang shu ting, ka te, xu hou de, duo ji cai rang, he fu man, zou qi jia, wang hong zhen, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi.  1999 1
4221 T338.8 Gd18 : Zai hai guan li wen ku. di ba juan, kang zai jiu zai / Fan bao jun, kan zhi chong, jiang zhong, wang wen jie, yang min qing, zhang xi kun, yan shuang jun, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi, shui li bu shui li guan li si, zhong guo shui li xue hui shui li guan li zhuan ye wei yuan hui, lin ye bu sen lin fang huo ban gong shi, guo jia jiao yu wei yuan hui gao deng jiao yu si.  1999 1
4221 T338.9 : Zai hai guan li wen ku. di jiu juan, zai hai yu bao xian / Fan bao jun, zheng gong cheng, cao pu, hu fu sen, yao he zhen, guo song ping, chen ying fang, chen chang lin, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi.  1999 1
4222   4
4222 E703 Mj1 : Er tong fu li / [bian ji zhe Li fa yuan tu shu zi liao shi]  1996 1
4222 H428 Mj1 : Tuo qi ming tian de tai yang : Zhongguo "xi wang gong cheng" ji shi / Huang Chuanhui zhu.  1992 1
4222 L450 Gd18 : Zhongguo "wen ti hai zi" diao cha / Li Zhenbin, Li Yangren zhu.  2006 1
4222 N571 Gd18 : Nong min gong zi nü jiao yu wen ti yan jiu : ji yu 12 cheng shi diao yan de xian zhuang, wen ti yu dui ce fen xi / Tian Huisheng, Wu Ni zhu bian.  2010 1
4222 N650 Mj7   2
4222 S422 Mj6 : Nijūisseiki o mukaete no seishōnen kenzen ikusei no arata na torikumi.  2001 1
4223   4
4223 C564 Mj1 : Zhongguo lao ling gong zuo nian jian / Quan guo lao ling gong zuo wei yuan hui ban gong shi, Zhongguo lao ling xie hui bian.    1
4223 C568 Mj1 : Zhongguo yang lao bao zhang yan jiu / Wang Shuxin zhu bian.  2004 1
4223 C821 Gd18 : Lao nian she hui bao zhang zhi du : li shi yu bian ge / Jiang Xiangqun zhu.  2005 1
4223 C825 Gd18 : Zhongguo she hui yang lao bao xian : zhi du bian qian yu jing ji xiao ying = China's social pension system : institutional change and economic effects / Zheng Wei zhu.  2005 1
4223 K024 : Kōreisha borantia ishiki oyobi nīdo chōsa hōkokusho / Chōfu-shi Shakai Fukushi Kyōgikai.  1986 1
4223 K024t : Kōreisha Jigyōdan mishūgyo kaiin jittai chōsa hōkokusho / Tōkyō-to Kōreisha Jigyō Shinkō zaidan.  1985 1
4223 K084 1968 : Kōreisha shūrō no jittai / Tōkyō-to Shakai Fukushi Kyōgikai.  1968 1
4223 K084 1974 : Kōreisha shūrō no jittai '74 : chōsa hōkoku / Tōkyō-to Shakai Fukushi Kyōgikai.  1974 1
4223 K789 Gd17 : Lao ren she hui gong zuo shi wu / Guan Ruixuan zhu.  1996 1
4223 K800 Qc4 : Kaigo nandemo 110ban : Sugu wakaru! Kanarazu yakudatsu! / Shufu no Tomosha hen.  2000 1
4223 L483 Mj1 : Lao ren fu li / [bian yin] Li fa yuan tu shu zi liao shi.  1994 1
4223 L721 Gd18 : Shou ru fen pei yu wo guo yang lao bao xian zhi du gai ge / Liu Junxia zhu.  2004 1
4223 P100 Mj1 : Beijing Shi lao nian ren de xu qiu yu dui ce.  2002 1
4223 T143 Gd18 : Jing ji zhuan xing shi qi de Zhongguo nong cun lao nian ren bao zhang / Ding Shijun, Chen Chuanbo zhu.  2005 1
4223 Y242 Mj6 : Korobanu saki no kaigo handobukku / Yamanoi Kazunori ; Saito Yayoi cho.  1999 1
4223 Y423 Gd18 : Zhongguo she hui yang lao bao zhang : kun jing yu jue ze = China's social endowment insurance : dilemma and tactful action / Ye Xiangqun zhu.  2004 1
4224   4
4224 C356 Mj1 : Zhongguo da lu qing nian min zhu yun dong zhi tan tao, 1978-1979 / Jiang Zhenchang zhu.  1981 1
4224 C443 Mj1 : Zhi zai bian jiang / Shanhe nong chang zhi shi qing nian bian chuang zu.  1976? 1
4224 C545 Mj1 : Zha gen nong cun gan ge ming : Hebei sheng shang shan xia xiang zhi shi qing nian xian jin shi ji xuan bian / Zha gen ...  1976 1
4224 C552 Mj1 : Qing chun de zu ji : Beijing qing nian yun dong da shi ji, 1919-2002 / Gong qing tuan Beijing shi wei yuan hui.  2002 1
4224 C565 Mj1 : Zhongguo qing nian yun dong shi / Gong qing tuan zhong yang qing yun shi yan jiu shi zhu.  1984 1
4224 C568 : Zhongguo zhi shi qing nian shang shan xia xiang tu ji / zhu bian Jin Jianjiang.  2009 1
4224 C568 Gd18 : Zhongguo zhi shi qing nian shang shan xia xiang da shi ji / Gu Hongzhang zhu bian ; Ma Kesen fu zhu bian ; Xu Fa deng zhuan gao.  2009 1
4224 C580 Mj1 : Qing nian jiao wang xin li xue / Cao Jie zhu bian.  1988 1
4224 C581 : Qing nian gong zuo shou ce / Zhongguo qing nian chu ban she bian.  1982 1
4224 C583 Mj1   2
4224 C587 Mj1 : Qing nian yu ge ming.  1960 1
4224 C598 Mj1 : Qing shao nian wen ti / Li fa yuan tu shu zi liao shi.  1996 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next